FANDOM


Disambig Bakınız: E number/WP

E numaralar için numara kodları gıda katkı maddeleri içinde kullanılmak üzere değerlendirilmiştir Avrupa Birliği ("E" öneki "Avrupa standları için"). [1] Bunlar olduğunuzu bulundu yaygın gıda Birliği Avrupa etiketler boyunca. [2] Güvenlik değerlendirme ve onay sorumluluk ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi . [3] numaralandırma düzeni takip ettiği ve Uluslararası Numaralandırma Sistemi (INS) tarafından belirlenen Codex Alimentarius komitesi [4] için bir INS alt rağmen sadece onaylanan katkı Avrupa Birliği'nde kullanın. E numbers are also encountered on food labelling in other jurisdictions, including the GCC , Australia , New Zealand and Israel . E numaraları de dahil olmak üzere, diğer ülkelerde gıda etiketleme karşılaştı da GCC , Avustralya , Yeni Zelanda ve İsrail . The "E" prefix is omitted in Australia and New Zealand. "E" öneki Avustralya ve Yeni Zelanda'da atlanır. They are increasingly, though still rarely, found on North American packaging, especially in Canada on imported European products. Onlar, özellikle Amerikan ambalaj Kuzey bulunabilir, ama hala nadiren vardır giderek Kanada ürünleri ithal Avrupa.

In casual language in the UK and Ireland, "E number" is used as a pejorative term for artificial food additives, and products may promote themselves as "free of E numbers" even though most of the natural ingredients contain components that also have an E number such as vitamin C ( E300 ) or lycopene ( E160d ). İngiltere ve İrlanda'da gündelik dilde, "E numarası" yapay besin katkıları için aşağılayıcı bir terim olarak kullanılır ve ürünleri "E numaraları ücretsiz" olarak kendilerini teşvik edebilir doğal maddeler çoğu da E bileşenler içerir rağmen olarak numarası gibi C vitamini ( E300 ) ve likopen ( E160d ). This is because vitamin C has an E number (actually several E numbers, 300-305, for different chemical forms of the vitamin), it is impossible to live on a diet without any substances that have E numbers. C vitamini (vitamin farklı kimyasal formları için aslında birkaç E numaraları, 300-305) bir E numarası çünkü bu, o E numaralarına sahip herhangi bir madde içermeyen bir diyet yaşamak imkansız olmasıdır. "Free of E numbers" then simply means that pure forms of the substances are not intentionally added, even though identical substances certainly exist naturally in many foods. "E numaraları Free" o zaman sadece kasten ekledi maddelerin saf formları aynı maddeler kesinlikle birçok gıdada doğal olarak var olsa da, olmadığı anlamına gelmektedir.

Contents IçindekilerEdit

[hide]*1 Classification by numeric range sayısal aralık 1 Sınıflandırma

[ edit ] Classification by numeric range [ değiştir aralık sayısal tarafından] SınıflandırmaEdit

