FANDOM

EÇS/9/287 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/289Baranyavar Palangası:Mohaç sancağı toprağındadır. Yüzelli akçe payesiyle kazadır. Dizdarı, seksen kadar neferleri, elli kadar tahta örtülü konakları, bir camii cephanesi, tahıl anbarı, yirmi adet şahi topları, batıya bakar ağaç kapısı, hendeği vardır. Mamur bir ağaç palangadır. Taşra varoşda yüz adet tahtalı evi vardır. Bir küçük hanı, on adet dükkanı vardır. Bu kalenin dört tarafı sahradan gelen azık suyu ile bataklık olmuştur. Bir ağaç sağlam köprüsü var. Bütün asker bu köprüden geçüp, Mohaç kalesine geldik.Sağlam Mohaç Palagası:Bu palanga Macar krallarından Layoş kralın yapısıdır. Sonra İslam askeri yıkmıştır. 939 (1532) tarihinde Süleyman Han fethedüp, fetihen sonra bu sağlam hisarı yeniden apıp, Budin eyaletinde başkaca sancak beyi merkezi olmuştur. Alaybeyisi, ve zeamet erbabının cebeli askeriyle ve beyinin askeriyle ikibin seçme pürsilah askeri olur. Yüzelli akçe payesiyle kazadır. Budin’de yeniçeri serdarı da vardır.Mohaç Kalesi:Bu kale Tuna kenarında havalesiz bir dolma rıhtım palanga duvarlı, yüksek ve sağlam hisardır. Dört köşesinde dört adet burçları üzerinde mangal delikleri ve şahane topları vardır. Hisar içinde elli kadar tahta örtülü nefer evleri, kiremit örtülü Süleyman Han camii, iki adet buğday anbarı, cephane hazineleri, iki adet kapısı vardır. Biri poyraz rüzgarı tarafından Tuna’ya bakan küçük su kapısıdır. Bu kapı önünde Tuna nehri üzerinde on adet değirmenler gemiler üzerinde usta Macarlar pek güzel bir sanat ile yapmıştır ki, seyre değer. Güneyinde varoş kapısı iki kat ağaç kapıdır. İki kapı arası tamamen silahla doludur.==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.