Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.753
pages

IMG 20180914 165800.jpg


IMG 20180802 181619.jpg

Excel tablosu ile çarşaf liste toptanci usulü hukuk uygulaması

IMG 20180810 141614.jpg

Tebliğ etmeden ihraç nedeniyle tutukluya para iadesi tebliği[]

T.C, MERSİN VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü


K-O TSE-ISO-EN 9000

Sayı : 26002637-855.99-B.19265 06/10/2016 Konu : Kişi Borcu


Eyüp Sabri KARTAL (Fatih mah. 30010 sokak Akol Plaza D Blok No : 6/10 Mezitli/MERSİN)

01/09/2016 tarihli ve 29818(Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile memuriyetten ihraç edildiğiniz için 15/08/2016 ile 14/09/2016 tarihleri arasında 17 gün çalışmış olduğunuzdan,13 günlük maaşınız olan 2.312,61 TL'yi tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Mersin İl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırmanızı eğer yatırdıysanız bu yazının dikkate alınmamasını aksi takdirde hukuki işlemlerin başlatılacağının bilinmesini rica ederim.

ı hi Ömer ERU t Vali a. Vali Yardımcısı » », 07-10-2016 Belgenin Aslı E4 & HAF. < : : Ercan KACAR '| > | Elektrik-o Mü |

-— �=İçişleri Bakanlığı Görevden Uzaklaştırma== T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :45099369-903-02 /

(0607/2016

Konu : Görevden Uzaklaştırma |

BAKANLIK MAKAMINA

Bakanlığımıza intikal eden bilgilere ği yi

15.07.2016 tarihinde Anayasal düzeni yıkım

değerlendirilmiştir.


Ekte isimleri yazan Mülki İdare Amirlerinin

ya yönelik eylemlerin içinde olabilecekleri


Adı geçenler hakkında yürütülecek

Devlet Memurları Kanununun — 137

uzaklaştırılmalarını:


Tensiplerinize arz ederim.


TC İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :45099369-903-02 /

(0607/2016

Konu : Görevden Uzaklaştırma |

BAKANLIK MAKAMINA

Bakanlığımıza intikal eden bilgilere ği yi 15.07.2016 tarihinde Anayasal düzeni yıkım değerlendirilmiştir.

e ekte isimleri yazan Mülki İdare Amirlerinin ya yönelik eylemlerin içinde olabilecekleri

Adı geçenler hakkında yürütülecek | Devlet Memurları Kanununun — 137 uzaklaştırılmalarını:

Tensiplerinize arz ederim. � TC İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :45099369-903-02 /

(0607/2016

Konu : Görevden Uzaklaştırma

BAKANLIK MAKAMINA

Bakanlığımıza intikal eden bilgilere ği yi 15.07.2016 tarihinde Anayasal düzeni yıkım değerlendirilmiştir.

e ekte isimleri yazan Mülki İdare Amirlerinin ya yönelik eylemlerin içinde olabilecekleri

Adı geçenler hakkında yürütülecek Devlet Memurları Kanununun — 137 uzaklaştırılmalarını:

Tensiplerinize arz ederim.

İçişleri Bakanlığı'nın Mersin valiliğine yazısı[]

T.C, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: 45099369-903.02.99-E.12745 18/07/2016 Konu : Görevden Uzaklaştırma. |

MERSİN VALİLİĞİ

Biriminizde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan Mülki İdare Amirleri hakkında yürütülecek soruşturmaların selameti bakımından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 ve devamı maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin Bakanlık Onayı ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mersin VALİ YARDIMCISI Ali KATIRCI Mersin VALİ YARDIMCISI EyüpSabri KARTAL Mersin - VALİ YARDIMCISI Oğün BAHADIR Mersin — VALİ YARDIMCISI Şükrü YILDIZ Mersin —. ” VALİ YARDIMCISI Veysel ÖZGÜR Mersin — VALİ YARDIMCISI Mehmet KURT


Mükerrem ÜNLÜER Bakan a. Vali Müsteşar Yardımcısı Genel Müdür V.

Mersin Valiliği Görevden Uzaklaştırma işlemi[]

I.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 82421684-900-13470

18/07/2016 Konu : Görevden Uzaklaştırma

SAYIN EYÜP SABRİ KARTAL Vali Yardımcısı

İlgi : İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/07/2016 tarihli ve 12745 sayılı yazısı.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Görevden Uzaklaştırma" konulu ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Ömer ERU Vali a. Vali Yardımcısı

EK: İlgi yazı.

DAĞITIM : Sayın Ali KATIRCI

Vali Yardımcısı

Sayın Eyüp Sabri KARTAL Vali Yardımcısı

Sayın Ogün BAHADIR Vali Yardımcısı

Sayın Şükrü YILDIZ Vali Yardımcısı

Sayın Veysel ÖZGÜR Vali Yardımcısı

Sayın Mehmet KURT Vali Yardımcısı
ABD'ye en sert 'yaptırım' cevabı HSK Başkanı Yılmaz dan![]

'Hemen geri alın'

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili "Karar, Türk adaletine yersiz müdahaledir, derhal geri alınmalı" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanı'na yönelik yaptırım kararının Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıdığını belirterek, "Bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD Hazine Bakanlığının, iki sayın bakanımızı hedef alan söz konusu kararı hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilir değildir. Türk yargısı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasa ile güvenceye alınmış, bilgeliğini, cesaretini, fedakarlığını, evrensel hukuk ilkelerine bağlılığını herdaim ispat etmiş, adalet kavramının yüceliğini bilen, yargılama yaparken peygamber postunda oturduğunun sorumluluğunu hiç unutmayan hakim ve savcıları ile köklü geleneklere sahip bir yargıdır. Türk yargısı karar verirken etkilenmez Her hukuk devletinde olduğu gibi yargılama faaliyeti içinde yürütmenin görevi ve işlevi bulunmaz, hakim ve savcılar ceza yargılaması içinde karar verirken hukuka uygun elde edilen ve kanaat verici deliller dışında hiçbir olaydan etkilenmezler.

Hiç akıldan çıkarılmamalı ki; hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma ilkelerine inanmış her ülke yargısı aynı derecede saygındır ve aynı derecede saygı görmeye layıktır. Türk yargısı olarak bizler saydığımız ilkelere sahip ve inanan her ülke yargısını takdir edip, aynı takdiri görmeyi bekliyor, Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz �

IMG 20180808 190008.jpg
IMG 20180808 190044.jpg

Advertisement