FANDOMEÇS/9/306 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/308bitişik dört köşe gayet yüksek bir kule vardır ki, bütün sahraları üç konak yerden görür. Ta tepesinde dört adet uzun boylu topları vardır. Bu kule üzerinde Süleyman Han camiinin san'atlı, yüksek bir tahta minaresi vardır. Bu kulede dizdar ile ikiyüz kale nefirinin kıymetli eşyaları muhafaza edilir.

Varoşu:

Dört köşe, yalın kat dolma palanga duvarlı büyük varoşdur. Etrafı yirmibin adımdır. Sağlam kule tabyaları ile derin ve sarp hendekler ile çevrilmiştir. İki adet tahta kapısı vardır. İkişer kanatlı sağlam kapılardır. Her kapı üzerinde tahta tabyalı ve hazır toplu kuleleri vardır. Bu kulelerin birbirinden girüp, diğerinden çıkılır. Ortası cadde olan da bir camii var. Evvelce bu da bir san'atlı kilise imiş. Bir bilhanesi vardır. Bu imaretlerden başka bu varoşun pek çok boş arazisi suretinde yerleri var. O kadar geniş varoştur ki, bütün mezarlıkları bu kale içindedir. Bu kaleye yılda bir kerre beş, on bin adam toplanıp, büyük panayır ve pazar olur. Bu kale içinde iki, üçyüz kadar dükkanlar yaparlar. Buradan yine batıya Tuna kenarıyle üç saat gidüp, (Pentili Palangası) na geldik.

Pentili Palangası:

Krallardan (Zapolay Yanoş) adlı kralın yapısıdır. 936 (1529) senesinde Müslüman gaaziler bunu yaktılar. Budin'in fethinden sonra bu kaleyi Süleyman Han yeniden yaptı. Sonra 972 (1564) bu hakir, serdar Ali Paşa ve Melek-Ahmed Paşa efendilerimizle Erdel gazasında iken Nemçe çesarı, (Avusturya İmparatoru) fırsat bulup, Osmanlının Erdel'i yağma etmesine karşılık o dahi barışa aykırı iş ederek, ba-

==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.