FANDOMEÇS/9/251 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/2531073 (1662) SENESI 'ŞABAN AYININ BAŞINDA, O ŞİDDET-'

Lİ KI'Ş GÜNÜNDE ALMAN DİYARI GAZASINA VE ENGE-'

RUS (MACAR) KIZILELMASINA GİTTİĞİMİZ

Evvelâ besmele ile İstanbul'dan çıkup, kar ve yağmur zahmeti çekerek, (Topçulara), oradan yine kar fırtına içinde su kemerleri yakınında Tirkeşe köyünü geçüp, yedi saat sonra (Baklalı) köyüne geldik. Sultan Fâtihin vakfıdır. Bir vâdi içinde avı çok, bir câmili, hamamlı mesiredir. Baklası çok olduğundan Baklalı derler. Burada iki gün kalıp, zevk ve safâlar ettik. Sonra havalar düzeldi, avlanarak, cirit oynayarak bir saat sonra (Terkos) köyüne geldik.

Terkos Kalesi:

İlk yapıcıscı Yanko Bin Madyan'dır. Bu kale İstanbul kalesinin bir köşesi olmak üzere yapılmıştır. Göl, Karadeniz kıyısındaduır. Diğer köşeleri Silivri kaleleri ve Yedikuledir. Silivri'den bu kaleye kadar sekiz saatlik yerdir. Terkos' dan Silivri'ye kadar yedi kat germe kale duvarı ve her katında birer kat germe hendekler görünür. Bu Terkos kalesinden Poruz kalesine kadar baştan başa kale idi. Sonra Harun Reşid Halife iken İstanbul kayzerlerinin Cinevizliler ile arası bozulup, İstanbul tekfuru eliyle kral Cinevizlilerin Akdeniz'den Karadeniz'deki vilâyetlerine geçmelerine müsâade etmedi. O sırada Galata Cinevizlilerde idi. Karadeniz'in Anadolu ve Rumeli taraflarında yüz kadar kale Cinevizlilerin elinde idi. Yalnız bu Terkos kalesi Rumlarda idi. Nihayet Cinevizliler Harun Reşid'le bir olup, Akdeniz ve Karadenizde biner parça donanma hazir edüp, Harun Reşid'i İstanbul'u vurmaya çağırdılar. Harun Reşid tarafından Rum tekfuruna elçi olarak Battal Gazi gönderildi. Rumlar, her sene dörderyüzbin altun vermeyi taahhüd ederek barış, yaptılar. Bunun üzerine Cinevizliler de Harun Reşid'den izin alıp, Makedonya ve Galata kulesini 244 senesinde istilâ ettiler.

==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.