FANDOMEÇS/9/279 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/281

Üzerine çakma sandıklar koyup, horasın kireç alçı ile rıhtım yapıp, kaleyi dahi yükseltmiştir. Her tarafa kuleler ve caddeler çatup, kurmuşlar. Etrafına Mazgal delikleri yapmışlar. Fakat başka kaleler gibi beden ve dışı yoktur. Bu kale Drava nehri kenarında olmakla üç tarafı Drava nehridir. O taraflar hep yar ve bayır olduğundan hendeğe lüzum yoktur. Bu yalı taraflarında ancak yalın kat çıt palanga duvar vardır. Yer yer suya ginecek kapıcıkları vardır. Buradan başka üç tarafı yüksek duvardır. O tarafta kapıdan kapıya derin ve geniş hendeği vardır. Kefere zamanında Drava suları akıp hendek içinde balık tutarlardı. Bu kalenin hendekli tarafı bir sudan bir suya varıncaya kadar binyüz adet germe adımdır. Ama bu kenarında hendeksiz tarafa ikibin adındır. Bu hesaba göre Ösek kalesinin etrafı üçbin adındır. İki kapısı vardır. Birisi kıble tarafına bakar, geniş ve kapıdır. Filiheli-Mustafa Paşa bu kale kapısının iç yüzende bir büyük tabya yaptırmıştır. Üzerine balyemez toplar koydurmuştur. Bir kapısı da güneyde dışarı varoşa açık (Çarşı Kapısı) adı ile anılıp üst eşiğine geyik boynuzu asılmıştır. Bu kapıların araları duvarlarda nice bin çeşit aletler ve silahlar bulunup, bekçileri nöbet beklerler. Bu kapının iç yüzünde bir büyük şayka topu var. İçine bir adam sığar. Bu kapıların önlerinde hendek üzerinde ağaç köprüleri her gece muhafızlar makara ile çöküp kalelerine siper ederler. Ama bu kapılar demir kaplı değildir. Mese direklerinden yapılmış kapıdır. Kale içinde dörtyüz adet altlı üstlü, kagir yapılı baştan aşağı tahta örtülü evler vardır. Altı mahalle ve altı mihrabdır.
İç Kale:   Orta kalenin kuzey köşesinde Drava nehri kenarında yine orta kaleye bitişik bir burunda dört köşe bir kaledir. Dört Köşesinde dört kuleleri vardır. Cephanelerle dolu tahtalı sivri kubbelidir. Güneye açık bir kapısı üzerinde her gece Osmanlı mehtarhanesi, davullarını döverler. Burada 


                  = = İç Linkler = =

= = Dış Linkler = =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.