FANDOMEÇS/9/253 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/255Rum köyü batanları yağma eder. Buradan yine batıya giderek (Domuz Deresi) ne geldik. Bir fecere köyüdür. Yine ba­tıya gidüp, (Midye) kasabasına geldik.

Midye Kasabası:

Eyüb mevleviyetinde beşyüz evli olup, hıristiyanı çoktur. Vakıf olup, zâbiti bostancı-başı tarafından gelen bostancılardır. Câmii, bir hanı, bir hamamı, yirmi adet Rum dükkânı üç adet kilisesi vardır. Limanı yoktur. Buradan batı­ya Karadeniz kıyısı boyunca gidüp, (Aya Pavaya) limanına geldik. Üçyüz evli, bir mescitli köydür. Bunun da subaşısı bostancılardır. Arna vakıf mı, zeâmet mi, hatırımdan çıkmıştır. Bu köyün karşısında dokuz mil uzakta İne adası vardır.

İne Adası:'

Her tarafı bina ve limandır. 856 (1452) târihinde Fâtihin gazilerinden İne adlı gaazi fethetmiştir. Harab bir küçük kalesi vardır. içinde oduncu Rumlar oturur. Karadenizde bundan başka ada yoktur. Yine Karadeniz kenarında giderek (Ahtabolu) harab kalesine geldik. Bu da 856 tarihinde Fâtih'in eline geçmiştir. İçinde Rumlar oturur. İkiyüz kiremitli evi, bir küçük çarşısı vardır. Yine deniz kıyısında giderek (Vasilikos Burgazı) kalesine geldik.

Vasilikos Burgazı Kalesi:'

Burgaz Rumca (kale) demektir. Bunu Konstantin torunlarından Vasil adlı tekfur yapmıştır. Musâ Çelebi zaptetmiştir. Kalesi deniz kenarında dörtköşe bir binadır. İçin­de Rumlar oturur. Kırmızı şarabı çoktur. Dükkânları, güzel bir limanı vardır. Limanı iki kaya arasında demir tutar bir limandır. Ama kıble ve doğu tarafında rüzgâr pek şiddetli olur. Bu rüzgârlara limanın ağzı tamamen açıktır; Yine Ka-==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.