FANDOM

EÇS/9/292 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/294


Şeklinde kayadan yapılmış güzel bir kaledir ki, temelinin taşlarının her biri fil büyüklüğündedir. Yontulmuş taşla yapılmıştır. Duvarı bir kat ve alçaktır. Lakin kalın ve enlidir. Yüksekliği yirmi zira’dır. Etrafı geniş bir hendektir ki, mimar arşını ile tam seksen arşındır. Hendeği derindir. Bu hendek dibinin ta orta yerinde balıksırtı gibi yığılmış toprak var ki, kaleyi kuşatmıştır. Kuşatma sırasında bu biçim toprak üzerine ağaçtan şaranpa yani parmaklık dizip , ardına metrisler kazıp, hendeği muhafaza eder. Bu hendek dibinden kalenin burç bedenlerine varıncaya kadar kale elli arşın yüksektir. Amma hendekten yukarı duvar yirmi zira’dır. Bu kalenin etrafındaki duvarı üzerinde uzunluğu tam beş bin germe adımdır. Seksen yedi adet sağlam burçları vardır. Hepsi beş bin beş yüz beden dişidir. Bunlarda inci gibi tertip üzere dizilmiş bedenlerdir. Beş adet kapıları vardır. Doğu tarafında Budin kapısından içeri çarşı ve Pazar içinden ta batı tarafında Sigetvar kapısına varıncaya kadar bu şehrin uzunluğu bin beş yüz adımdır. Kıble tarafında olan Şıkloş kalesine giden kapıdan içeri, ta yenikapıya varıncaya kadar şehir içinde bin beş yüz adımdır. Kule kapısı güneye açıktır. Kalenin bu Kriki kapısı tarafları yalın kat duvardır. Ama diğer tarafları fırdolayı hendekli ve çetin duvardır. Müslüman mahallesi on yedi adet olup, bir adet Hıristiyan mahallesi Budin kapısından dışarıdadır. Şehir içinde Macar, Bulgar, Sırp, Ermeni, Rum ve Frenk yoktur ama Yahudi vardır. İslam evlerinin hepsi iki bin iki yüz adet olup, altlı üstlü eski biçim kagir, kat kat güzel binalardır. Bütün konaklarının yüzü san’atlı ve lal renkli kiremitlerle örtülüdür. Böyle kiremitleri hakir hiçbir yerde görmemişimdir. Ama orta halli evleri yer yer şendire tahta örtülü olup, Tuna kenarına yakındır. Her evde bağ ve bahçeleri, havuz ve şardıvanları vardır. Bütün umumi yolları satranç gibi tarholunmuş caddeler ki, her tarafa baksan bu yollar şehrin bir başından bir başına varıncaya kadar görülür. İki tarafında baştanbaşa iri taşlı, eski biçim kaldırımlı, temiz ve şahane yaya yolları vardır. Bu cadde üzerinde şehir ayayının kırk adet sarayları vardır.

==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.