Yenişehir Wiki
Advertisement

Şablon:MEB mevzuat bakınız - d


Eğitim mevzuatı MEB mevzuat Mevzuat/Eğitim Eğitim/Mevzuat
Son değişiklikler ve taslaklar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 2014 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik/2014 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/2014 Ekim 23 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Temmuz 26 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği/2004 Haziran 8
Eğitim mevzuatı - sektörel Eğitim mevzuatı/OÖE Eğitim mevzuatı/Temel eğitim Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2008 Eğitim mevzuatı/İÖO Eğitim mevzuatı/OÖ Eğitim mevzuatı/Mesleki eğitim Eğitim mevzuatı/HBÖ Eğitim mevzuatı/Hayat Boyu Öğrenme GM Eğitim mevzuatı/Özel eğitim
Eğitim mevzuatı/Yönetici Eğitim mevzuatı/Öğretmen Eğitim mevzuatı/MEM Eğitim mevzuatı/İÖK Eğitim mevzuatı/OÖK Eğitim mevzuatı/Üniversite Eğitim mevzuatı/HEM Eğitim mevzuatı/ORGM Eğitim mevzuatı/RAM Eğitim mevzuatı/BSM
Eğitim mevzuatı - hiyerarşik Tarihsel eğitim mevzuatı tümü [1] Eğitim mevzuatı/Anayasa Eğitim mevzuatı/Kanunlar Eğitim kanunları Eğitim mevzuatı/KHK Eğitim mevzuatı/Tüzükler Eğitim mevzuatı/Yönetmelikler Eğitim yönetmelikleri Eğitim mevzuatı/Yönergeler Eğitim mevzuatı/Genelgeler Eğitim mevzuatı/Talimatlar Eğitim mevzuatı/Baş Emirler Eğitim mevzuatı/Emirler Eğitim mevzuatı/Valilik tamimleri
Kanunlar Eğitim mevzuatı/Kanunlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelikler Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışlarında KDV İstisnası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışılan serbest kıyafet uygulamasına nihayet geçiyor Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik MEB ve Kültür Yayınları Yönetmeliği/2014 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik/2014 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönergeler Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE < ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Genelgeler Konusal eğitim mevzuatı MEM/Disiplin MEM/Taşıma Taşımalı İlköğretim Değerlendirme Komisyonu Toplantı Onayı
Mevzuat/Eğitim Eğitim mevzuatı/MEB
Şablon:MEB Şablon:MEM Şablon:Eğitim - Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim mevzuatı Şablon:Eğitimmevzuatıbakınız
http://www.egitimmevzuat.com/ http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/

Anayasa[]

  • Ana madde:Anayasa'da eğitim

Kanunlar[]

Ana madde:Eğitim kanunları
Ana madde: Memurla ilgili kanunlar
Ana madde: Eğitim maliyesiyle ilgili kanunlar

Kanun Hükmünde Kararnameler[]

Yayımlandığı Resmi Gazete Adı
Tarih Sayı
14/09/2011 28054 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
06/06/1997 23011 Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Tüzükler[]

Yayın Adı
Tarih Sayı
01/05/1997 22976 1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük
19/02/1993 21501 Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

Yönetmelikler[]

Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi Adı
Tarih Sayı
18/05/2012 28296 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
30/03/2012 28249 Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği
20/03/2012 28239 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
09/02/2012 28199 Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
16/12/2011 28144 Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
08/12/2011 82549 Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticilerin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
27/08/2011 28038 Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/06/2011 27974 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
24/04/2011 27914 Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
19/12/2010 27790 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
18/09/2010 27703 Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

01/07/2010 27628 Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği
21/05/2010 27587 Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
06/05/2010 27573 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
00/05/2010 2632 Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
31/12/2009 27449 Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
15/08/2009 27320 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
13/08/2009 27318 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik
31/07/2009 27305 Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği
31/07/2009 27305 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
16/06/2009 27260 Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği
18/04/2009 27204 Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
18/04/2009 27204 Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/04/2009 27203 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
04/03/2009 27159 Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618 Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618 Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618 Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618 Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618 Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094 Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094 Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094 İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094 Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Hizmet Sağlık Eğitimi İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/12/2008 2615-EK İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel ve İdari İşler Yönetmeliği
00/12/2008 2615-EK İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği
00/12/2008 2615-EK İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği
06/11/2008 27046 Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği


Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi Adı
Tarih Sayı
21/10/2008 27031 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10/07/2008 26932 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
07/03/2008 26809 İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik
29/01/2008 26771 Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik
14/01/2008 26756 Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik
00/12/2007 2603 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği
00/12/2007 2603 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
28/08/2007 26627 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/08/2007 26623 Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
22/04/2007 26501 Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği
16/02/2007 26436 Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
19/01/2007 26408 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
00/11/2006 2590 Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
20/10/2006 26325 Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
09/08/2006 26254 Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
31/05/2006 26184 Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği
31/05/2006 26184 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
02/05/2006 26156 Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
18/04/2006 26143 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
14/04/2006 26139 Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
00/04/2006 2583 Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
04/03/2006 26098 Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
28/12/2005 26037 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/12/2005 26033 Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
14/12/2005 26023 Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
00/12/2005 2579 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği
13/08/2005 25905 Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
06/07/2005 25867 Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik
04/05/2005 25805 Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
13/01/2005 25699 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
16/12/2004 25672 Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik
08/12/2004 25664 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
03/12/2004 25659 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
19/06/2004 25497 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği
08/06/2004 25486 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
03/04/2004 25422 Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
30/03/2004 25418 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
05/03/2004 25393 Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
05/12/2003 25307 Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik
17/11/2003 25292 Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği


Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi Adı
Tarih Sayı
27/08/2003 225 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
24/08/2003 25209 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik
01/07/2003 25155 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
31/03/2003 25065 Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği
14/11/2002 24936 Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik
03/07/2002 24804 Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
22/10/2001 24561 Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği
09/10/2001 24548 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında Görevli Personelin Yurt İçinde Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik
22/08/2001 24501 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
27/04/2001 24385 İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/04/2001 24376 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
15/04/2000 24021 Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
11/02/2000 1175 Bakü Türk Anadolu Lisesi Yönetmeliği
05/11/1999 23867 Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği
10/08/1999 23782 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
10/01/1999 23579 Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği
24/10/1998 23503 Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği
06/09/1998 23455 Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği
07/01/1997 22870 Millî Eğitim Bakanlığı Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri Yönetmeliği
26/12/1995 22505 Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği
08/09/1995 22398 Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği
30/04/1995 22273 Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği
30/04/1995 22273 Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği
30/01/1995 2423 Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
18/01/1995 22175 Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
24/10/1994 2417 Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
03/10/1993 21717 Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
30/08/1993 2389 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği
02/04/1993 21540 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
22/02/1993 21504 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
31/01/1993 21482 Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
26/11/1992 21417 Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği
03/06/1991 20890 Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
13/04/1991 20844 Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği
01/04/1991 20832 Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
03/01/1990 20391 Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik
08/11/1989 20336 Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
03/02/1987 19361 Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
07/02/1986 19012 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik
16/12/1985 2201 Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması Ve Satılması Hakkında Yönetmelik


Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi Adı
Tarih Sayı
21/11/1983 2152 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları ve Öğrencileri Spor Yarışmaları Ödül Yönetmeliği
30/10/1983 18206 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği
23/10/1983 18200 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzesi Yönetmeliği
10/10/1983 2149 Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Yönetmeliği
08/08/1983 18129 Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik
23/03/1983 17996 Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği
25/02/1982 17616 Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik
07/12/1981 17537 Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik
02/02/1980 16888 Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği
21/05/1977 15943 Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik
13/06/1973 14563 Yatılı Bölge Okulları İle Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okulların Döner Sermaye Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararları[]

Yayın Adı
Tarih Sayı
23/07/2009 27297 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar
01/04/2009 27187 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar
16/12/2006 26378 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
13/05/2006 26167 Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar
03/07/2003 25157 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar
02/11/1985 18916 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Sözleşmeli Çalıştırılmaları Hakkında Esaslar
28/06/1978 15754 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Yönergeler[]

Yayın Adı
Tarih Sayı
11/04/2012 565 Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi
18/11/2011 77578 Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
29/06/2011 8080 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
00/06/2011 2645 Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
00/05/2011 2644 1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/04/2011 2643 Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/04/2011 2643 Millî Eğitim Bakanlığı İzci Eğitim Kampları Yönergesi
00/04/2011 2643 Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi
00/03/2011 2642 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Esas ve Usuller Hakkında Yönerge
00/02/2011 2641 Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi
17/12/2010 25822 Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
00/09/2010 2636 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi
31/08/2010 19729 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
25/06/2010 4194 Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
00/04/2010 2631 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
05/03/2010 1930 Özel Öğretim Kurumları Standatlar Yönergesi
00/02/2010 307 İlköğretim Kurumları-Ortaöğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi
00/02/2010 2629 Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi
00/12/2009 2627 Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi
12/10/2009 2902 Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönerge
08/07/2009 1769 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi
00/07/2009 2622 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
00/05/2009 2620 Millî Eğitim Bakanlığı Formatör ve Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
00/05/2009 2620 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
00/03/2009 2618 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi
00/03/2009 2618 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi
00/02/2009 2617 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
12/01/2009 9 Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
00/08/2008 2611 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge
00/07/2008 2610 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi
00/04/2008 2607 Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
00/01/2008 2604 Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi
/12/2007 2603 Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi
00/12/2007 2603 Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi
00/12/2007 2603 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Arası Öğrenci Faaliyetlerine İlişkin Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/11/2007 2602 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
00/11/2007 2602 Millî Eğitim Bakanlığı İl Okul Futbol Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
00/03/2007 2594 Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
00/03/2007 2594 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi
00/02/2007 2593 Millî Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönergesi


Yayın Adı
Tarih Sayı
00/02/2007 2593 Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
00/11/2006 2590 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi
00/11/2006 2590 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi
31/07/2006 307 Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Sporcu Lisans Yönergesi
21/02/2006 445 Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
31/01/2006 531 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdrülüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlşkin Yönerge
00/10/2005 2577 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi
00/01/2005 2568 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim-Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Türk Halk Müziği Yarışmaları Yönergesi
00/09/2004 2564 Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
00/04/2004 2559 Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi
00/11/2003 2554 Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi
00/09/2003 2552 İlköğretimde Yöneltme Yönergesi
00/08/2003 2551 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
05/02/2003 12252 Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
00/02/2003 2545 Millî Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi
00/09/2002 2540 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanununun Geçici 1 inci ve 2 nci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge
24/10/2001 3052 Millî Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesi
00/03/2001 2522 Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
14/02/2001 45 Öğrenci Eğitim Kampları Lider Yetiştirme Kursu ve Seminer Yönergesi
14/02/2001 45 Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Öğrenci Eğitim Kampları Yönergesi
14/02/2001 45 Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulu Yönergesi
00/02/2001 2521 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi
00/11/1999 2506 Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi
00/11/1999 2506 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
00/10/1999 2505 Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi
28/09/1999 93 Millî Eğitim Bakanlığı Cenaze Töreni Yönergesi
00/09/1999 2504 Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge
00/05/1999 2500 Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi, Spor, İzcilik ve Koruyucu Sağlık Eğitimi Etkinliklerine İlişkin Sponsorluk Yönergesi
02/12/1998 8162 Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge
00/10/1998 2493 Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge
00/07/1997 2478 Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslekî Eğitim Yönergesi
16/04/1997 4435 Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesine Ait Öğrenci Kayıt Kabul ve Nakilleri ile İlgili Esaslara İlişkin Yönerge
27/05/1996 190 Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik ve Öğrenci Eğitim Kampları Katkı Ücreti Yönergesi
16/01/1996 11 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Spor Faaliyetlerinde Sporcuların Forma ve Eşofmanlarına Reklam Konulmasına İlişkin Yönerge
31/07/1995 2435 Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Meslekî ve Teknik Açıköğretim Uygulama Yönergesi
28/10/1994 14818 Türk Cumhuriyetlerinde Açılan Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezleri Yönergesi
10/10/1994 13946 Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrenci Temsilcilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İlgili Yönerge
06/04/1993 4326 Millî Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi
15/03/1993 2378 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönerge
16/03/1992 2354 Kütüphane Haftası Kutlama Yönergesi


Yayın Adı
Tarih Sayı
30/01/1992 51603 Özel Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi
26/11/1990 2326 Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği Yönergesi
06/10/1986 2218 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Müzeleri Yönergesi
11/03/1985 2184 Millî Eğitim Bakanlığı Mensuplarının Vefatında Yapılacak Tören Yönergesi
10/10/1983 2149 Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesi
00/00/0 0 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesi

