Yenişehir Wiki
Advertisement


Şablon:DSbakınız d


Denetimli Serbestlik Hukuk Ceza hukuku 5237 sayılı TCK 765 sayılı TCK Mülga CMK CTEGM CGTİK İnfaz Kanunu İnfaz ​انفاذ​ Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Adli kontrol tedbiri (Yurt dışı yasağı TCK 109- Ev hapsi) Şartlı tahliye Madde 107-
İnfaz şekilleri-Ev hapsi Evde infaz veya Koruma tedbiri uygulaması ya da Adli kontrol tedbiri
Kavramlar Denetimli Serbestlik Adli kontrol Adli kontrol tedbiri Ev hapsi Konutta infaz Elektronik kelepçe Şartlı tahliye Koruma tedbiri 442.000 kişi denetimli serbestlikte Cezaevleri kapasitesi
Kurumlar=DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI [1] Mersin Denetim Serbestlik Müdürlüğü
Mevzuat[2] :Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun/Denetimli Serbestlik 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tür ve Şekilleri :Denetimli serbestlik şekilleri: Adli kontrol, tedavi ve denetimli serbestlik, adli para cezası karşılığı kamuya yararlı çalışma, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik seçenek yaptırımlar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma hükmün açıklanmasını geri bırakılması erteleme süresinde denetimli serbestlik etkin pişmanlık çocukların denetim altına alınması konutta infaz koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlik Ev hapsi Elektronik kelepçe Elektronik kelepçe yasası
Evreleri:Soruşturma Evresinde Denetimli Serbestlik Kovuşturma Evresinde Denetimli Serbestlik Kovuşturma sonrası Evrede Denetimli Serbestlik Salıverme sonrası Evrede Denetimli Serbestlik Adli kontrol ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde Denetimli Serbestlik - Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile denetim süresi içindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi evrelerinde Denetimli Serbestlik görev ve sorumlulukları vardır. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı İş Arama İzni- Cezanın Konutta İnfazı ile İlgili İşlemler
Mütealalar DS/Eşi sözlük

IMG 20180702 164431 (2).jpg

Elektronik izleme ünitesi

Menzil testi probleminde tutulması gereken tutanağa örnek. Zira menzil aşımından başınız sıkıntıya girebilir.Eyüp Sabri Kartal da DSM personeline ısrarla bu tutanağı tutturmuştur. Tecrübeli bir kamu yöneticisi olarak, böyle bir problemin olabileceğini öngörebilmiştir. Aşağıdaki DSM nin Ankara'dan tacizlerine ilişkin arama screenshot çıktılarından kolaylıkla anlaşılmaktadır.

Ankara Denetimli Serbestlik Merkezinin ihlal diye aradıkları saatler, hep uyku saati: Çoğu kibar olsa da bazıları sert bir tonda azarlar edayla "SEN neredeydin?" gibi yargısal, yargıçsal edalardan sorular sorabiliyor. Mesela: *1.10.2018 gece 01.38 de yatak odanızda istirahatta iken sizi 03122237650 numaralı telefondan arıyorlar. Tabii siz de uyku sersemi sık sık rahatsız edilmekten mütevvellit rahatsızlığınızı belirtiyorsunuz. 1.10.2018 de *29.9.2018 günü gece 11.15 de uykunuzda taciz ediyorlar. 27.9.2018 de sabah 08.17 de *23.9.2018 de 23.09 da *

.

Tacizler: *14.8.2018 saat 06.38 de *14.8.2018 saat 06.25 ve *07.07.2018 de sabah saat 07.49 da

*15.08.2018 de saat 00.22 de *14.08.2018 saat 06.38 de taciz

Screenshot 2018-10-06-07-19-44.png


29.9.2018 de saat 23.09 da *26.08.2018 de saat 00.18 de *26.08.2018 de saat 00.22 de

* 1.10.2018 de 01.38 de aranıyorum, cevapsız çağrı var. 01.48 de cevabi aramada neredeydin? diye DSM merkezi, tarihinin en kaba uslubuyla azarlanmaya kalkıyor. Karşılık verince de ihlal diye Ankara DSMerkezi Mersin DSMüdürlüğüne bir gün öncesini de katarak ihlal diye talimat yazıyor. hukuk güvenliği ve adil yargılama uygulanan bir yerde bu olamaz.


