FANDOMEÇS/9/295 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/297' 'ler mahfili öyle üstadane işlenmiştir ki,görenler san'atına şaşırıp kalır.Her tarafı mermerle döşelidir.Ama bu camiin yarısından ta mihrabına varıncaya kadar kırk basamak taş merdivenle çıkılır. Mihrab tarafı gayet yüksektir. Düz beyaz mermer döşelidir. Hiçbir camide böyle yüksek mihrab görmedim. Bu yüksekliğinin sebebi şudur:

Burası evvelce kitap mahzeni imiş. Hala demirden kapısı vardır. İçi Osmanlı cephanesi ile doludur. Bu hazinenin camii kapısının anahtarları hep dizdar ağa elinde olup, camiin aşağısında hep miri buğdayı vardır. Diğer yerleri darı ve peksimet ile doludur. Hazinelerinin asla boş yeri yoktur. Çünkü yerliler ve Hıristiyanlar isyan edeliden beri bu camiin kapısı açılmamış ve içinde yedi senedir Hakk’a ibadet olmamıştır. Yüksek kapısı her vakit kapalıdır. Hemen Cenab’ı Hak, barış ve düzenlik vere de bu kapılar yine açılıp, şen ola… Bu yüksek kapı, öyle bir kapıdır ki, iki yanında kat kat kemerler ve taştan burma burma sanatlı direkler vardır. Hendese ve mimarlıktan anlayan kimse bu büyük binayı görse hayran olur. Bu mabedin dört köşesinde birer sanat kulesi vardır. Evvelleri bu kulelere çanlar koyup, çalar ve bir konaklık yerde işittirirlermiş. Sağ tarafındaki kule üzerinde bir tahta minaresi vardır ki seyre değer. Bu camiin üstü kargir kubbe değildir. Servi direklerinden kirişler üzerine çatma tavanlı nakışlı hünkari tavandır. Binayı yapan usta, bu cami üzerinde öyle bir lal renkli kiremit döşemiştir ki, yıllardan beri olduğu gibi durmaktadır. Avlusu dahi tarif edilemeyecek kadar güzeldir. Etrafı medreselerle çevrilmiştir. Fakat şimdi her odası kale neferlerinin hücreleridir. Çünkü bu kale dizdarı, yüzelli adet neferleri Süleyman Han kanunu üzere başkadır. Bütün kırk adet nefer evleri dahi vardır. Camiin yanında bir su kuyusu vardır ki, temmuz ayında içen, güya ab-ı hayat içmiş gibi safa bulur. Cephane ve mühimmatı çoktur. Fakat kalenin büyüklüğüne göre adamı azdır. Çünkü bütün serhadlerin ortasında olmakla askeri de azdır. Ama dış kalesinin adamları ve imaretleri çoktur.

= = İÇ LİNKLER= =

= =DIŞ LİNKLER= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.