100–199 100-199
Colours Renkler
100–109 100-109 yellows (see the full list ) sarıları (bkz. tam liste )
110–119 110-119 orange turuncu
120–129 120-129 reds kırmızılar
130–139 130-139 blues & violets blues ve menekşeler
140–149 140-149 greens yeşillik
150–159 150-159 browns & blacks kahverengiler ve siyahlar
160–199 160-199 gold and others altın ve diğerleri
200–299 200-299
Preservatives Koruyucu
200–209 200-209 sorbates sorbatlar
210–219 210-219 benzoates benzoatlar
220–229 220-229 sulphites sülfitler
230–239 230-239 phenols & formates (methanoates) fenoller ve formatlar (methanoates)
240–259 240-259 nitrates nitratlar
260–269 260-269 acetates (ethanoates) asetatlar (ethanoates)
270–279 270-279 lactates laktatlar
280–289 280-289 propionates (propanoates) propionatlar (propanoates)
290–299 290-299 others diğerleri
300–399 300-399
Antioxidants & acidity regulators Antioksidanlar ve asitliği düzenleyiciler
300–305 300-305 ascorbates ( vitamin C ) askorbatlar ( C vitamini )
306–309 306-309 Tocopherol (vitamin E) Tokoferol (vitamin E)
310–319 310-319 gallates & erythorbates Gallatlar & erythorbates
320–329 320-329 lactates laktatlar
330–339 330-339 citrates & tartrates sitratlar & tartrates
340–349 340-349 phosphates fosfatlar
350–359 350-359 malates & adipates malates & adipates
360–369 360-369 succinates & fumarates succinates & fumarates
370–399 370-399 others diğerleri
400–499 400-499
Thickeners , stabilisers & emulsifiers Koyulaştırıcı , stabilizatörler ve emülgatörler
400–409 400-409 alginates aljinatlar
410–419 410-419 natural gums tabii sakızlar
420–429 420-429 other natural agents diğer doğal maddeler
430–439 430-439 polyoxyethene compounds polyoxyethene bileşikler
440–449 440-449 natural emulsifiers doğal emülgatör
450–459 450-459 phosphates fosfatlar
460–469 460-469 cellulose compounds selüloz bileşikleri
470–489 470-489 fatty acids & compounds yağ asitleri ve bileşikler
490–499 490-499 others diğerleri
500–599 500-599
pH regulators & anti-caking agents pH düzenleyici ve anti-ajanlar caking
500–509 500-509 mineral acids & bases mineral asitler ve bazlar
510–519 510-519 chlorides & sulphates klorürler ve sülfatlar
520–529 520-529 sulphates & hydroxides sülfatlar ve hidroksitler
530–549 530-549 alkali metal compounds alkali metal bileşikleri
550–559 550-559 silicates silikatlar
570–579 570-579 stearates & gluconates stearates & gluconates
580–599 580-599 others diğerleri
600–699 600-699
Flavour enhancers Lezzet arttırıcılar
620–629 620-629 glutamates glutamates
630–639 630-639 inosinates inosinates
640–649 640-649 others diğerleri
700–799 700-799
Antibiotics Antibiyotik
700–713 700-713
900–999 900-999
Miscellaneous Çeşitli
900–909 900-909 waxes mumlar
910–919 910-919 synthetic glazes sentetik sırlar
920–929 920-929 improving agents ajanlar iyileştirilmesi
930–949 930-949 packaging gases paketleme gazları
950–969 950-969 sweeteners tatlandırıcılar
990–999 990-999 foaming agents maddeler köpük
1100–1599 1100-1599
Additional chemicals Ek kimyasallar
New chemicals that do not fall into standard classification schemes Yeni kimyasallar bu standart sınıflama şemaları içine düşmemesi

NB: Not all examples of a class fall into the given numeric range. Not: Verilen sayısal aralığı içine bir sınıf düşme Tüm örnekler. Moreover, many chemicals, particularly in the E400–499 range, have a variety of purposes. Dahası, E400-499 serisi özellikle birçok kimyasal madde, çeşitli amaçlar var.

[ edit ] Full list [ değiştir liste] FullEdit

Each additional has its status: Her ek durumu vardır:

  • permitted additionals are labeled with N/A ; izin verilen katkı maddesi A / N etiketli ile;
  • forbidden additionals were proven to cause diseases beyond any doubt; yasak katkı maddesi şüphe herhangi ötesinde hastalıklara neden edildi kanıtlanmış;
  • unpermitted additionals are those for which conclusive test data is not yet available either due to ongoing tests or no testing; izinsiz katkı maddesi test test edenler için hangi kesin ya da hiç veri yok testleri devam eden henüz mevcut ya bağlı;
  • dangerous additionals may be dangerous for people with chronic diseases. tehlikeli katkı maddesi hastalıkların kronik olan insanlar için tehlikeli olabilir.