Tebliğler[]

Yayın Adı
Tarih Sayı
22/06/2011 27972 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
15/04/2011 27906 Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No 2 )_15.04.2011
28/07/2009 27302 Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1)
08/09/2007 26637 Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği


Usül ve Esaslar[]

Yayın Adı
Tarih Sayı
// Okullarda Sivil Savunma Kolu Kurulması ve Çalışması İle İlgili Esaslar
// 906 Okullarin Genel Denetimlerinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar
08/12/2011 82202 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat_USUL ve ESASLAR_08 Aralık 2011_B.08.0.HUM.0.20.00.00.010-99/82421
07/11/2011 60250 Özel Yabancı Dil Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar
00/03/2010 2630 Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar
15/09/2008 57280 Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesi Gereği Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca Yetkilendirilen Kurumlarca İş Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esaslar
08/07/2002 55812 Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar İle Sınav Kurulları ve Sınav Esasları

Genelgeler[]

Yayın Adı
Tarih Sayı
08/08/2012 20078 Sınav GENELGE2012/34
06/08/2012 36702 İLKSAN Üyeliği
02/08/2012 23080 24 Kasım Öğretmenler Günü
02/08/2012 11016 Taşımalı Ortaöğretim
01/08/2012 3000 Türk İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası Sınav Başvuruları
01/08/2012 19320 Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı GENELGE2012/29
26/07/2012 34965 Disiplin İşlemleri ve Tevhiden Cezalandırma GENELGE2012/28
24/07/2012 573 UMEM Beceri 10 Projesi Hizmet ve Tarım Sektörleri Kurs Uygulama GENELGE2012/27
11/07/2012 31973 Sendika Üyeliği GENELGE2012/26
12/06/2012 14723 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
12/06/2012 14754 Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı GENELGE2012/25
25/05/2012 8782 2012 SBS ve PYBS Uygulaması
22/05/2012 22626 Etik Günü Haftası GENELGE2012/22
21/05/2012 3656 Artan Ödenekler GENELGE2012/21
09/05/2012 401 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar GENELGE2012/20
07/05/2012 20314 Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere 2012 Yılında Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hk. GENELGE2012/19
19/04/2012 5448 Kutlama ve Anma Programları
18/04/2012 2889 Taşınır Mal İşlemleri
12/04/2012 5782 Okul ve Kurumların Donatımı GENELGE2012/16
19/03/2012 13229 Emeklilik İşlemleri GENELGE2012/15
16/03/2012 1842 Okullarımızda Mekân Kullanımı GENELGE 2012/14
07/03/2012 3616 Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri GENELGE2012/13
02/03/2012 3244 2012 SBS/PYBS İş ve İşlemleri GENELGE2012/12
17/02/2012 1110 4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması GENELGE2012/11
31/01/2012 648 Okul ve Arsa Tahsisi Genelge_2012/10

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

31/01/2012 646 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri GENELGE_2012/09

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

23/01/2012 789 Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi GENELGE2012/08
23/01/2012 790 Merkez Teşkilatı Konut Tahsisi GENELGE2012/07
23/01/2012 449 İhale Talimatı Genelge_2012_06

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

17/01/2012 338 2012 Yılı Teme Eğitim Yapım Programı GENELGE 2012/5
16/01/2012 2657 Okullar Hayat Olsun Projesi GENELGE2012/04
13/01/2012 455 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları GENELGE2012/03
06/01/2012 24 Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi GENELGE2012/02
03/01/2012 3 Zararlı Madde Bağımlılığını Önlemek GENELGE2012/01
08/12/2011 82202 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat_GENELGELER_08 Aralık 2011_B.08.0.HUM.0.20.00.00.010-99/82421
23/11/2011 1804 Oyuncaklardaki Kanserojen ve Toksik Maddeler GENELGE2011/57
19/10/2011 3779 Ulaşabilirlik Düzenlemeleri GENELGE2011/56
14/10/2011 665 Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması_GENELGE_2011-55_14.10.2011
05/10/2011 2011 Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi_GENELGE_2011/54_05.10.2011

(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

27/09/2011 6888 Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretenlerin Temsil Yeteneği Mülakatı GENELGE2011/53
Yayın Adı
Tarih Sayı
16/09/2011 6002 Tek Ders Sınavı GENELGE2011/52
12/09/2011 2375 24 Kasım Öğretmen Günü GENELGE2011/50
12/09/2011 6325 İlk Ders GENELGE2011/51
26/08/2011 3560 Eğitim Gezileri GENELGE2011/48
26/08/2011 2011 Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi_GENELGE_2011/49_26.08.2011

(Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü)

25/08/2011 9982 Aşamalı Devamsızlık Yönetimi_GENELGE_2011-47_25.08.2011

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

22/08/2011 2400 Uyum Eğitimi GENELGE2011/46
03/08/2011 5829 2012-2014 Dönemi Yat. Prog.Haz._GENELGE_2011-45_03.08.2011

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

29/07/2011 2011 Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması_GENELGE_2011/44_29.07.2011

(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)

29/07/2011 1985 Ek ders karşılığı görevlendirme_GENELGE_2011-43_29.07.2011

(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)

28/07/2011 5012 Sınav (Ortala Yükseltme Sorumluluk Sınavı) GENELGE2011/42
21/07/2011 1782 Okul Kantinlerindeki Gıda Satışı_GENELGE_2011-41_21.07.2011

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

20/07/2011 577 Öğrenci Kayıt ve Kabullerinde ve Diploma Karşılığı Bağış Alınmaması_GENELGE_2011-40_20.07.2011

(Müsteşarlık Bürosu)

13/07/2011 1892 Bakanlığımıza Bağlı Okulların Onarımları GENELGE2011/39
27/06/2011 2011 Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi_GENELGE_2011/37_27.06.2011

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

06/06/2011 1906 Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması_GENELGE_2011-35_06.06.2011

(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

03/06/2011 2549 3308 sayılı Kanun Kapsamı dışındaki mesleklerin eğitimi ve belge veri tabanı oluşturulması_GENELGE_2011-33_03.06.2011

(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)

01/06/2011 3764 Boğulma Riskine Karşı Alınacak Önlemler_GENELGE_2011-32_01.06.2011

(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

20/05/2011 3416 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi_GENELGE_2011_30_20.05.2011

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

20/04/2011 5410 Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Çocuklarının Eğitimleri_GENELGE_2011-25_20.04.2011

