Uyarı: Giriş yapmadınız. Herhangi bir değişiklik yapmanız durumunda IP adresiniz herkese gözükecektir. Eğer giriş yaparsanız veya bir hesap oluşturursanız, edineceğiniz çeşitli yararların yanı sıra yaptığınız değişiklikler de kullanıcı adınıza atfedilecektir.

Bu değişiklik geri alınabilir. Lütfen aşağıdaki karşılaştırmayı kontrol edin, gerçekten bu değişikliği yapmak istediğinizden emin olun ve sayfayı kaydederek bir önceki değişikliği geriye alın.

Güncel sürüm Sizin metniniz
4. satır: 4. satır:
 
:[1] [[eğlenme|Eğlenme]] işi, [[sefahat]]
 
:[1] [[eğlenme|Eğlenme]] işi, [[sefahat]]
   
  +
{{Çeviriler}}
  +
{{Üst}}
  +
*{{en}}: {{çeviri|en|amusement}}
  +
{{Orta}}
  +
{{Alt}}
   
  +
{{Türk Dilleri}}
[[Sefahet]] ([[Sefeh]]) Zevk ve eğlenceye ve yasak şeylere düşkünlük. Akılsızlık edip lüzumsuz yere, sonunu düşünmeden, hazz-ı nefs için masraf etmek.
 
  +
{{Üst}}
  +
*{{tk}}: {{çeviri|tk|güýmence}}
  +
*{{az}}: {{çeviri|az|əyləncə}}
  +
*{{tt}}: {{çeviri|tt|küñel açu}}
  +
{{Orta}}
  +
{{Alt}}
   
  +
[[fr:eğlence]]
[[Sefeh]] Akılsızlık.
 
  +
[[io:eğlence]]
 
[[SEFÂHET]]
+
[[ky:eğlence]]
 
[[Sefâhet]] kalb hastalıklarındandır. Sefâhet aklın az ve hafîf olmasındandır. İnsanı israfa alıştırır. (İmâm-ı Birgivî)
 
 
Aklı olmayan delidir. Aklını kullanmıyan sefihtir. Akla uygun iş yapmamak sefâhettir. (İmâm-ıRabbânî)
 
 
[[SEFÂHET]] NEDİR?
 
 
[[Sefahet]] Ne Demektir? Sözlükte "câhil olmak, malı saçıp savurmak" anlamına gelen sefâhet, fıkıh usulünde, semâvî olmayan ehliyet ârızalarından olup, aklî melekeleri yerinde olmakla beraber, kişiyi aklın ve dinî esasların gereğine aykırı tarzda davranmaya sevk eden tedbirsizlik halidir Fakihler arasında daha çok, aklı selimin normal saymayacağı şekilde malı saçıp savurma anlamında kullanılmıştır Bu şekilde malını saçıp savuran kimseye de sefîh denir Sefîhin aklî melekeleri yerinde olduğundan, ehliyeti ortadan kalkmaz Bu nedenle, namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerle yükümlüdür; işlemiş olduğu suçlardan dolayı cezâî sorumluluğu tamdır; malî olmayan tasarrufları muteberdir Ancak sefîh, malının korunması ve kendisinin bir süre sonra başkalarına muhtaç hale gelmemesi için, mâlî akit ve tasarrufları bakımından hacir altına alınır Fakihlerin çoğunluğu; ister sefîh olarak buluğ çağına ulaşsın, isterse reşid olarak buluğa erdiği halde daha sonra sefîh olsun, hacir konulacağını kabul etmişlerdir Ancak Ebû Hanîfe ve talebesi Züfer'e göre, daha sonradan sefîh olan kimseye hacir konulamaz Fakat sefîh olarak ergenlik çağına ulaşan kimsenin, yirmibeş yaşına kadar malı kendine teslim edilmez Sefîhe hacir konması halinde, malî tasarrufları açısından mümeyyiz çocuk gibidir; tamamen menfaatine olan tasarrufları geçerlidir, tamamen zararına olan tasarrufları ise geçersizdir Buna karşılık alışveriş gibi, hem zarara, hem de yarara ihtimali olan tasarrufları ise kanûnî temsilcisinin iznine bağlıdır (İP)
 

Please note that all contributions to the Yenişehir Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

İptal Düzenleme yardımı (yeni pencerede açılır)