FANDOM


195.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
197.Sayfa

Beşgen şeklinde olup, sağlam tabyalı ve iki yenikapılı bir taş kaledir. O gece bu kaleye ve varoşuna askerlerimiz hücüm edip, saldırdılar. Kale dahi hesapsız toplar atarak, ateş için de kaldı. O gece askerlerimiz düşmanlara göz açtırmayıp, topla kaleyi berbad ettiler. Allah Allah diye varoşunu fethedüp, sabaha kadar bütün ganimet mallarını taşıyıp, pay aldık. Düşman kaleye girdiğinde bu varoşta ancak ihtiyarlar kalmıştı. Onların sözleri ile varoşun yeraltından pek çok mal çıktı. Sonra varoşa ateşe verilerek yakıldı. Ateş seher vaktine kadar devam etti. Sabahleyin hisar içinde olan bütün Macarlar feryad ederek kale dışına hepsi esir edildiler. Kapudanı ve ikiyüz irşek papazları dörtbin kadar esir olup, ellerindeki malları zapt olundu. İslâm askeri kalenin delinmiş terlerinden girüp, bir çok hazine ve cephâne aldılar. Yanmayan yerleri de ateşe verildi. Kale ve şehir berbad oldu. Oradan kalkıp, yarım saatgiderek Namyecik köyünde duruldu. Dört tarafa karakollar konup, orada misafir kalındı. Sabahleyin konuşulup tellâllar bağırdılar ki: (Burada üç gün üç gece oturacaktır. Her tarafa karakol konup, dikkatli olsunlar. Bütün çetecilerin dördüncü günü bu şehirde bulunmaları şarttır.) Hakîr, o gün Melek-Ahmet Paşamızdan pürsillâh elli yiğit ikiyüzelli Tameşvarlı be Eğrili, Kanijeli gaazilerden çatal iki yüz yiğit ve beş yüz tatar gaaziler ile Allah’a mütevekkil olup, Sigel sahrasında kuzeye bir gün bir gece seyirdüp, Sigel diyarından çıkarak Turla büyük nehir kenarında bir büyük şehrin yanında durduk. Sabah olunca Lâpoveviçse şehrine gelmiş bulunduk Lâpoveviçse şehri : Kalesi yoktur amma şehir fevkalâde mâmurdur. Tatar bu şehir içine sokularak herkes evinde uyurken bazı evlere ateş verüp, gülbang-i Muhammedi çektiler. Şehrin içine aç kurt gibi girüp, bir çoklarını rahat uykudan uyandırarak çıplak ve perişan dağlara düşürdüler. Beri taraftakiler ise esir toplayıp, adam başına beş esir düştü. Ama bindirecek atları


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.