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

15/04/2011 1241 Mesleki Teknik Eğitim Farkındalığının Oluşturulması ve Tercih Edilir Hale Getirilmesi_GENELGE_2011-23_15.04.2011

(Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü)

15/04/2011 2011 Bakanlık Taşınır Malları_GENELGE_2011/24_15.04.2011

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

07/04/2011 2011 Kutlu Doğum Haftası_GENELGE_2011/22_07.04.2011

(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

30/03/2011 1458 Gönül Köprüsü Projesi_GENELGE_2011-21_30.03.2011

(Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü)

15/03/2011 1820 Libya'dan Gelen Öğrenciler_GENELGE_2011-18_15.03.2011

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

08/03/2011 2011 4734 Sayılı Kanunun 62'inci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması_GENELGE_2011/15_08.03.2011

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

/02/2011 2011 Sosyal Tesisler Modülü_GENELGE_2011/11_02.2011

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

10/02/2011 2011 2011Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Programı_GENELGE_2011/08_10.02.2011

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

10/02/2011 2011 Soru Önergesi_GENELGE_2011/09_10.02.2011

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

03/02/2011 2011 2011 Yılı Konaklama Ücretleri_GENLGE_2011/07_03.02.2011

(Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.)

07/01/2011 2011 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları_GENELGE_2011/03_07.01.2011

(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)

07/01/2011 2011 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları_GENELGE_2011/03_07.01.2011

(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)

05/01/2011 2011 28 Şubat Sivil Savunma Günü_GENELGE_2011/01_05.01.2011

(İdari Mali İşler Daire Bşk.)

05/01/2011 2011 UMEM Projesi Kapsamında Açılacak Meslek Kursları_GENELGE_2011/02_05.01.2011

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

00/00/2011 2011 Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

29/12/2010 2010 İç Denetim Raporu Bulguları ve Yapılacak Çalışmalar _GENELGE_2010/71_29.12.2010

(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)

01/11/2010 6055 Raporlarda önerilen tekliflere ilişkin uygulama sonuçlarının bildirilmesi_GENELGE_2010-64_01.11.2010

(Teftiş Kurulu Başkanlığı)

16/10/2010 2010 Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Öğrenim Çağındaki Çocuklarına Onur Belgesi Verilmesi

(Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

15/10/2010 2426 Okullarda Diyabet Eğitimi Programı Bakanlık Yazısı,GENELGE_2000-01_ve ekleri_03.01.2000

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

06/10/2010 6139 Yatırım Uygulamaları _GENELGE_2010-62_06.10.2010

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

Yayın Adı
Tarih Sayı
01/10/2010 3657 Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması_GENELGE_2010-60_01.10.2010

(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

29/09/2010 3344 Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Denetim ve Eğitimleri_GENELGE_2010-58_29.09.2010

(İdari Mali İşler Daire Bşk.)

23/09/2010 5758 2010-2011 Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri_GENELGE_2010-57_23.09.2010

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

20/09/2010 4314 Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) Uygulamaları_GENELGE_2010-55_20.09.2010

(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)

03/09/2010 20163 Açık Öğretim Okulları İrtibat Merkezleri_GENELGE_2010-56_20.9.2010

(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

19/08/2010 2571 Ders Dışı Eğiitim Çalışmalarına Dair Esaslar_GENELGE_2010-49_19.08.2010

(Personel Genel Müdürlüğü)

16/08/2010 6544 Yabancı Uyruklu Öğrenciler_GENELGE_2010-48_16.08.2010

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

23/06/2010 1883 Ayakta Tedavi İşlemleri_GENELGE_2010-41_23.6.2010

(Personel Genel Müdürlüğü)

16/06/2010 3957 5510 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin 7 nci Fıkrasıının Uygulanması_GENELGE_2010-39_16.06.2010

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

16/06/2010 2312 Özellikle Ortaöğretimde Kız Çocuklarının Okullaşması_GENELGE_2010-38

(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

11/06/2010 2708 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alan/Dala Geçiş ve Teknik Lise Öğrenci Kayıtları_GENELGE_2010-37_11.06.2010

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

01/06/2010 3569 Stratejik planlama_GENELGE_2010-33_01.06.2010

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

13/05/2010 1606 Yapılacak çalışmalar ve uyulacak hususlar_GENELGE_2010-31_13.05.2010

(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)

06/05/2010 3669 Genel Liselerin Anadolu Lisesine Dönüştürülmesi_GENELGE_2010-30_06.05.2010

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

19/04/2010 7331 Sınıf Öğretmenleri_GENELGE_2010-28_19.04.2010

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

13/04/2010 2979 Nöbet Görevi_GENELGE_2010-25_13.04.2010

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

24/03/2010 2450 Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler_GENELGE_2010-24_26.03.2010

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

08/03/2010 1192 Ortaöğretim Okullarının Onarımları_GENELGE_2010-22_08.03.2010

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

01/03/2010 954 Enerji Yöneticisi Görevlendirme_GENELGE 2010-18_01.03.2010

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

15/02/2010 484 Okullarda Yemek Hizmetleri_GENELGE_2010-15_15.02.2010

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

09/02/2010 924 İlçe, okul ve kurumlarda stratejik plan yapılması_GENELGE_2010-14_09.02.2010

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

04/02/2010 783 4734 Sayılı Kanun'un 62' nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması_GENELGE_2010-11_04.02.2010

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

04/02/2010 3001 Başarı Tespit Sınavı_GENELGE_2010-10_04.02.2010

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

27/01/2010 643 Kamu Hizmet Standartları_GENELGE_2010-07_27.01.2010

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

12/01/2010 99 Merkezden İhale Edilen veya İMKB İşbirliği ile Yaptırılan Eğitim Yapıları_GENELGE_2010-05_12.01.2010

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

04/01/2010 8 Yönergede Değişiklik Yapıldığı ( GENELGE _ 2010-01_ 04.01.2010 )

(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)

28/12/2009 9888 Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İşbirliği ile Yaptırılan Eğitim Yapıları_GENELGE_2009-91_28.12.2009

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

17/12/2009 9648 Fiziksel Engelliler İçin Okul Binalarında Yapılması Gereken Düzenlemeler_GENELGE_2009-90_17.12.2009

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

06/11/2009 3434 Ana sınıfı ve uygulama sınıflarının açma ve kapatma işlemleri_GENELGE_2009-84_06.11.2009

