FANDOM

EÇS/9/221 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/223Dukakin sancağı toprağında voyvodalıktır. Muhtesbiğ naibi, Bac memuru, dizdarı, hisar neferleri vardır. Kalesi, nehir kenarında bir kaya üzerinde dörtgen şeklindedir. Venedik Frengistanının ferhad kalesidir. Kurucusu, yine Venedik prençpirimlerindedir. Bu şehrin Arnavud gazileri daima Venedik diyarlarını yağmaya giderler. Dirin nehri, dağlardan çıkup, güneye akar. Sencuvan limanı yakınındakörfez denizindenkarışır. Kiremit örtülü bağlı bahçeli, sarhad evleridir. Kale içinde evleri azdır. Fakat cephanesi çotur. Balyemez topları, mehterhanesi vardır. Oradan batıdan Dirin nehrini geçüp, İskendiriye kalesine geldik.İskenderiye Kalesi:

Polye kral elinden prinçprmleri bu kaleye sahip olup, Üsküp taraflarını yağmaya başlayınca, Fatih haber alarak İskenderiye üzerine hesapsız askerle gelüp, 883 (1478) tarihindezaptteti. Rumeli eyaletinde başlıca sancak beyi merkezidir. İlk zaptolunduğu vakit, sancak hakimi olan Mehmet Paşanın dedei Yusuf Bey’e ocaklık olarak verildiğinden hala hakimlerine (Yusuf Bey Oğulları) derler. Bey, bu hakiri karşılamaya çıkup, bizi kale içinde dizdar evine kondurdu. Melek Paşa’nın mektuplarını gösterince çok sevinüp, İnşallah on güne kadar borcumuzu ödeyip, sizi yollarız diye hakire bir kese kuruş verdi. Her vakit Yusuf Bey ze saraylarında zevk ve Safalar ederek İskenderiy’ye gelirdik. Çünkü Venediklilerin isyanları vardı.

Beyinin kanun üzere hası 459.200 akçedir. On dokuz zeameti, iki yüz beş tımarı vardır. Kanun üzere üçer bin akçede bir cebelileri ile alaybeyi, çeribaşısı ve subaşısı ve paşasının askeriyle 4.000 seçme yarar askeri olur. Bunlar Bizimle Erdel gazasında beraber idiler. Cesur ve genç askerlerdir. Bu Livadan paşasına kırk kese hasıl olur Şeyhülislamı, hakimi, nakibüleşrafı, vardır.              ==İç linkler==


              ==Dış linkler==
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.