FANDOM


218Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
220.Sayfa

zi Porçe bu fıstık ağacı gölgesinde yatar. Hayatlarında buyurmuşlar ki, (Din uğruna şehit oldum veyahut Allah sevgisiyle öldüğümde üzerimde az bulunur bir ağaç bite). Oradan yine Melek-Ahmed Paşa efendimizle Belgrad’a gelüp yüzyirmigün sevk ve safâ ettik. 1072 (1661) senesi cumadelâhiresi sonunda dergâh-ı Ali kapucubaşılarından Mustafa Ağa Dördüncü Mehmed’in bir hatt-ı şerifi ile geldi. «Sen ki büyük atalarıma hizmet etmiş Melek-Ahmed Paşasın, hatt-ı şerifim ulaşınca der-i devletime gelüp, kaymakamım olasınç ve nikâhlın olan halam Fatma Sultan ile müşerref olup, devletimin devamına hayır dua edesin.» Şeklinde idi. Bunu üzerine herkes İstanbul’a gidiyoruz diye hazırlık görmeğe başladı.

Allah’ın TakdiriEdit

Melek Paşa bu hakîri huzuruna çağırup, «Evliyâm, bilirsin, Erdel gazâsında İskenderiye beyi Yusuf Bey, oğlu Ahmed Beye onüçbin kuruş borç verdim. Dokakin beyine on kese Sulta riyal borç verdim. Buhurlu Memi Beye bin altun verdim. İşte sana bütün senetleri, bu paraların alınmasına seni memur eyledim. İşte sana yirmi adet yiğit ve iki kese yol parası. Al şu senetleri, durma, oturma, Arnavudluk İskenderiyesine ve öz sancak beylerine gidüp, bu paraları tamamen altun olarak al. Çünkü sana getirmesi kolay olur. Ve beylerin sana (Sancaklarımda adam koşalar ve riâyet edeler) diye yazmışım. Ben İstanbul’a giderim. Fatma Sultan düğünü ve diğer masraflar içün bana akça lâzımdır. Çünkü Erdel seferinde dokuz ayda bin altmış kese sarfettim. Elbette oğul, bana akçeleri İstanbul’a girmeden yetiştiresin.»

Dediğinde hayretler içinde kaldım. Kendi kendime böyle dedim: «İlâhi sen bilirsin. Bu hâkir İstanbul’a gidiyorum diye seviniyordum. Sen bana hangi diyara gitmeyi nasip ettin. Kuvvet, kudret ve takdir hep senindir.»

Bunun üzerine Melek-Ahmed Paşanın elini öpüp, (Nola sultanım, gidelim) diye hazırlıklarımı gördüm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.