(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)

05/11/2009 18285 İlköğretim Kurumları Standartları_GENELGE_2009-83_05.11.2009

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

16/09/2009 15139 Fiziki Kapasitesi Dolmayan Okullar_GENELGE_2009-74_19.09.2009

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

10/09/2009 4611 Meslek Kursları ile Geliştirme ve Uyum Kursları_GENELGE_2009-69_10.09.2009

(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)

24/08/2009 3802 Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitmini Yaygınlaştırılması Projesi_GENELGE_2009-66_24.08.2009

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

10/08/2009 13597 Okul Öncesi ve İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Hazırlanması_GENELGE 2009-65_10.08.2009

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

13/07/2009 3335 Okul ve arsa tahsisi_GENELGE_2009-58_13.07.2009

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

23/06/2009 5414 Eğitim İçin Kaynak Sağlanması_GENELGE_2009-56_23.06.2009

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

02/06/2009 9511 Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının İhtiyaçlarının Karşılanması_GENELGE_2009-49_02.06.2009

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

14/05/2009 1837 Makam Adlarının Kullanılması_GENELGE_2009-47_14.05.2009

(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)

12/05/2009 8334 Mecburi Öğretim Çağındaki Çocuklar_GENELGE_2009-46_12.05.2009

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

24/04/2009 1546 Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli_GENELGE_2009-41_24.04.2009

(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)

Yayın Adı
Tarih Sayı
21/04/2009 2009 Eserlerin Çoğaltılması_GENELGE_2009/38_21.04.2009

(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)

16/04/2009 7273 Proje ve performans görevleri_GENELGE_2009-37_16.04.2009

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

14/04/2009 2816 Avrupa Dil Portfolyosu_GENELGE_2009-34_14.04.2009

(Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

26/03/2009 5282 E-Kayıt Uygulaması_GENELGE_2009-30_26.03.2009

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

24/02/2009 911 Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi_GENELGE_2009-24_24.02.2009

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

17/02/2009 567 Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni_GENELGE_2009-20_17.02.2009

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

12/02/2009 427 Bilim Şenlikleri_GENELGE_2009-16_12.02.2009

(Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bşk.)

11/02/2009 491 AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri_GENELGE_2009-15_11.02.2009

(Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı)

30/01/2009 1192 Deniz Temiz Projesi_GENELGE_2009-12_30.01.2009

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

21/01/2009 2009 Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması_GENELGE_2009/9_21.01.2009

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

26/12/2008 13081 Üniversiteleri Tanıtım Gezileri_GENELGE_2008-87_26.12.2008

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

22/12/2008 12846 Okul Servis Taşımacılığı_GENELGE_2008-82_22.12.2008

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

04/12/2008 1608 Ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılması_GENELGE_2008-81_04.12.2008

(Müsteşarlık Bürosu)

13/11/2008 1486 Şikayet ve Müracaatlarla İlgili Dilekçeler_GENELGE_2008-78_13.11.2008

(Müsteşarlık Bürosu)

05/11/2008 19638 e-Okul Sisteminin Ortaöğretim Okullarında da Uygulanması_GENELGE_2008-76_05.11.2008

(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

03/11/2008 14796 Başarı Değerlendirme ve Seviye Tespit Sınavları ile Eğitim Araçları_GENELGE_2008-75_03.11.2008

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

24/10/2008 6013 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerini Planlama ve Uygulama Prensipleri_GENELGE_2008-73_24.10.2008

(Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı)

10/10/2008 605 Yangın Emniyet Tedbirleri_GENELGE_2008-71_10.10.2008

(Savunma Sekreterliği)

08/10/2008 4464 Enerji verimliliği_GENELGE_2008-70_08.10.2008

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

26/09/2008 4942 Çalışmaların Birleştirilmesi ve AR-GE birimi kurulması_GENELGE-2008-68_26.09.2008

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

17/09/2008 2872 Tazminat Takibi_GENELGE_2008-65_17.09.2008

(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)

02/09/2008 2008 Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları_GENELGE_2008/60_02.09.2008

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

18/08/2008 3809 Enerji verimliliği_GENELGE_ 2008-58_18.08.2008

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

15/08/2008 6113 Afet Hasarlarının Önlenmesi_GENELGE_2008-57_15.08.2008

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

17/07/2008 6515 Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Uygulaması_GENELGE_2008-51_17.07.2008

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

17/06/2008 2090 Kardeş Okul Projesi_GENELGE_2008-48_17.06.2008

(Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü)

17/06/2008 2008 Gönül Köprüsü Projesi_GENELGE_2008/47_17.06.2008

(Müsteşarlık Bürosu)

16/06/2008 2850 İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Çalışmaları_GENELGE_2008-45_16.06.2008

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

12/06/2008 5439 Yönetmelik Değişikliği_GENELGE_2008-44_12.06.2008

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

06/06/2008 3095 E-Taşınır Modülünün Uygulamasına Yönelik Açıklamalar_GENELGE_2008-41_06.06.2008

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

03/06/2008 3509 Okuma Yazma Öğretimi Kampanyası_GENELGE_2008-39_03.06.2008

(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)

27/05/2008 1967 5727 Sayılı Kanun'un Uygulanması_GENELGE_2008-35_27.05.2008

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

14/05/2008 4577 Yaz Dönemi Öğrenci Kılık Kıyafetleri_GENELGE_2008-29_14.05.2008

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

30/04/2008 2288 Bağış, Yardım ve Hibeler_GENELGE_2008-25_30.04.2008

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

29/04/2008 4099 100 Eser_GENELGE_2008-23_29.04.2008

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

15/04/2008 1992 İl Özel İdare Bütçesine Aktarılan Ödeneklerin Kullanmı_GENELGE_2008-20_15.04.2008

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

14/04/2008 1395 Gönül Köprüsü Projesi_GENELGE_2008-19_14.04.2008
31/03/2008 961 Mesleki Eğitim Girişim Programları_GENELGE_2008-17_31.03.2008

(Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı)

18/03/2008 1013 5727 Sayılı Kanunun Uygulanması_GENELGE_2008-16_18.03.2008

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

14/03/2008 1626 İmar Planlarıyla Ayrılan Okul Alanlarının Tespit Edilmesi_GENELGE_2008-14_14.03.2008

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

Yayın Adı
Tarih Sayı
07/03/2008 2439 İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü Ekinlikleri_GENELGE_2008-12_07.03.2008

