FANDOM

EÇS/9/246 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/248garib kaldı'm. Na’şını aşağı avluya indirip, yıkayın)' dedi. Yıkanıp, kefenlendikten sonra tabuta kondu, selalar verildi. Fazıl Ahmed Paşa(Babamı'n yanına gömelim) dedi. İmamımız Mehmed Efendi ve hakir, paşanın vasiyetini naklederek, üstadı Keçi Mehmed Efendi yanına gömelim, dedik. Bunun üzerine (Ey imdi öyle olsun) dedi. Bütün vezirler, ulema ve şeyhlerle birlikte Büyük Ayasofya musallasına nakledildi. O dakikada şeyhülislam Sun’i-zade Efendi, (Bu Melek Pa'şa beş gün evvel bize gelip, bizi duadan 'unutmayı'n' ve namaz kı'ldıkça hayr ile 'yâd edin) dedi, diye tabutun önüne geçerek namazını kıldırdı. Namazdan sonra(Biz bu veziri iyi adam biliriz. Allah rahmet eylesin diyenlere hak rahmet eylesin) deyince kırk elli bin adam (Allah rahmet eyleye) diye feryad etti. Bahçe iskelesinde tabutu kayığa koyarak Eyüb kapısından Fatma Sultan yalısının önünden geçirip, Eba Eyüp yakınında Kaya Sultan yalısı yakınında üstadı Keçi-Mehmed Efendinin ayakucuna gömdük. Hakir, üzerine çadırlar kurup, gece gündüz üçyüz fakir ile yirmişer hatm-i şerif okuduk (Külle men aleyha fan, külle nefdiz zaikatül mevt.)

'Eğ'er dünya beka budi Muhammed Mustafa Budi

Eğ'er sıyteş baka büdi nemürdi Yusufu Kenan budi

'MELEK-AHMED PA'ŞANIN DO'Ğ'UŞUNDAN VEFATINA KADAR GEÇEN HALLERİYüksek hatı'rı ve fatiha okunması için yazıyorum:

Babası Sultan Selim’in vezir-i azamı Kara-Piri Paşa’nın hazinedarlığı vazifesiyle Mısır fethinde bulunmuştur. Doğduğu yer Elbürz dağı eteğinde Sadşe kavmidir. Bir küçük çocuk iken aşağıdaki sözleri babasından işittik:

O büyük peder, bir kahraman aslan idi ki, (Bu gün yarın ölürüm) diye Tophane yakınındaki Fındıklı kasabasındaki yalısında

= =İÇ LİNKLER= =

= =DIŞ LİNKLER= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.