[ edit ] E100–E199 (colours) [ değiştir ) E199 (Renk] E100-Edit

Code Kod Name Adı Purpose Amaç Status Durumu
E100 E100 Curcumin , turmeric Curcumin , zerdeçal food colouring (yellow-orange) gıda boyası (sarı-turuncu) N/A N / A
E101 E101 Riboflavin (Vitamin B 2 ), formerly called lactoflavin (Vitamin G) Riboflavin (Vitamin B 2), eski adıyla) G olarak adlandırılan lactoflavin (Vitamin food colouring (yellow-orange) gıda boyası (sarı-turuncu) N/A N / A
E101a E101a Riboflavin-5'-Phosphate Riboflavin-5'-Fosfat food colouring (yellow-orange) gıda boyası (sarı-turuncu) N/A N / A
E102 E102 Tartrazine (FD&C Yellow 5) Tartrazin (FD & C Sarı 5) food colouring (lemon yellow) gıda boyası (limon sarı) Unpermitted Izinsiz
E103 E103 Chrysoine resorcinol Chrysoine rezorsinol food colouring (golden) gıda boyası (altın) Forbidden Yasak
E104 E104 Quinoline Yellow WS Kinolin Sarı WS food colouring (dull or greenish yellow) gıda boyası (donuk veya yeşilimsi sarı) Undergoing a voluntary phase-out in the UK. Geçiren bir gönüllü faz-out İngiltere'de.
E105 E105 Fast Yellow AB Hızlı Sarı AB food colouring (yellow) gıda boyası (sarı) N/A N / A
E106 E106 Riboflavin-5-Sodium Phosphate Riboflavin-5-Sodyum Fosfat food colouring (yellow) gıda boyası (sarı) N/A N / A
E107 E107 Yellow 2G Sarı 2G food colouring (yellow) gıda boyası (sarı) N/A N / A
E110 E110 Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S, FD&C Yellow 6) Günbatımı Sarı FCF (Turuncu Sarı S, FD & C Sarı 6) food colouring (yellow-orange) gıda boyası (sarı-turuncu) Banned in Finland [ citation needed ] , Norway & the UK (voluntarily). içinde Yasaklı Finlandiya [ kaynak belirtilmeli ], Norveç ve İngiltere'de (gönüllü). Products in the EU require warnings and is evaluating a phase-out. AB'de Ürünleri ve uyarılar gerektiren değerlendiren bir faz-out.
E111 E111 Orange GGN Turuncu GGN food colouring (orange) gıda boyası (turuncu) N/A N / A
E120 E120 Cochineal , Carminic acid (carmines, Natural Red 4) Kırmız , karminik asit (Carmines, Doğal Kırmızı 4) food colouring (crimson) gıda boyası (kırmızı) N/A N / A
E121 E121 Citrus Red 2 Narenciye Kırmızı 2 food colouring (dark red) gıda boyası (koyu kırmızı) Forbidden Yasak
E122 E122 Carmoisine , Azorubine Carmoisine , Azorubine food colouring (red to maroon) gıda boyası (kahverengi ile kırmızı) Undergoing a voluntary phase-out in the UK, currently banned in Canada, Japan, Norway, USA and Sweden [ citation needed ] . Geçiren bir gönüllü faz-out İsveç, ABD ve Norveç, İngiltere, şu anda yasaklanmış Kanada, Japonya [ kaynak belirtilmeli ]. EU currently evaluating health risks. AB şu anda sağlık riskleri değerlendirmek.
E123 E123 Amaranth (FD&C Red 2) Amaranth (FD & C 2 Kırmızı) food colouring (dark red) gıda boyası (koyu kırmızı) Forbidden Yasak
E124 E124 Ponceau 4R (Cochineal Red A, Brilliant Scarlet 4R) Ponceau 4R (Cochineal Red A, Brilliant Scarlet 4R) food colouring (red) gıda boyası (kırmızı) Unpermitted Izinsiz
E125 E125 Ponceau SX , Scarlet GN Ponceau SX , Scarlet GN food colouring (red) gıda boyası (kırmızı) N/A N / A
E126 E126 Ponceau 6R Ponceau 6R food colouring (red) gıda boyası (kırmızı) N/A N / A
E127 E127 Erythrosine (FD&C Red 3) Tartrazin (FD & C Kırmızı 3) food colouring (red) gıda boyası (kırmızı) Unpermitted Izinsiz
E128 E128 Red 2G Kırmızı 2G food colouring (red) gıda boyası (kırmızı) Forbidden Yasak
E129 E129 Allura Red AC (FD&C Red 40) Allura Red AC (FD & C Red 40) food colouring (red) gıda boyası (kırmızı) Banned in Denmark [ citation needed ] , Belgium [ citation needed ] , France [ citation needed ] , Switzerland [ citation needed ] and Sweden [ citation needed ] . içinde Yasaklı Danimarka [ kaynak belirtilmeli ], Belçika [ kaynak belirtilmeli ], Fransa [ kaynak belirtilmeli ], İsviçre [ kaynak belirtilmeli [] ve İsveç kaynak belirtilmeli ]. Undergoing a voluntary phase out in the UK. İngiltere'de gönüllü bir faz çıkış Yapılıyor. Permitted in the USA and by the EU (whilst preserving individual country bans). (Bireysel ülke yasakları muhafaza ederken) ABD ve AB tarafından izin verilen.
E130 E130 Indanthrene blue RS Indanthrene mavi RS food colouring (blue) gıda boyası (mavi) N/A N / A
E131 E131 Patent Blue V Patent Blue V food colouring (dark blue) gıda boyası (koyu mavi)