Mersin infaz hakimliğine itiraz 1. Sayfa olaylar ve şikayetler tarzında yapılmıştır .esk itirazı.

ESK Mersin infaz hakimliğine dan kararına itirazı 2. Sayfa

Mersin denetimli serbestlik müdürlüğünün infaz hakimliğine yazısı


Mersin infaz hakimliğinin açılan davada karar almayarak karar almaktan kaçınması ve dava dosyasini sanki savcılığa sunulan bir dilekçe gibi Adana 11.ACM ye dilekçe adı altinda davaya bakmaktan imtina ederek sanki mahkeme değilmiş gibi , havale memuru imiş gibi, sanki ön büro memuru imiş gibi göndermesi. Gönderme tarihi: 9.11.2018

mersin denetimli serbestlik müdürlüğü'nün infaz işlemleri değerlendirme kurulu'nun güvenliğine ve hürriyetine ve denetim hizmetlerinin kötüye kullanılmasına ve koruma tedbirlerinin Adil yargılama ilkelerine aykırı olarak kötüye kullanılması yönünde 25 12 1018 tarihinde mersin infaz hakimi düğünde açılan davanın akibetini ve uyarma cezasının kaldırılması yönündeki dilekçenin sonucu talep edilmiştir Buna göre ağır ceza mahkemesinde itirazın dava açilacaktır

Elektronik Kelepçe yada Elektironik İzleme Ünitelerinin Kullanma Kılavuzu

Menzil testi probleminde tutulması gereken tutanağa örnek. Zira menzil aşımından başınız sıkıntıya girebilir.

IMG 20180806 141506.jpg

posta tarihi 4.7.2018

Mersin DSM[]

ADALET BAKANLIĞI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

İNFAZ İŞİ

28/06/2018

Sayı : 2018/3552 AK

Konu : Adli kontrol tedbiri bildirimi

EYUP SABRİ KARTAL :

Fatih Mah. İç Kapı No:10 Mezitli / MERSİN

Hakkınızda Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/06/2018 tarihli ve 2018/112 sayılı kararıyla CMK 109/3-j maddesi gereğince KONUTU TERK ETMEME yükümlülüğüne

karar verilmiştir.

Bu tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren mahkeme kararında belirtilen/ikamet


Osman YURDDAŞ -93689

Denetimli Serbestlik Şefi

e-imzalıdır

IMG 20180806 110024.jpg


Adli Kontrol Yükümlü Bilgilendirme Formu[]

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Adli Kontrol Yükümlü Bilgilendirme Formu

Sayın EYUP SABRİ KARTAL; Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/06/2018 tarihli ve 2018/112 sayılı ve Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce size tebliğ edilen adli kontrol yükümlülüğü ile denetimli serbestlik altına alındınız. Mahkeme kararı neticesi ve ilgili mevzuat uyarınca bu kararın infazı için adli kontrol tedbirine ek olarak bu form içeriğinde "Kurallar" başlığı altında yer alan kurallara uymak ve katlanmak zorundasınız.

Tebligata rağmen mazeretiniz olmaksızın ve kasıtlı olarak adli kontrol tedbirinin gereklerini yerine getirmez iseniz, tedbirin infazına başlayıp da tedbirin gereklerini yerine getirmeye devam etmezseniz veya tedbirin infazı için belirlenen kurallara aykırı davranırsanız ; hakkınızda mahkemece tutuklama veya başkaca bir tedbire karar verilebilir.

