FANDOMEÇS/9/280 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/282Dizdar evi ile cephaneden başka bina yoktur. Kapısı önünde Süleyman Han câmii vardır. Drava nehri kenarında lahtadan çatma bağday anbarları buunur. Bu anbar önünde bir büyük tophanesi vardır. Burada kırk karış uzunluğundae Süleyman Han topu varmış ki altmış okka demir gülleleri varmış. Hala unkapanın’’da güllelerinden nicesini kantara koyup, onunla eşya tartarlar. Süleyman Han bu topun ikisini Alman diyarında Bec kalesi fethine giderken burada Drava’ya köprü ile uçurup battı. Şimdi o ihtiyar top, su içinde köprübaşında durur derler. Akıllı askerlerden birçoğu topun suya düşmesinde bir hikmet vardır. Belki toplar ile Bec (Viyâna) dövülmeyüp, fetihsiz dönile… diye halk arasında dedikodu olur. Allah’ın hikmeti Süleyman Han onyedi gün Bec kalesini bu Ösek’teki toplarla dövüp, dururken kış bastırır. Eller ve ayaklar tutmaz olup, bir gün o kadar çok kar yağar ki kimse çadırdan çıkamaz Heman Süleyman Han dahi otağını, hazinelerini bırakıp, buradaki topu ve diğer dört adet balyemez topları o karlar içinden süzülüp, can kurtaran denilen yere gelüp, canlarını kurtardılar. Oradan bu topu getirüp, o şiddetli kışta yirmi konak yerde Alman diyarındın Bec kalesinden selamete çıkardı. Ama tuhaf hikmettir ki , bu topun biri aşağı Drava’da suya batınca halk dilinde denir ki, ( Bu topun batmasında meymenet yoktur. Talibi uğursuzdur. Allah bilir bu sene fetih yoktur. ) diye söylenir. Hakikaten öylece fetihsiz Ösek’e gelirler. Bu büyük t op yanında dört adet balyemez toplar daha var ki her biri bir kale değer.
Varoşu:   Bu orta hisarın kıble kapısı önünde cadde ile tâ lodos tarafından panayır kapısına varıncaya kadar uzunluğu binyüz adımdır. Yalın kat duvarları palanga kalın ağaç direkten sağlam hisardır. Fakat tabyaları vardır. Burçları mazgal dedikleri sıktır. Bu da iki kapıdır. Lodos tarafına panayır çarşısı kapısı kıbleye Val kapısı, Vokvar kapısıdır. Bü


                  = = İç Linkler = =

= = Dış Linkler = =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.