FANDOMEÇS/9/305 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/307Varoşu:

Bu varoş, yalın kat şaranpa ve palangadır. İki kapısı vardır. Cadde üzerinde olduğundan bir kapıdan girilüp, bir kapıdan çıkılır. İkiyüz adet şendire tahta örtülü fakir evleri vardır. Kiremit örtülü bir mükellef camii vardır. Yapıcısı malum değildir. Bir büyük hanı, hanın yakınında bir su kuyusu vardır. Burada elli kadar dükkan vardır. Buranın ensesinde bir çok bağları vardır. Bütün askerler üzümlerini yiyüp, geçtiler. Buranın hvası güzeldir. Halkı garip dostu gaazilerdir. Bir çok hastaları evlerine alıp, tedavi ettiler.

Şehrin batı tarafında sesli kalesi yolu üzerinde ve bu şehrin mezarlığı içinde Tuna'ya bakan bir mesire içinde (Erkoç Baba Ziyaretgahı) vardır. Bu zat, Süleyman Han asrında mücahid bir olgun adam imiş. Buradan kuzeye gidüp, (Foltvar) kalesine geldik.

Foltvar Kalesi:

Macar krallarından Layoş kralın yapısıdır. Sonra 936 (1529) senesinde Süleyman Han feth ve mamur etmiştir. Budin toprağında paşa hası ve naibliktir. Bunun da kalesi nehir kenarında gayet yüksek bir dağ üzerinde bundan sağlam palanga yoktur. Etrafı üç kat dolma rıhtım palangadır. Etrafında iki adet gayya deresi gibi kesme hendeği vardır. İki yerde sağlam, kavi ağaç kapıları vardır ki, biri doğu tarafına bakar ve küçük kapıdır. Hendek üzerinde ağaçtan bir köşk vardır. Bütün hisar hademeleri burada oturup, Tuna iskelesini seyrederler. Bu kapıdan kale ahalisi Tuna suyu alırlar. Bir kapısı da batı tarafında varoşa açılan büyük kapıdır. Bunun da hendeği üzerinde ağaç köprüler vardır. Bu kalenin dört köşesindeki sağlam kulelerinde şahi ve darbezen toplar vardır. Hisar içinde yetmiş adet şendire tahta örtülü evleri, ve kiliseden bozma bir Süleyman Han camii var. Bu camiiye==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.