FANDOM

EÇS/9/222 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/224Yüzelli akçe payesi ile kadısı, sipahi kethüda-yeri, yeniçeri serdarı, dizdarı, neferleri, muhtesip voyvodası, bac memuru, mimarı, şehir kethüdası, harac emini vardır.İskenderiye Kalesinin Şekilleri

(Boyana) denilen büyük gölün kıyısında bir sarp kaya üzerinde dörtköşe havalesiz bir kaledir. Fakat küçüktür. Boyana gölü tarafında ve diğer taraflarında hendeği yoktur. İki kapısı vardır. Biri küçük ovaya bakar. Bu kapı içinde (Moyu baba) yatar. Hisar içinde ev azdır. Sultan Mehmet Camii, kiremitle kaplı eski ve nurlu bir camidir. Yağmur suyu ile dolmuş yedi, sekiz sarnıçları vardır. Kaleden Boyana gölüne inecek su yolları vardır ki, ancak kale halkı bilir. Taşra’dan

düşman göremez. Kuşatma sırasında buradan su alırlar. Kalede dükkanları yoktur. Sade yüz adet nefer evleri, buğday anbarları vardır. Ama cephanesi ve şahane topları vardır. Kale küçük toplardan zarar görmez. Kale dibinde kayalar kenarında Boyana gölü içinde çam direkleri üzerinde balık dalyanları vardır ki, başkaca emanettir.Varoşu:

1800 adet altlı üstlü bağlı, bahçeli kiremit örtülü, kargir sağlam Müslüman evleridir. 15 mahalledir. Meşhurları: Bayezidhan, Ali Bey, Hüseyin Bey,İskele Başı, Müftü, Kara Hasan ve varoşun pazarbaşında mahkeme mahalleleri vardır.Camileri:Onbir mihrabdır. Çarşıbaşında ( Sultan Bayezid Veli Camii ) önünde lezzetli bir su kuyusu vardır. Camiin cemaati çoktur. Ali Bey mahallesinde Hüseyin bey camii, İskele             ==İç linkler==


             ==Dış linkler==
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.