- Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi

- Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.