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

25/01/2008 424 Okul Ormanları_GENELGE_2008-05_25.01.2008

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

11/01/2008 2008 Kullanılmış Ders Kitapları Defter ve Atık Kağıtların Toplanması-GENELGE_2008/92_11.01.2008

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

11/12/2007 2007 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçimi_GENELGE_2007/87_11.12.2007

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

12/11/2007 2007 0-6 Yaş Benim Ailem Eğitim Programı

(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

31/10/2007 8832 İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları İçin Arsa Temin Edilmesi (GENELGE 2007-80 31.10.2007)

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

09/10/2007 2007 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının Uygulanması

(Din Öğretimi Genel Müdürlüğü)

02/10/2007 15709 e-Okul Uygulaması (GENELGE 2007-74 02.10.2007)

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

09/07/2007 3328 Taşınır mal yönetmeliği_GENELGE_2007-60_09.07.2007

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

04/07/2007 2007 Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon_GENELGE_2007/17_04.07.2007
03/07/2007 2824 Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM)_GENELGE_2007-58_03.07.2007

(Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü)

20/06/2007 3279 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri_GENELGE_2007-57_20.06.2007

(Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı)

21/05/2007 9262 e- Kayıt (Genelge 2007-45 21.05.2007 )

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

15/05/2007 2379 Ortapedik Engelli Öğrencilere Tekerlekli Sandalye Sağlanması_GENELGE_2007-44_15.05.2007

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

17/04/2007 1008 Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları (GENELGE 2007-33)

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

02/04/2007 1006 Okul Kantin İşletmecileri ve Servis Şoförleri Eğitimi_GENELGE_2007-31_02.04.2007

(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

30/03/2007 2007 Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları_GENELGE_2007/30_30.03.2007

(Çıraklık,Meslek.ve Tek.Eğt.Gel.ve Yay.Dai.Başk.)

30/03/2007 3578 Kurum Tanıtım Yönetmeliği ve Kılavuzu

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

30/03/2007 8530 KKTC'deki Üniversitelerin Öğrenim ve Bursluluk Sistemi Semineri_GENELGE_2007-29_30.03.2007

(Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü)

02/03/2007 2007 Özel Eğitim Okulu/Kurumlarında Kılık ve Kıyafet_GENELGE_2007/20_02.03.2007

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

27/02/2007 11707 Ek Ders Ücreti GENELGE_2007-19_27.02.2007

(Personel Genel Müdürlüğü)

07/02/2007 1458 İlköğretim Okullarında Fiziksel Düzenlemeler_GENELGE_2007-14_07.02.2007

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

07/02/2007 601 Faaliyet Raporları_GENELGE_2007-15_07.02.2007

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

30/01/2007 457 2007-2013 Çalışma Programı_GENELGE_2007-13_30.01.2007

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

29/01/2007 427 Ön Mali Kontrol_GENELGE_2007-12_29.01.2007

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

25/01/2007 182 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kılık Kıyafet_GENELGE_2007-10_25.01.2007

(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)

25/01/2007 1317 e-0kul Projesi_GENELGE_2007-11_25.01.2007

(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

19/01/2007 2007 İletişim Araçlarının Okullarda Kullanımı_GENELGE_2007/08_19.01.2007

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

04/01/2007 2007 Kamu Zararı_GENELGE_2007/02_04.01.2007

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

31/10/2006 2006 Özürlü Öğrenciler_GENELGE_2006/88_31.10.2006

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

14/10/2006 2005 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi_GENELGE_2005/95_14.10.2005

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

15/09/2006 2006 Mesleki Eğitim Merkezlerinde Modüller Öğretim Programaları Uygulamaları_GENELGE_2006/78_15.09.2006

(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)

15/09/2006 2006 Mesleki Eğitim Merkezlerinde Modüler Öğretim ProgramlarıUygulamaları

(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)

07/08/2006 2006 e-Burs

(Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Bşk.)

28/07/2006 2006 Affedilen Disiplin Cezaları Hakkında Yapılacak İşlem-GENELGE_2006/68_28.07.2006

(Personel Genel Müdürlüğü)

28/07/2006 61319 Affedilen Disiplin Cezaları Hakkında Yapılacak İşlem

(Personel Genel Müdürlüğü)

20/06/2006 2006 Adaylık Eğitimi_GENELGE_2006/56_20.06.2006

(Personel Genel Müdürlüğü)

19/06/2006 2006 Stratejik Planlama_GENELGE_2006/55_19.06.2006

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

31/05/2006 2006 Öğrenci Gezileri_GENELGE_2006/48_31.05.2006

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

12/04/2006 2006 İşyeri Açma Belgesi_GENELGE_2006/31_12.04.2006

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

Yayın Adı
Tarih Sayı
12/04/2006 2006 Eğitimde İşbirliği Protokolü Uygulamaları_GENELGE_2006/30_12.04.2006

(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

05/04/2006 2006 Denklik_GENELGE_2006/28-05.04.2006

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

24/03/2006 2006 Okullarda Şiddetin Önlenmesi_GENELGE_2006-26_24.03.2006

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

15/03/2006 3230 Öğrenci Kılık ve Kıyafetleri_GENELGE_2006-23_15.03.2006

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

14/03/2006 3164 Öğrencilerimizin Zararlı Madde Kullanımı ve Şiddet Gibi Risklerden Korunması_GENELGE_2006-22_14.03.2006

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

05/03/2006 892 Okul ve İşletmelerde Mesleki Eğitim_GENELGE_2006-20_05.03.2006

(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

03/03/2006 1735 Okul-Aile Birliği Yönetmeliği_GENELGE_2006-18_03.03.2006

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

27/02/2006 2006 Bilim ve Sanat Merkezleri_GENELGE-2006/14_27.02.2006

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

30/12/2005 2005 Haftalık Faaliyet Raporları_GENELGE_2005/106-30.12.2005

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

16/09/2005 2005 Pesonel, Öğretmen ve Öğrenci Kılık Kıyafetleri

(Personel Genel Müdürlüğü)

05/09/2005 2005 Taşımalı Öğretmen Uygulaması_GENELGE-2005/81_05.09.2005

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

01/09/2005 2941 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Değişikliğinin Uygulanması_2005-77_01.09.2005

(Personel Genel Müdürlüğü)

