[eğitim /otizm çalışması/toplantı yazısı]


BİRİNCİ BASAMAKTA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN VE ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLARIN ERKEN TANI,DESTEK VE İZLENİMİ İÇİN PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞ TAYI-27/28 ŞUBAT - ANKARA

 

 • 09:00-09:30 Açılış Konuşmaları                                                                       


 • 09:30-10:00 Özel Gereksinimi Olan Çocukların Erken Destek, Tanı, Tedavi ve İzlem İlkeleri”


Prof. Dr. İlgi ERTEM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 • 10:00-10.30 Birinci Basamakta-Aydın’da Yapılan Çalışmalar


                                                                                                        Dr. Şakir BOZDAĞ

                                                                                                   Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü

 • 10:30-11.00 Kahve Molası


 • 11.00-12.30 Üniversite-Yerel Yönetim İşbirliği-Konya’da Yapılan Çalışmaları ve Diğer Ülke Modelleri                                                                                          


                       Doç. Dr. Sabri HERGÜNER                          Yrd.Doç.Dr. Onur Burak DURSUN 

    Necmettin Erbakan Üniversitesi                                   Atatürk Üniversitesi

 

                                                                                                                

 • 12:30- 13: 30   YEMEK ARASI


 

 • 13:30:15:00 PANEL: Bebeklik ve Çocukluk Dönemi Psikososyal ve Gelişimsel İzleme  Programlarının Sahada Uygulanması –


·         Aile Hekimliği – Eğitim Dai Bşk.                                                    

                                                                                            Dr. Tuba KURT

·         Aile Hekimliği Uygulama-İzleme Dai Bşk                                       

                                                                                                           Dr. Adem KUCUR

·         Çocuk ve Ergen Sağlığı Dai. Bşk                                               

                                                                                             Dr. Sema ÖZBAŞ

·         ÇPGD (ÇPGD Programı ve Gelişimsel Risk Değerlendirilmesi)

Dr. Mine ÖZTÜRK                                        Uzm.Alev ÜSTÜNDAĞ

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü                THSK-Ruh Sağlığı Prog.Dai.Başkanlığı

 • 15:00-15:20 Kahve Molası


 • 15.30-17:30 Grup Çalışmaları: İlde Birinci Basamakta Gelişimsel Geriliğin Önlenmesinde Farkındalık Geliştirme Çalışmalarının Planlanması ve Rapor sunumu


(Üniversite-Sağlık, MEB, ASPB ve Yerel Yönetimler İşbirliği)

-Bursa             -Aydın                    - Konya                - Erzurum

 

2. GÜN

 • 9:00-10:00      PANEL: Saha Çocuk İzlem ve Tarama Programları


·         OSB de Geliştirilen Saha Tarama Ölçekleri ve Uygulama Sorunları

Prof Dr Elif ÖZMERT

Hacettepe Üniversitesi'

·         Uluslar Arası Gelişimi İzleme Destekleme Rehberi (GİDR) ve Özel Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Kullanımı

                                                                                               Yrd. Doç. Dr. Bahar PEKCİCİ

                                                                                      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 10:00-10:30  Kahve Molası


 

 • 10:30 - 12:30 PANEL: Gelişimsel sorunları olan 0-6yaş çocuklarda engelliliğin önlenmesi çalışmaları


·         Gelişimsel Sorunları Olan Bireylere ve Ailelerine Genel Yaklaşım

                                                                                                                            Semra ŞAHİN

Hacettepe Üniversitesi

 

·         0-36 Aylık Gelişimsel Risk Altındaki Çocuklar Aile Eğitim Programının uygulanması

                                                                                                                       Raziye ERDEM

Milli Eğitim Bakanlığı

 

·         OSB ve Gelişimsel Sorunları Olan Bireyler İçin Yapılan Düzenlemeler-Engellilik Yasası

                                                                                                   Dr. Banu EKİNCİ

THSK -Kronik Hast. Dai. Bşk

·         Sosyal Destek İhtiyacı Duyulan OSB Olan Bireylere Yönelik Yapılan Çalışmalar

                                                                                'Canan AKTAŞ

  Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı

 

 • 12:30-13:30   YEMEK ARASI


 

 • 13:30-15:30    Grup Çalışmaları ve Rapor Sunumu


İl Düzeyinde Değerlendirme-Erken Tanı, Rehabilitasyon Basamaklarında Mevcut Durum Değerlendirme, İşbirliği Oluşturma İçin Çalışma Planı Yapılması

(Üniversite-Sağlık, MEB, ASPB ve Yerel Yönetimler İşbirliği)

-Bursa               - Aydın                - Konya             -Erzurum

 • 15:30-16:00 Kahve Molası


 • 16:00-17:00 DEĞERLENDİRME VE GERİBİLDİRİMLERİN ALINMASI
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.