FANDOMSayı  : B.05.4.VLK.0.01.50.00-710-1676 06/09/2011 Konu : E-İmza uygulamasının diğer işletim sistemleri ve web tarayıcıları ile kullanımı hk.


ADANA VALİLİĞİNE
(İl Yazıİşleri Müdürlüğü)

İlgi :


Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımız personelince kullanılmakta olan e-içişleri çalışmaları kapsamında e-imza uygulamaları sadece Microsoft İnternet Explorer web tarayıcısı ile çalışmakta; diğer işletim sistemleri ve web tarayıcıları kullanılamamaktadır.Kullanıcıların belli bir firmaya mecburiyeti ticari etik kaygılarını bir tarafa bıraksak bile özgün ve pratik kullanım açısından handikaba neden olmaktadır. Örneğin TÜBİTAK tarafından geliştirilen ücretsiz, yerli yazılım olan PARDUS isimli işletim sistemi e-imza uygulamasının Microsoft bağımlılığı nedeni ile tarafımızdan kullanılamamaktadır. Mevcut elektronik yapıdaki açılımda TÜBİTAK - PARDUS ekibinin başarıyla adaptasyona yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Mevcut durumda çeşitli yazılım firmalarına lisans bedeli olarak büyük miktarlarda ödeme yapılmaktadır. Oysa ki PARDUS işletim sisteminin MSB Askere Alma Dairesi Başkanlığı örneği gibi kullanılması halinde büyük miktarlarda kaynak tasarrufu sağlanacağı kanaatindeyiz.

Bu nedenle e-imza uygulamasının diğer işletim sistemleri ve diğer web tarayıcıları tarafından da çalıştırılabilmesi için gereken çalışmanın yapılmasına yönelik iş bu önerimizin Valilik görüşü olarak İçişleri Bakanlığına sunulması hususunda,

Gereği arz ederim.Ali Taşkın BALABAN
Kaymakam


El yanıt:B.05.0.BİD.0.03.00.00-719-1012 27/09/2011 Konu : E-İçişleri uygulamasının windows işletim sistemi dışında diğer işletim sistemleri ve web tarayıcılarları ile kullanımı hk.
ADANA VALİLİĞİNE (Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü)
İlgi : 16.09.2011 tarih ve 8274 sayılı yazınızİlgi yazınız ile e-İçişleri Projesinin diğer işletim sistemleri ve diğer web tarayıcıları tarafından da çalıştırılabilmesi isteği ile teknik personel tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmış;

Günümüz internet dünyasında pek çok “İnternet Tarayıcısı (Internet Explorer)” bulunmaktadır. IE, FireFox, Opera, Chrome, Safari bunlardan başlıcalarıdır. Bir İnternet tarayıcısının en önemli görevlerinden birisi, kendisine gelen HTML, DOM, CSS, Jscript vs.kodları yorumlaması ve kullanıcıya sunmasıdır. Maalesef tüm tarayıcılar arasında kabul gören ve uygulanan bir standart bulunmadığı gibi, bir tarayıcının sürümleri arasında dahi önemli farklılıklar bulunabilmektedir. Bu nedenle, yazılan kodun tüm tarayıcılarda ve bu tarayıcıların tüm sürümlerinde istenen şekilde çalıştırılması mümkün olamamaktadır. Yazılan kodun, tüm tarayıcıları destekleyecek şekilde yazılması ise hem çok zahmetli ve karışık, hem de bazen mümkün olmayan bir iştir. Bu nedenle, özellikle bu tip büyük projelerde genel olarak yapılan, bir tarayıcıyı seçmek ve kodları o tarayıcı üzerinde çalışacak şekilde yazmaktır.Projenin ilk başlatıldığı 2005 yılında böyle bir tercih yapılmış ve IE seçilmiştir. Özellikle, çok kullanılmakta olan evrak modülü, yapısı gereği çok fazla JavaScript kodu içermektedir ve bu kodlar IE tarayıcısında çalışacak şekilde yazılmış durumdadır. Aynı şekilde, görsel düzenlemeler için yazılan CSS kodları da IE üzerinde doğru biçimde çalışacak şekilde yazılmıştır. Bunların yanısıra, projenin geliştirilmesinde kullanılmakta olan Asp.Net platformunun bize sunduğu bazı önemli özellikler bulunmakta ve bu özellikler sadece IE tarafından desteklenmektedir.İşletim sistemi olarak Linux tabanlı (Ubuntu, Pardus vs.) bir yazılım kullanıldığında, e-İçişleri Projesinin Firefox, Chrome, Safari, Opera vs. tarayıcılarından birisi ile çalışması için büyük ölçekli değişiklik yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu ölçekte bir değişiklik, devam etmekte olan işleri önemli derecede aksatacaktır. Ayrıca, Linux tabanlı işletim sistemi yazılımlarının önemli bir kısmı, IE gibi Windows tabanlı yazılımları çalıştırmak üzere tasarlanan Wine, Mono gibi yazılımları desteklemektedir. Böylece, Linux tabanlı işletim sistemlerinin üzerine bu tip programları kurarak IE ile e-İçişleri üzerinde çalışmak mümkün olabileceği anlaşılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

İlhan URAN
Bakan a.
Daire Başkanı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.