17/08/2005 2005 Kamulaştırma

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

04/08/2005 2005 İlköğretim Okullarında Okutulacak 100 Temel Eser -GENELGE_2005/70_04.08.2005

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

20/07/2005 2453 Görevden Çekilme, Devlet Memurluğundan Çıkarılma_2005-63_20.07.2005

(Personel Genel Müdürlüğü)

28/06/2005 2005 Eğitime %100 Destek Projesi_GENELGE_2005/53_28.06.2005
23/06/2005 2005 Okul ve Kurumlarda Oluşturulan Yangın Köşesi_GENLEGE-2005/52_23.06.2005

(Savunma Sekreterliği)

20/06/2005 2005 YİBO ve PİO'larda Eğitim-Öğretim-GENELGE_2005/50_20.06.2005

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

07/06/2005 2005 Ücretsiz Ders Kitabı_GENELGE_2005/49_07.06.2005

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

07/06/2005 2005 Bilgisayarlı Eğitime Destek Projesi-GENELGE_2005/47_07.06.2005
01/06/2005 2005 Okul Arsaları ve Düzenleme Ortaklık Payı Uygulamaları

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

30/05/2005 2005 Bilgi Edinme Hakkında

(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)

15/04/2005 2005 Geziler

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

07/04/2005 2005 Bilgisyar ve Donanımlarının KDV Muafiyeti_GENELGE_2005/23_7.04.2005
11/02/2005 2005 Eğitim Kurumlarına Ad Verilmesi Hakkında_GENELGE-2005/11-11.02.2005

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

15/10/2004 2004 Yangın Emniyet Tedbirleri_GENLGE-2004/77_15.10.2004

(Savunma Sekreterliği)

17/09/2004 2004 Sendikal Faaliyetler-GENELGE-2004/73_17.09.2004

(Personel Genel Müdürlüğü)

03/09/2004 2004 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

19/08/2004 2004 100 Eser-GENELGE-2004/60_19.08.2004

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

18/08/2004 12602 İnternet Etiği (Genelge 2004.61 18.08.2004)

(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

04/06/2004 2004 Okullarda Düzenlenen Mezuniyet Törenleri_GENELGE_2004/46_04.06.2004

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

17/05/2004 2004 Halk Katkılarının Eğitim İhtiyaçlarına Yönlendirilmesi ve Eğitim Yapıları Projesi

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

03/05/2004 2004 İlköğretim Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Yöneltilmesinde Rehberlik_GENELGE-2004/37_03.05.2004

(Çıraklık,Meslek.ve Tek.Eğt.Gel.ve Yay.Dai.Başk.)

16/04/2004 2004 Sahte Diplomalar_GENELGE_2004/33_16.04.2004

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

08/03/2004 2004 Eğitime %100 Destek Projesi
27/02/2004 3877 Kurumların ADSL İnternet Erişimi (Genelge 2004.19 27.02.2004)

(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

27/02/2004 2004 Hizmete İlişkin Bilgi ve Belgelerin Korunması

(Müsteşarlık Bürosu)

30/01/2004 2004 Eğitime %100 Destek Projesi
31/12/2003 2003 Topyekün Svunma Sivil Hizmetlerine İlişkin Tedbireler_GENELGE_2003/98_31.12.2003

(Savunma Sekreterliği)

01/12/2003 2003 Öğretmenlik Uygulaması

(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)

Yayın Adı
Tarih Sayı
08/10/2003 2003 Eğitime %100 Destek Projesi
08/09/2003 2003 Temel Affet Bilinci Eğitimleri_GENELGE_2003/74-08.09.2003

(Müsteşarlık Bürosu)

08/09/2003 2003 Basına Bilgi Verilmesi_GENELGE_2003/77_08.09.2003

(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)

05/09/2003 2003 Eğitime %100 DestekProjesi_GENELGE_2003/73_5.09.2003
25/07/2003 2003 Eğitime %100 Destek Projesi
24/07/2003 2003 Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

04/06/2003 2003 Tereddüte Düşülen Hususlar_GENELGE_2003/40_04.06.2003

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

05/05/2003 2003 Depremle ilgili Tedbirler

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

16/04/2003 2003 Yaşayan Türkçemiz_GENELGE_2003/24_16.04.2003

(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

03/04/2003 2003 Yardım Kampanyası_GENELGE_2003/21_03.04.2003
31/03/2003 2003 Standart Türk Klavyesi_GENLGE_2003/20_31.03.2003

(Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü)

10/03/2003 2003 Mesleki Eğitimi Geliştirme Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesi

(Çıraklık,Meslek.ve Tek.Eğt.Gel.ve Yay.Dai.Başk.)

01/11/2002 2002 Telafi Eğitimi_GENELGE-2002/92_01.11.2002

(Çıraklık,Meslek.ve Tek.Eğt.Gel.ve Yay.Dai.Başk.)

30/10/2002 2002 Kılık Kıyafet_GENELGE_2002/91_30.10.2002

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

21/08/2002 2002 İşbirliği Protokolü

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

31/07/2002 2002 Hizmet Satın Alımı_GENELGE_2002/59_31.07.2002

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

10/06/2002 2002 2023 Yılına Mektup Kampanyası_GENELGE_2002/46_10.06.2002

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

12/04/2002 2002 İLSİS Projesi

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

27/03/2002 2002 Okul-Veli İşbirliği_GENELGE_2002/27_27.03.2002

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

25/01/2002 2002 Psikososyal Müdahale Hizmetleri

(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)

07/01/2002 2002 Akçakale Lisesi_GENELGE-2002/3_3.07.01.2002

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

27/11/2001 2001 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri

(Müsteşarlık Bürosu)

26/09/2001 2001 Adaylık Eğitimi

(Personel Genel Müdürlüğü)

07/12/2000 2000 Yazı Dilinin Doğru Kullanılması_GENELGE_2000/112_07.12.2000

(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

07/12/2000 2000 Yazı Dilinin Doğru Kullanılması_GENELGE_2000/112_07.12.2000

(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

04/09/2000 2000 Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımı_GENELGE_2000/82_04.09.2000

