FANDOM

EÇS/9/248 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/250Han ile Edirne ve Bursa seferlerinde bulundu. Kadir gecesinde, hakir Büyük Ayasofya müezzin mahfilinde hatm-i şerif okurken araf suresine geldiğim vakit, koca Nişancı başı ile Rikabdar Melek-Ahmed Ağa buradan beni alıp, Murad Han’ın huzuruna götürdüler. Has-kilere alınıp, kilerci başı Hadım Gazanfer Ağayı hakire lala tayin ettiler. Evliya efendi gene içeri gelip, bana ders verirdi. Hünkâr Revan seferine giderken Melek-Ahmed Paşa çuhadar idi. Fetihten sonra Van kalesi önünde Koca Nişancı Padişahın gazabına uğrayıp, silahtarlıktan çıkarıldı. Melek silahtar oldu. Bağdat fethinden sonra üç tuğlu vezirlik ile silahtarlıktan çıkıp, Diyarbakır eyaletinde hudud kesmeğe vezir-i azam Kara-Mustafa Paşa ile memur olup, Diyarbakır’a geldi. Sultan İbrahim’in cülusunda Melek Paşa Diyarbakır’da idi. Diyarbakır’dan seksenbin asker toplayarak Sencar dağının asi Yezidilerine öyle bir satır vurdu ki, on üçbinini cehenneme gönderdi. Onbin kadar esirle Diyarbakır’a döndü. Nakşibendî hocalarından icazet aldı. Daima zikirle meşgul olurdu. Her ne tarafa yönelse muzaffer olurdu. Hiç yalan söylememişti. Az söyleyip, çok ağlardı. Meclisinde terbiyesizce konuşmalar yapılmazdı. Güzel şakalardan hoşlanıp, dişleri görülecek kadar gülerdi. Ağzından kötü kelime çıkmamıştır. Kızdığı zaman bir adamın şer’an katle mahkûm olduğu zaman idi. O zaman (Bre hayırsız, bre namert. Şer’an terbiye edilmeye razı olup, dünya derdinden kurtul) diye cevap verirdi. Temiz, latif, zarif idi ve kıymetli kumaşlar giyerdi. Hatta Sultan Murad Han kendisine hitaben (Ahmed, sen temiz bir adamsın. Cenab-ı Hak iki cihanda yüzünü ak edip, sana iki cihan saadeti vere) diye dua edip, şu beyti söyledi:

Pak damane yok sözüm asla

Soyu napake günde bin lanetMelek Paşa, her hususta faziletli, olgun, dindar bir gazi idi. Çocukluğunda bile çocuklarla oynamazdı. Ama ok, yay, topuz, mızrak gibi alet ve silahları kullanmakta çok mahir idi. Hünerli yiğit olup, pehlivanlıkta kimse arkasını yere getiremezdi. Melek Paşa hiçbir zaman abdestsiz yere basmazdı. Teheccüd, işrak, evvabin namazlarını kılar ve ömrünü Davud orucu ile geçirirdi. Daima bilginlerle, iyi kişilerle beraber olur, vaizlerden veli Efendi ile Erdebili-zadeyi


==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.