E132 E132 Indigo carmine (indigotine, FD&C Blue 2) Indigo karmin (Indigotine, FD & C Blue 2) food colouring (indigo) gıda boyası (indigo)
E133 E133 Brilliant Blue FCF (FD&C Blue 1) Brillant Blue FCF (FD & C Blue 1) food colouring (reddish blue) gıda boyası (mavi kırmızımsı) N/A N / A
E140 E140 Chlorophylls and Chlorophyllins : (i) Chlorophylls (ii) Chlorophyllins Klorofil ve Chlorophyllins : (i) klorofil (ii) Chlorophyllins food colouring (green) gıda boyası (yeşil) N/A N / A
E141 E141 Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins (i) Copper complexes of chlorophylls (ii) Copper complexes of chlorophyllins klorofil ve chlorophyllins Bakır kompleksleri (i) klorofil Bakır kompleksleri chlorophyllins (ii) Bakır kompleksleri food colouring (green) gıda boyası (yeşil) N/A N / A
E142 E142 Green S Yeşil S food colouring (green) gıda boyası (yeşil) Unpermitted Izinsiz
E143 E143 Fast Green FCF (FD&C Green 3) Hızlı Yeşil FCF (FD & C Green 3) food colouring (sea green) gıda boyası (deniz yeşili) N/A N / A
E150a E150a Plain caramel Düz karamel food colouring gıda boyası N/A N / A
E150b E150b Caustic sulfite caramel Kostik sülfit karamel food colouring gıda boyası N/A N / A
E150c E150c Ammonia caramel Amonyak karamel food colouring gıda boyası N/A N / A
E150d E150d Sulphite ammonia caramel Sülfit amonyak karamel food colouring gıda boyası N/A N / A
E151 E151 Black PN, Brilliant Black BN Siyah PN, Brilliant Black BN food colouring gıda boyası N/A N / A
E152 E152 Black 7984 Siyah 7984 food colouring gıda boyası N/A N / A
E153 E153 Carbon black , Vegetable carbon Karbon siyahı , Bitkisel karbon food colouring gıda boyası N/A N / A
E154 E154 Brown FK (kipper brown) Kahverengi FK (kahverengi çiroz) food colouring gıda boyası Unpermitted Izinsiz
E155 E155 Brown HT (chocolate brown HT) Kahverengi HT (çikolata kahverengi HT) food colouring gıda boyası N/A N / A
E160a E160a Alpha-carotene , Beta-carotene , Gamma-carotene Alfa-karoten , beta-karoten , Gamma-karoten food colouring gıda boyası N/A N / A
E160b E160b Annatto , bixin, norbixin Annatto , bixin, norbixin food colouring gıda boyası
E160c E160c Paprika oleoresin , Capsanthin, capsorubin Paprika oleoresin , Kapsantin, kapsorubin food colouring gıda boyası N/A N / A
E160d E160d Lycopene Likopen food colouring gıda boyası N/A N / A
E160e E160e Beta-apo-8'-carotenal (C 30) Beta-apo-8'-carotenal (C 30) food colouring gıda boyası N/A N / A
E160f E160f Ethyl ester of beta-apo-8'-carotenic acid (C 30) carotenic asit-Etil ester beta-apo-8' (C 30) food colouring gıda boyası N/A N / A
E161a E161a Flavoxanthin Flavoxanthin food colouring gıda boyası N/A N / A
E161b E161b Lutein Lutein food colouring gıda boyası N/A N / A
E161c E161c Cryptoxanthin Cryptoxanthin food colouring gıda boyası N/A N / A
E161d E161d Rubixanthin Rubixanthin food colouring gıda boyası N/A N / A
E161e E161e Violaxanthin Violaxanthin food colouring gıda boyası N/A N / A
E161f E161f Rhodoxanthin Rhodoxanthin food colouring gıda boyası N/A N / A
E161g E161g Canthaxanthin Kantaksantin food colouring gıda boyası N/A N / A
E161h E161h Zeaxanthin Zeaksantin food colouring gıda boyası N/A N / A
E161i E161i Citranaxanthin Citranaxanthin food colouring gıda boyası N/A N / A
E161j E161j Astaxanthin Astaksantin food colouring gıda boyası N/A N / A
E162 E162 Beetroot Red , Betanin Pancar Kırmızı , Betanin food colouring gıda boyası N/A N / A
E163 E163 Anthocyanins Antosiyaninler food colouring gıda boyası N/A N / A
E170 E170 Calcium carbonate , Chalk Kalsiyum karbonat , Tebeşir food colouring gıda boyası N/A N / A
E171 E171 Titanium dioxide Titanyum dioksit food colouring (pure white) gıda boyası (saf beyaz) N/A N / A
E172 E172 Iron oxides and hydroxides Demir oksitler ve hidroksitler food colouring gıda boyası N/A N / A
E173 E173 Aluminium Alüminyum food colouring gıda boyası Unpermitted Izinsiz
E174 E174 Silver Gümüş food colouring gıda boyası N/A N / A
E175 E175 Gold Altın food colouring gıda boyası N/A N / A
E180 E180 Pigment Rubine , Lithol Rubine BK Pigment Rubine , Lithol Rubine BK food colouring gıda boyası Unpermitted Izinsiz
E181 E181 Tannin Tanen food colouring gıda boyası N/A N / A
E182 E182 Orcein , Orchil Orcein , Orchil food colouring gıda boyası N/A N / A