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

10/08/2000 2000 Çerçeve Öğretim Programları

(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

12/07/2000 2000 Cep Telefonu Baz İstasyonu_GENELGE_2000/69_12.07.2000

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

19/06/2000 2000 Cengizhan Lisesi_GENELGE_2000/67_19.06.2000

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

05/06/2000 2000 Besinlerle Bulaşan Hastalıklar_GENELGE_2000/60-5.06.2000

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

17/04/2000 2000 Çevre Koruma Haftası_GENELGE_2000/38_17.04.2000

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

03/03/2000 2000 Deprem Konusunda Bilgilendirme_GENELGE_2000/27_03.03.2000

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

03/03/2000 2000 Deprem Konusunda Bilgilendirme_GENELGE_2000/27_03.03.2000

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

21/02/2000 2000 Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği

(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

10/12/1999 3060 Emeklilik İşlemleri_GENELGE_1999-103_10.12.1999

(Personel Genel Müdürlüğü)

24/11/1999 1999 Bayrak Töreni_GENELGE_1999/97_24.11.1999

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

16/09/1999 1999 Affedilen Disiplin Cezaları Hakkındaki Yapılacak İşlemler

(Personel Genel Müdürlüğü)

22/04/1999 Madde Bağımlılığı

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

19/03/1999 1999 Ankara Şentepe Lisesi

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

17/03/1999 1999 Diploma İptali

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

Yayın Adı
Tarih Sayı
26/02/1999 1999 Ağaçlandırma Çalışmaları ve Erozyon Önlenmesi

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

08/01/1999 1999 Farabi Lisesi

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

23/12/1998 1998 Turgay Argun- Erol Çayır Diplomalarının İptali_GENELGE_1998/126_23.12.1998

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

18/12/1998 1998 Diploma İptali_GENELGE_1998/124_18.12.1998

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

26/10/1998 1998 İlişkileri Kesilen Memurlar_GENELGE_1998/110_26.10.1998

(Personel Genel Müdürlüğü)

08/10/1998 1998 Öğretmenlik Uygulaması

(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)

22/09/1998 1998 Okul Sağlığı Faaliyetleri_GENELGE_1998/93_22.09.1998

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

24/07/1998 1998 Diplom İptalleri_GENELGE_1998/75_24.07.1998

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

07/07/1998 1998 4359 Sayılı Kanunun Geçici 7'inci Maddesi

(Personel Genel Müdürlüğü)

04/05/1998 1998 Öğrencilerin Askerlik Tecil İşlemleri_GENLGE_1998/43_04.05.1998

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

04/05/1998 1998 İptal edilen Diplomalar_GENELGE_1998/42_4.05.1998

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

30/03/1998 1998 Cumhuriyet Eğitim Müzesi_GENELGE_1998/27_30.3.1998

(Müsteşarlık Bürosu)

16/03/1998 1998 İptal Edilen Diplomalar_GENELGE_1998/23_16.03.1998

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

00/01/1998 1998 Kılık Kıyafet_GENELGE_1998/4_OCAK.1998

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

00/00/1998 1998 YİBO, PİO ve Diğer İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Mesleki Teknik Lise Olanaklarından Yararlanması_GENELGE_1998/95

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

23/12/1997 1997 Adaylık Eğitimi

(Personel Genel Müdürlüğü)

24/09/1997 1997 İptal Edilen Diplomalar

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

04/09/1997 1997 Öğrenci Kıyafetleri

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

20/08/1997 1997 İptal Edilen Diplomalar

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

21/01/1997 1997 Kardeş Okul Uygulaması

(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

25/11/1996 1996 İnceleme ve Soruşturma

(Teftiş Kurulu Başkanlığı)

09/08/1996 1996 İptal Edilen Kız Meslek Lisesi Diplomaları

(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

09/08/1996 1996 İptal Edilen Endüstri Meslek Lisesi Diplomaları

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

30/05/1996 1996 Halk Katkılarının Değerlendirilmesi

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

27/05/1996 1996 İptal Edilen Lise Diplomaları

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

22/04/1996 1996 İptal Edilen Lise Diplomaları

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

15/04/1996 1996 İptal Edilen Lise Diplomaları

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

03/04/1996 1996 Adaylık İşlemleri

(Personel Genel Müdürlüğü)

12/02/1996 1996 İptal Edilen Lise Diplomaları

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

25/01/1996 1996 İptal Edilen Lise Diplomaları

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

16/01/1996 1996 Eğitim Öğretim ile İlgili Denetim Raporu

(Teftiş Kurulu Başkanlığı)

16/10/1995 1995 Halk Katkıları Protokolü

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

06/10/1995 Uçucu Maddeler ve Kırtasiye Malzemeleri

(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)

07/08/1995 1995 Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)

26/07/1995 1995 Adaylık Eğitimi

(Personel Genel Müdürlüğü)

06/02/1995 1995 Kardeş Okul Projesi

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

25/01/1995 1995 Adaylık İşlemleri

(Personel Genel Müdürlüğü)

17/01/1995 1995 İnceleme ve Soruşturma

(Teftiş Kurulu Başkanlığı)

06/01/1995 1995 Öğretmen Okulları Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)

28/06/1994 1994 Eğitim Sektörüne Sağlanan Halk Katkıları

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

Yayın Adı
Tarih Sayı
20/06/1994 1994 Teftiş Kurulundan Görüş İsteme

(Teftiş Kurulu Başkanlığı)

13/05/1994 1994 İnceleme ve Soruşturma İşleri ve Tasarruf Tedbirleri

(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

13/04/1992 1992 Ders Geçme ve Kredi Sistemiyle İlgili Değerlendirme

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

17/05/1991 1991 Şikayet Dilekçeleri Makam Onayları İnceleme ve Soruşturma İşleri

(Teftiş Kurulu Başkanlığı)

01/11/1990 1990 Kahramanlık Tabloları ve Türk Büyüklerine Ait Resimler_GENELGE_1990/44-1.1.1990

(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

09/11/1989 Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Genelge 1998/1

(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

22/06/1989 1989 İlköğretim Gelir ve Giderleri İle Planlama_GENELGE-1989/28-22.06.1989

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

22/06/1989 1989 İlköğretim Gelir Giderleri İle Planlama

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

14/08/1987 1987 İmar Planında Değişiklik Teklifleri

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

10/12/1986 1986 Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına Yapılacak Bağış ve Yardımlar

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

19/12/1985 1985 Yurtların Denetlenmesi

(Müsteşarlık Bürosu)

01/07/1983 1983 Bağış, Halk Katkıları İle Yapılan Eğitim Tesisleri

(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)

Diğer yazışmalar[]

Advertisement