FANDOM

EÇS/9/247 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/249yedi sene odası içinde başı üstündeki yüklükte bir servi tahtasından tabutunu saklardı. Sultan Gavri’nin hala-zadesi, Özdemir Beyin Mısırda kapıcılar kethüdası oldu. Süleyman Hanın veziri Tavaşi Süleyman Paşa, Mısır’dan yüzelli parça gemisiyle Hint padişahına ve Portekizliler aleyhine yardıma giderken Özdemir de beraber gidip, dönüşte bütün Habeşistan sahilleri zapt olunmakta o tarafa Özdemir vali olup, Melek-Ahmed Paşa’nın babası da kapucular kethüdalığı ile Mısırda kalırlar. Koca peder der ki, (O asırda seksenyedi dirhem tüfeng atardım. Bu yaşa geldim henüz keyif verici şeylerden ve haramlardan bir şey bilmem). Sonra peder Özdemir-zade Osman Paşa ile Acem seferine gidip, 986(1578) de Üçüncü Murad devrinde Dağıstan’ı zapt ettiler. Özdemir oğlu zenginliği ile askere her gün mevacip verirken koca pedere de memleketi olan Abaza diyarına gitmeye izin vermiş. İşte oradan giderek birçok güzel cariyeler ile beraber Melek Paşa’nın annesini de alıp, onunla evlenmiş ve Melek Paşa orada ana rahmine düşmüştü. Sonra Osman Paşa’nın Kırım üzerinden İstanbul’a geleceğini duyup, o da bir gemiye binerek Tophanedeki evine gelir. O sene Melek dünyaya gelir. Abaza âdetine göre terbiye edilmek üzere Abaza diyarına gönderilir. Sonra İstanbul’dan koca peder, Abaza diyarına gidip, hem oğlunu alır, hem de bizim valideyi ve daha birçok güzel kızları hediye olarak Sultan Ahmed, (Lakad haleknal insane fi ahzeni takvim) ayetine masadak düşmüştür, diye methetmiştir. İsmini Melek koymuştur. Ahmed Han, Melek’i lala ağası Veli Mustafa ağaya teslim edip, (Canım lalacığım, bunu sana Allah emaneti verdim, okut, yazdır, güzelce terbiye edip, besleyesin) der. Melek-Ahmed paşa daha sonra Sultan Mustafa devrinde güçlü kuvvetli bir yiğit olup, iki kere has kilerde hizmet etmiştir. Sultan Osman’la Hotin seferinde beraber idi. Pederleri, Budin veziri Karakuş Paşa’nın kapıcılar kethüdalığı ile Hotin seferinde beraber olup, Karakuş Paşa Hotin altında kurşunla vurulup şehit olunca koca peder dahi devlet hizmetini terk edip, İstanbul’da Fındıklı kasabasında oturdu. Sonra Melek Paşa Osman Han ile İstanbul’a gelip, Dördüncü Murad devrinde Melek-Ahmed Ağa adıyla has odaya girdi. Pehlivan yapılı bir babayiğit idi. Murad

= =İÇ LİNKLER= =

= =DIŞ LİNKLER= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.