FANDOMEÇS/9/303 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/305akar sulardır. Bunun da suyu ve havası ve kalesi çok güzeldir.

Bu kaleden ileri kuzeye bir saat giderek (Yeni palanga) ya geldik.

Yeni Palanga:

Osmanlı binasıdır. 1004 (1595) tarihinde Eğri Fa tihi Mehmed Han gazaya giderken Şarviz nehri üzerine yirmi göz ağaç köprünün muhazası için bu kaleyi yapmıştır. Doğrusu yerinde bir hayırdır. Küçük palangacıktır. İçinde bir camii, on evi, on adet şahi topları var. Köprüyü korurlar, Dizdarı yüz adet nefeleri, bütün Seksar kuralları ile maaşlarını alırlar. Bu kale içinde bir kaç ev, bir kaç dükkan var. Ancak bir hancağızı, bir bahçecağızı, ve bir kaç küçük balık ağları var . Bu köprü üzerinde dinlenecek küçük bir köşk üzerinde Budin vezirlerinin bir mükellef ağası burada emindir. Bu köprüden geçen bütün şaraplardan bac alır. Başka eşyadan hiç bir şey almaz. Burada ağaç köprü altından (Şarviz) nehri akar. Bu nehir ta kopan ve Kapoşvar kaleleri önündeki Baloton gölünün ayağıdır ki, Şimontorne kalelerine de uğrayıp, yine bu yeni kale yakınında Tuna'ya karışır.

Bu yeni kaleyi geçüp, dört saatte Tolna palangasına geldik.

Tolna Palangası:

Tuna nehri kenarında mamur bir palangadır. İçinde Süleyman Han camii, yirmi adet tahta örtülü evi, ortasında bir dört köşe kagir kulesi üzerinde bir kaç şahi topu vardır. Mükellef ve mükemmel cephanesi, dizdar ağası, ve hisar taifesi hep hazırdırlar. Dışarıda mamur ve süslü bir varoşu vardır. Tamamı seksen evdir ki, hepsi tuna kenarında

==İç Linkler==

==Dış Linkler==''

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.