FANDOMEÇS/9/299 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/301tur. Ama Allah bilir o derecede suzinak makamı ile çalarlar ki, dinleyenler cuş ve huruşa gelir. Bu diyarda saz, ayş ve işret etmek, tutmak, asmak, basmak, kesmek, ayıp değildir. Kovcuları, arkadan söyleyen kimseleri sevmezler ve selam verip konuşmazlar. Çoğunlukla çete ve potura giden yiğitleri Macar elbisesi giyip, ta Macar diyarına kadar giderler. Gayet güzel Macarca konuşurlar. Oralardan istedikleri kapıdan ve saireyi kapıp, beş on gün içinde şehirlerine selametle gelirler. Mutaassıp ve herkesi çekiştiren kimseleri sevmezler. Hepsi Müslüman ve Farisi okuyan kimseler olup, ellerinde Hafız Divanı, Gülistan ve Bostan, Hayyam ve Nizami Divanları düşmez. Çoğunlukla düşman üzerine çeteye gitmek istedikleri vakit. Hafız Divanından fala bakarlar. Güzel bir beyit gelirse hemen Allah’a tevekkil edip, giderler. Allah’ın emriyle zaferle dönerler. Hepsi Sırpça, Bulgarca, Macarca ve Acemceyi güzel bilirler.Gezinti yerleri:Yetmiş yerde lalelik ve çimenlik mesireleri vardır. Bilhassa kale ardı kuzeyinde bir dağ içinde asla güneş tesir etmez bir gölgelik ve çimenlik dağ eteği vardır. Nice yüz akarsu, sağında dalları aşağı söğütler, ardıç, şimşir, ıhlamur gibi çeşitli ağaçların gölgesinde yüzlerce çimenlik yerler üzerinde akan selsebil gibi havuzlar sıçrayıp, akmakta ve herkes sevdiği ile muhabbet etmektedir.Ziyaret Yerleri:

Zigetvar kapısından dışarıda güneye meyilli caddenin sağ tarafında, cennet gibi bir dağlık yerde bir bilgili hekim varmış ki, tıp bilgisinde Mesih (İsa) gibi imiş. Burayı sevdiğinden burada otururmuş. Üzerinde kubbe ve başka bina yok. Ancak uzun bir mermer taş var ki, üzerinde muhtelif dillerde olan yazılar bulunur. Bu zat bin tarihinde hayatta

= =İÇ LİNKLER= =

= =DIŞ LİNKLER= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.