FANDOM


Yayın Adı
Tarih Sayı
11/04/2012 565 Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi
18/11/2011 77578 Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
29/06/2011 8080 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
00/06/2011 2645 Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
00/05/2011 2644 1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/04/2011 2643 Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/04/2011 2643 Millî Eğitim Bakanlığı İzci Eğitim Kampları Yönergesi
00/04/2011 2643 Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi
00/03/2011 2642 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Esas ve Usuller Hakkında Yönerge
00/02/2011 2641 Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi
17/12/2010 25822 Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
00/09/2010 2636 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi
31/08/2010 19729 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
25/06/2010 4194 Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
00/04/2010 2631 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
05/03/2010 1930 Özel Öğretim Kurumları Standatlar Yönergesi
00/02/2010 307 İlköğretim Kurumları-Ortaöğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi
00/02/2010 2629 Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi
00/12/2009 2627 Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi
12/10/2009 2902 Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönerge
08/07/2009 1769 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi
00/07/2009 2622 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
00/05/2009 2620 Millî Eğitim Bakanlığı Formatör ve Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
00/05/2009 2620 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
00/03/2009 2618 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi
00/03/2009 2618 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi
00/02/2009 2617 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
12/01/2009 9 Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
00/08/2008 2611 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge
00/07/2008 2610 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi
00/04/2008 2607 Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
00/01/2008 2604 Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi
/12/2007 2603 Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi
00/12/2007 2603 Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi
00/12/2007 2603 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Arası Öğrenci Faaliyetlerine İlişkin Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/11/2007 2602 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
00/11/2007 2602 Millî Eğitim Bakanlığı İl Okul Futbol Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
00/03/2007 2594 Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
00/03/2007 2594 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi
00/02/2007 2593 Millî Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönergesi


Yayın Adı
Tarih Sayı
00/02/2007 2593 Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
00/11/2006 2590 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi
00/11/2006 2590 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi
31/07/2006 307 Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Sporcu Lisans Yönergesi
21/02/2006 445 Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
31/01/2006 531 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdrülüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlşkin Yönerge
00/10/2005 2577 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi
00/01/2005 2568 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim-Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Türk Halk Müziği Yarışmaları Yönergesi
00/09/2004 2564 Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
00/04/2004 2559 Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi
00/11/2003 2554 Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi
00/09/2003 2552 İlköğretimde Yöneltme Yönergesi
00/08/2003 2551 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
05/02/2003 12252 Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
00/02/2003 2545 Millî Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi
00/09/2002 2540 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanununun Geçici 1 inci ve 2 nci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge
24/10/2001 3052 Millî Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesi
00/03/2001 2522 Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
14/02/2001 45 Öğrenci Eğitim Kampları Lider Yetiştirme Kursu ve Seminer Yönergesi
14/02/2001 45 Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Öğrenci Eğitim Kampları Yönergesi
14/02/2001 45 Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulu Yönergesi
00/02/2001 2521 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi
00/11/1999 2506 Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi
00/11/1999 2506 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
00/10/1999 2505 Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi
28/09/1999 93 Millî Eğitim Bakanlığı Cenaze Töreni Yönergesi
00/09/1999 2504 Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge
00/05/1999 2500 Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi, Spor, İzcilik ve Koruyucu Sağlık Eğitimi Etkinliklerine İlişkin Sponsorluk Yönergesi
02/12/1998 8162 Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge
00/10/1998 2493 Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge
00/07/1997 2478 Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslekî Eğitim Yönergesi
16/04/1997 4435 Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesine Ait Öğrenci Kayıt Kabul ve Nakilleri ile İlgili Esaslara İlişkin Yönerge
27/05/1996 190 Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik ve Öğrenci Eğitim Kampları Katkı Ücreti Yönergesi
16/01/1996 11 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Spor Faaliyetlerinde Sporcuların Forma ve Eşofmanlarına Reklam Konulmasına İlişkin Yönerge
31/07/1995 2435 Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Meslekî ve Teknik Açıköğretim Uygulama Yönergesi
28/10/1994 14818 Türk Cumhuriyetlerinde Açılan Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezleri Yönergesi
10/10/1994 13946 Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrenci Temsilcilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İlgili Yönerge
06/04/1993 4326 Millî Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi
15/03/1993 2378 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönerge
16/03/1992 2354 Kütüphane Haftası Kutlama Yönergesi


Yayın Adı
Tarih Sayı
30/01/1992 51603 Özel Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi
26/11/1990 2326 Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği Yönergesi
06/10/1986 2218 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Müzeleri Yönergesi
11/03/1985 2184 Millî Eğitim Bakanlığı Mensuplarının Vefatında Yapılacak Tören Yönergesi
10/10/1983 2149 Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesi
00/00/0 0 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.