Bu form, 03/07/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile 05/03/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bu formun size tebliği ile denetimli serbestlik altında olduğunuz sürece uymanız gereken yükümlülükleri, kuralları, hak ve sorumluklarınızı okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

Yükümlülükleriniz[]

Kurallar, Hak ve Sorumluluklarınız[]

Hakkınızda verilen adli kontrol kararı ile denetimli serbestlik altına alındınız. Denetimli serbestlik altına olduğunuz sürece;

1) Yapılan çağrılara, adli kontrol tedbirlerinin gereklerine, kararın infazı ve denetim için belirlenen kurallara, denetimli serbestlik personelinin uyarı ve önerilerine, uymak ve katlanmak zorundasınız.

2) Yükümlülüğünüzün elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle yerine getirilmesine karar verilmesi durumunda, elektronik cihazlar ve ilgili üniteyi usulüne uygun olarak kullanmak ve korumak zorundasınız.

3) Denetimli serbestlik personeli ile hakkınızdaki adli kontrol kararının verine getirilmesinde görev alan diğer kurumların personeline saygılı davranmak, müdürlüğün ve diöer kurumların işleyişinin bozulmaması ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için gerekli özeni ve dikkati göstermek zorundasınız.

4) Müdürlüğe ya da hakkınızdaki adli kontrol kararının yerine getirilmesi ile ilgili olan kurumlara alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında ya da kesici, delici aletler ve göreviniz gereği taşımanız gerekmiyor ise ateşli silahlarla gidemez ve bu şekilde yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmalara katılamazsınız. ;

5) Yerleşim yeri adresinizi değiştirirseniz yeni adresinizi bildirmekle yükümlüsünüz. Yeni adresinizi müdürlüğe bildirmeme

denetimli serbestlik müdürlüğüne edilememesi halinde, eski adresinize yapılan tebligat geçerli sayılacaktır ....niz ve adres kayıt sisteminden de tespit

6) Hakkınızda yapılan idari nitelikteki eylem ve işlemlere karşı denetimli serbestlik müdürlüğüne itiraz edebilir ya da infaz hakimliğine şikayette bulunabilirsiniz.

Yukarıda yer alan kurallar adli kontrol tedbirlerinin infazı için konulmuştur. Bu kurallara uymak ve katlanmak zorundasınız. Kurallara uymamanız yükümlülüğün ihlali sayılır.

Dışarı çıkışlar[]

IMG 20180818 175210.jpg

IMG 20180818 175343.jpg

15.8.2018 Çarşamba K1ACM itiraz edildi 16.30 da

17.8.2018 cuma 15.30 DSM evrak teslim edildi.

==[]

Mersin DSM/İİDK/2018/14566İİDK[]

İhlal kararı ve davası

Denetimli serbestliğin sonlandırılması[]

IMG 20181102 134747.jpg


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Şablon:DSbakınız d


Denetimli Serbestlik Hukuk Ceza hukuku 5237 sayılı TCK 765 sayılı TCK Mülga CMK CTEGM CGTİK İnfaz Kanunu İnfaz ​انفاذ​ Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Adli kontrol tedbiri (Yurt dışı yasağı TCK 109- Ev hapsi) Şartlı tahliye Madde 107-
İnfaz şekilleri-Ev hapsi Evde infaz veya Koruma tedbiri uygulaması ya da Adli kontrol tedbiri
Kavramlar Denetimli Serbestlik Adli kontrol Adli kontrol tedbiri Ev hapsi Konutta infaz Elektronik kelepçe Şartlı tahliye Koruma tedbiri 442.000 kişi denetimli serbestlikte Cezaevleri kapasitesi
Kurumlar=DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI [3] Mersin Denetim Serbestlik Müdürlüğü
Mevzuat[4] :Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun/Denetimli Serbestlik 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tür ve Şekilleri :Denetimli serbestlik şekilleri: Adli kontrol, tedavi ve denetimli serbestlik, adli para cezası karşılığı kamuya yararlı çalışma, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik seçenek yaptırımlar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma hükmün açıklanmasını geri bırakılması erteleme süresinde denetimli serbestlik etkin pişmanlık çocukların denetim altına alınması konutta infaz koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlik Ev hapsi Elektronik kelepçe Elektronik kelepçe yasası
Evreleri:Soruşturma Evresinde Denetimli Serbestlik Kovuşturma Evresinde Denetimli Serbestlik Kovuşturma sonrası Evrede Denetimli Serbestlik Salıverme sonrası Evrede Denetimli Serbestlik Adli kontrol ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde Denetimli Serbestlik - Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile denetim süresi içindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi evrelerinde Denetimli Serbestlik görev ve sorumlulukları vardır. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı İş Arama İzni- Cezanın Konutta İnfazı ile İlgili İşlemler
Mütealalar DS/Eşi sözlük

