Şablon:Eğitim sorunları - d


Eğitim sorunları/OÖE
Eğitim sorunları/İlkokul
Eğitim sorunları/Ortaokul
Eğitim sorunları/Lise
Eğitim sorunları/AL
Eğitim sorunları/SBL
Eğitim sorunları/Fen Lisesi
Eğitim sorunları/İHL
Eğitim sorunları/İHAL
Eğitim sorunları/SML
Eğitim sorunları/İHL orta kısım
Eğitim sorunları/İHL lise kısmı
Eğitim sorunları
Eğitim sorunları
Eğitim sorunları
Eğitim sorunları

Wikipedia-logo-tr.png
'den Eğitim sorunları ile ilgili bir şeyler var

Şablon:Eğitimbakınız - d {{Eğitimbakınız}}
Eğitim Education


Talim Terbiye Eğitim Öğretim
Kaçak eğitim Eğitim ruhsat işlemleri
Eğitim kritikleri Eğitim sorunları
Eğitim komisyonları Eğitim kurulları
Alo 147
Temel eğitim Bursa'da temel eğitim
OÖE Anaokulu Bursa'da OÖE
İlköğretim İlkokul İlköğretim okulu Bursa'da ilkokullar
Temel eğitim/Bursa Temel eğitim mevzuatı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaokul Orta okul Bursa'da ortaokullar Bursa'da orta okullar
Orta öğretim Bursa'da orta öğretim Bursa'da liseler Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Orta öğretim mevzuatı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
Mesleki eğitim Bursa'da mesleki eğitim Bursa'da meslek okulları Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
Din eğitimi Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din Eğitimi Çalıştayı Bursa'da din eğitimi Bursa'da İHL'ler
Hayatboyu öğrenme Halk Eğitim HBÖ HBÖ Genel Müdürlüğü Hasta ve yaşlı refakatcısı eğitimi
Özel eğitim Şablon:Özel eğitim
Özel öğretim
Ekders Ders dışı egzersiz [1] Ders dışı eğitim çalışmaları
Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Yüz Yüze Semineri
TEFBİS Türkiye Eğitim Finansmanı Bilgi Sitemi
Mevzuat Eğitim mevzuatı Eğitim kanunları Eğitim yönetmelikleri Temel eğitim kanunları Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Türk eğitim sistemi Türk eğitim sisteminin tarihçesi Rus eğitim sistemi İngiliz eğitim sistemi ABD eğitim sistemi
Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Bursa MEM Şablon:Eğitim mevzuatı Eğitim mevzuatı

Şablon:Sorunlar

Konu: Yönetim Sorunları Semineri

VALİLİK MAKAMINA


İlgi : 21/01/2014 tarih ve 77236300/296429 sayılı Valilik Olur'u.

2012-2013-2014 yıllarında

  • ilk kez atanan ve vekaleten görevlendirilen okul ve kurum müdürleri,
  • müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları için

28-29 Ocak 2014 tarihlerinde “Yönetim Sorunları Semineri” düzenlenmesi ile ilgili alınan ilgi Olur'un, seminere katılacak olan idarecilerin çok fazla olması nedeniyle programının değiştirilmesi gerektiğinden iptal edilerek,


28-29-30 Ocak 2014 tarihlerinde okul ve kurum müdürlerinin, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarının Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda 08.30 - 12.30 saatleri arasında ekte sunulan program doğrultusunda "Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri " seminerine katılmaları, eğitim görevlisinin ve katılımcıların belirtilen saatlerde ve tarihlerde görevli izinli sayılmaları yolluk ve yevmiyelerinin, ek ders ücretlerinin kurumlarınca ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından uygun görülmektedir.


Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur’larınıza arz ederim.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.