FANDOMEÇS/9/300 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/302olup, birçok kerametlerini naklederler. (Ni'şanc'ı' Mehmed Paşa ziyareti)', Kasım Paşa camiinin yakınında yatar. Bu ziyaretleri yaptıktan sonra ahbaplarla vedalaşıp, doğuya kâh bayır ve kâh orman içinden giderek dokuz saatte İbrahim Paşa efendimize ulaştık ve varmış olduğumuz Seçüy kalesinin temaşasına koyulduk.Seçüy Kalesi:

İslam askeri burada durup, geriden gelecek eyalet askerlerini beklediler. Bu kale Engerus krallarından (Yanoş) adlı kralın yapısı olup, Süleyman Han 926 (1520) tarihinde Macarlar elinden fethederek voyvodalık ve naiblik yapmıştır. İki dizdarı ve serdarı var. Kalesi Tuna nehri kenarında bir yüksek bayır üzerinde tuğla yapı olup, topla denilen yerleri görünür. Yüksek yerde olduğundan içinde nefer evlerinden başka bir şey yoktur. Yukarı kaleden aşağı ve alt yanında alçak ve bayır üzerinde bir küçük kale daha vardır. Birkaç tahtalı ve sazlı evleri vardır.Varo'şu:

Adı geçen Orta Hisardan aşağıda geniş bir çimenlik yerde dörtgen şeklinde sağlam bir palangadır. Taş duvar değildir. Bu kalenin bu mahallesini Peyzer Hasan Paşa yapmıştır. Çünkü yukarı kaleler, halkın geçtiği yollardan uzak olduğundan alışveriş için kale ahalisi buraya evler ve dükkânlar yapıp, imar etmişlerdir. Sonra Kanije kalesi içinde Peyrev Hasan Paşa’nın kapandığı sene bu Seçüy kavminin birçoğu yukarı kalelere kaçıp, orada dururlar. Sonra Hasan Paşa kuşatmadan kurtularak düşmanı öyle kırar ki, geride kalanların ta…(okunamadı) diyarına kadar kaçırır. Sonra bu Seçüy’de durup, bu kaleyi o sene burada kurar. Ama doğrusu güzel bir sığınılacak yer olup, bütün serhad palangalarından sağlamdır. Hisar içinde, seksen adet

= =İÇ LİNKLER= =

= =DIŞ LİNKLER= =Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.