FANDOMEÇS/9/314 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/316

Sahife

35 Diriniş Kalesi,

36 Hırvatların dili,

37 Bosna eyaletinden Banaluka'ya gittiğimiz,

41 İspelet kalesi generali ile buluşma,

42 İspelet şehir ve kalesi,

46 Kalamuç kalesi,

48 İmaretleri,

48 Ziyaret Yerleri,

48 Gölhisar Kalesi,

49 Varsal Kasabası,

50 Banaluka kalesi,

51 Asıl varoşu ve şehri,

53 Banaluka'dan zahire parası tahsili için dört sancak yer kalelerine ve Bihke kapudanını kurtarmaya gittiğimiz,

53 Kradişka kalesi,

54 Kostaniçse kalesi,

55 Koknovi kalesi,

55 Bihke kalesi vasıfları,

56 Lika Kalesi,

56 Odvine kalesi,

56 Yenihisar kalesi,

58 Siska kalesi,

58 Zağreb kalesi,

61 Kerka sancağından Çernik, Rahoviçe sancaklarına gittiğimiz,

62 Çernik kalesi,

62 Asıl kale,

62 Varoşu,

63 Velika Kalesi,

63 Blotisna kalesi

64 Serçe Kalesi

65 İstopçanse Kalesi

65 Dobroke kalesi

==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.