FANDOM


< Eğitim < Dyned < Yenişehir'de dyned

Dyned kitapçık sf 1 Dyned kitapçık sf 2 Dyned kitapçık sf 3 Dyned kitapçık sf 4 Dyned kitapçık sf 5 Dyned kitapçık sf 6 Dyned kitapçık sf 7 Dyned kitapçık sf 8 Dyned kitapçık sf 9 Dyned kitapçık sf 10 Dyned kitapçık sf 11 Dyned kitapçık sf 12

Kitapçık Metni Edit

1. sayfa Edit

 • Kapak tasarımı

2. sayfa Edit

 • Yenişehir’de DynEd Vizyonu:
   • 13 yılda verilemeyen İngilizce eğitimini 2 - 3 yılda vermek ve ilave olarak öğrencinin ingilizceyi anlayıp konuşabilmesini sağlamaktır.
   • Yenişehir DynEd Misyonu: Bütün İlköğretim Okullarında BT sınıflarını aktif hale geirmek.
   • Bütün evlerdeki atıl ve oyuncak olarak kullanılan bilgisayarları dil eğitimine kazandırmak.
 • DynEd’in Amaçları: Sanko Holding ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki sözleşme gereği 5 yılık süre için ücretsiz olarak bütün ilköğretim okullarındaki öğrencilere verilen DyNed Dil Eğitim Sisteminde bu sene 3. yıl olup, kalan süreyi etkili bir şekilde geçirmek ve öğrenci başına 413 $ değerinde olan bu projenin İlçemiz açısından parasal değeri: 413 $ * 17.339 öğrenci =7.161.007 $ (Yedi milyon yüzalmışbir bin yedi dolar) tutarındadır, yani; ülkemiz açısından ilçemizde yaklaşık 8 milyon dolarlık bir projenin boşa gitmemesi.
 • Yenişehir DynEd’in Hedefleri:
   • 2007 yılından beri ülke genelinde uygulanan DynEd projesinde Yenişehir’de tam koordinasyonu sağlayarak 2009 - 2010 eğitim yılında, okulların uygulama yüzdesini %100 e çıkarmak.
   • 2009 - 2010 eğitim sezonu sonuda bütün sınıfların çalışma notu ortalamasını +10 a çıkarmaktır.
   • 2009 yılında “Her okula bir DynEd sınıfı” oluşturmak.
   • Okul Aile Birliklerine her 10 derslik için bir DynEd sınıfı açılmasını sağlamak.
   • Sene sonunda Türkiye genelinde yapılacak olan DynEd değerlendirme çalışmalarında en başarılı 1000 öğrenciden 500’ ünün Yenişehir’den olmasını sağlamak.

3. sayfa Edit

 • DynEd Nedir?:
   • DynEd, Dynamic ve Education (Dinamik ve Eğitim) kelimelerinin bir araya getirilerek yazılmasından oluşmakta ve Dinamik Eğitim anlamına gelmektedir.
   • Bu program bilgisayar temelli bir eğitim sürecini içerir ve bu güne kadar gelişmiş en gelişmiş ve kaliteli Yabancı dil programıdır.
   • DynEd yıllar süren bir birikimin ve konusunda uzman bir kadronun eseridir.
 • Neden DynEd?:
   • Yıllardır öğretemediğimiz İngilizceyi en iyi biçimde öğrenmek için.
   • Öğrencinin öğrenme sırasında yarışma heyecanı duygusunu uyarıp, başarıyı % 100 arttırdığı için.
   • Öğrenciye sunduğu bireysel çalışma fırsatı, öğrenciye sınıf ortamında yapılmayan dinleme ve konuşma alıştırması olanağını sağladığı için.
   • Utanma duygusunun olmadığı bir çalışma ortamı özellikle çekingen öğrenciler için büyük bir avantaj sağladığı için.
 • DynEd Kuruluşu: DynEd International Inc. 1987 yılında Japon Dil Enstitüsü (LIOJ) başkanı Lance Knowles tarafından, dil eğitmenleri, mühendisler, nörologlar ve sanatçıların katkılarıyla kurulmuştur. Merkezi San Fransico’da bulunan ve dil eğitimini dünyada ilk kez 1988’de CD-ROM üzerine taşıyan şirket, kuruluşundan günümüze kadar, ödüller kazanan çok sayıda İngilizce Dil Eğitim yazılımı geliştirmiştir.

4. sayfa Edit

 • DynEd Neden Başarılıdır?: Çünkü DyNed; insan beyninin dil öğrenme biçimine uygun hazırlanmıştır.
   • Dinleme
   • Konuşma
   • Okuma
   • Yazma

Olarak 4 Dil becerisine hitap eder.

 • DynEd Kurucu Şirketler:
   • Oxford University Press
   • LongmanCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.