IMG 20180702 164431 (2).jpg

Elektronik izleme ünitesi

Menzil testi probleminde tutulması gereken tutanağa örnek. Zira menzil aşımından başınız sıkıntıya girebilir.Eyüp Sabri Kartal da DSM personeline ısrarla bu tutanağı tutturmuştur. Tecrübeli bir kamu yöneticisi olarak, böyle bir problemin olabileceğini öngörebilmiştir. Aşağıdaki DSM nin Ankara'dan tacizlerine ilişkin arama screenshot çıktılarından kolaylıkla anlaşılmaktadır.

Ankara Denetimli Serbestlik Merkezinin ihlal diye aradıkları saatler, hep uyku saati: Çoğu kibar olsa da bazıları sert bir tonda azarlar edayla "SEN neredeydin?" gibi yargısal, yargıçsal edalardan sorular sorabiliyor. Mesela: *1.10.2018 gece 01.38 de yatak odanızda istirahatta iken sizi 03122237650 numaralı telefondan arıyorlar. Tabii siz de uyku sersemi sık sık rahatsız edilmekten mütevvellit rahatsızlığınızı belirtiyorsunuz. 1.10.2018 de *29.9.2018 günü gece 11.15 de uykunuzda taciz ediyorlar. 27.9.2018 de sabah 08.17 de *23.9.2018 de 23.09 da *

.

Tacizler: *14.8.2018 saat 06.38 de *14.8.2018 saat 06.25 ve *07.07.2018 de sabah saat 07.49 da

*15.08.2018 de saat 00.22 de *14.08.2018 saat 06.38 de taciz

Screenshot 2018-10-06-07-19-44.png


29.9.2018 de saat 23.09 da *26.08.2018 de saat 00.18 de *26.08.2018 de saat 00.22 de

* 1.10.2018 de 01.38 de aranıyorum, cevapsız çağrı var. 01.48 de cevabi aramada neredeydin? diye DSM merkezi, tarihinin en kaba uslubuyla azarlanmaya kalkıyor. Karşılık verince de ihlal diye Ankara DSMerkezi Mersin DSMüdürlüğüne bir gün öncesini de katarak ihlal diye talimat yazıyor. hukuk güvenliği ve adil yargılama uygulanan bir yerde bu olamaz.


Mersin infaz hakimliğine itiraz 1. Sayfa olaylar ve şikayetler tarzında yapılmıştır .esk itirazı.

ESK Mersin infaz hakimliğine dan kararına itirazı 2. Sayfa

Mersin denetimli serbestlik müdürlüğünün infaz hakimliğine yazısı


Mersin infaz hakimliğinin açılan davada karar almayarak karar almaktan kaçınması ve dava dosyasini sanki savcılığa sunulan bir dilekçe gibi Adana 11.ACM ye dilekçe adı altinda davaya bakmaktan imtina ederek sanki mahkeme değilmiş gibi , havale memuru imiş gibi, sanki ön büro memuru imiş gibi göndermesi. Gönderme tarihi: 9.11.2018

mersin denetimli serbestlik müdürlüğü'nün infaz işlemleri değerlendirme kurulu'nun güvenliğine ve hürriyetine ve denetim hizmetlerinin kötüye kullanılmasına ve koruma tedbirlerinin Adil yargılama ilkelerine aykırı olarak kötüye kullanılması yönünde 25 12 1018 tarihinde mersin infaz hakimi düğünde açılan davanın akibetini ve uyarma cezasının kaldırılması yönündeki dilekçenin sonucu talep edilmiştir Buna göre ağır ceza mahkemesinde itirazın dava açilacaktır

Advertisement