[ edit ] E200–E299 (preservatives) [ değiştir ) E299 (koruyucu] E200-Edit

Code Kod Name Adı Purpose Amaç Status Durumu
E200 E200 Sorbic acid Sorbik asit preservative koruyucu N/A N / A
E201 E201 Sodium sorbate Sodyum sorbat preservative koruyucu N/A N / A
E202 E202 Potassium sorbate Potasyum sorbat preservative koruyucu N/A N / A
E203 E203 Calcium sorbate Kalsiyum sorbat preservative koruyucu N/A N / A
E209 E209 Heptyl p-hydroxybenzoate Heptyl p-hidroksibenzoat preservative koruyucu N/A N / A
E210 E210 Benzoic acid Benzoik asit preservative koruyucu
E211 E211 Sodium benzoate Sodyum benzoat preservative koruyucu N/A N / A
E212 E212 Potassium benzoate Potasyum benzoat preservative koruyucu N/A N / A
E213 E213 Calcium benzoate Kalsiyum benzoat preservative koruyucu N/A N / A
E214 E214 Ethylparaben (ethyl para-hydroxybenzoate) Etilparaben (etil para-hidroksibenzoat) preservative koruyucu N/A N / A
E215 E215 Sodium ethyl para-hydroxybenzoate Sodyum etil para-hidroksibenzoat preservative koruyucu N/A N / A
E216 E216 Propylparaben (propyl para-hydroxybenzoate) Propilparaben (propil para-hidroksibenzoat) preservative koruyucu
E217 E 217 Sodium propyl para-hydroxybenzoate Sodyum propil para-hidroksibenzoat preservative koruyucu
E218 E 218 Methylparaben (methyl para-hydroxybenzoate) Metilparaben (metil para-hidroksibenzoat) preservative koruyucu N/A N / A
E219 E219 Sodium methyl para-hydroxybenzoate Sodyum metil para-hidroksibenzoat preservative koruyucu N/A N / A
E220 E220 Sulphur dioxide Kükürt dioksit preservative koruyucu N/A N / A
E221 E221 Sodium sulphite Sodyum sülfit preservative koruyucu N/A N / A
E222 E222 Sodium bisulphite (sodium hydrogen sulphite) Sodyum bisülfit (sodyum hidrojen sülfit) preservative koruyucu N/A N / A
E223 E223 Sodium metabisulphite Sodyum metabisülfit preservative koruyucu N/A N / A
E224 E224 Potassium metabisulphite Potasyum metabisülfit preservative koruyucu N/A N / A
E225 E225 Potassium sulphite Potasyum sülfit preservative koruyucu N/A N / A
E226 E226 Calcium sulphite Kalsiyum sülfit preservative koruyucu N/A N / A
E227 E227 Calcium hydrogen sulphite ( preservative ) Kalsiyum hidrojen sülfit ( koruyucu ) firming agent ajan sıkılaştırıcı N/A N / A
E228 E228 Potassium hydrogen sulphite Potasyum hidrojen sülfit preservative koruyucu N/A N / A
E230 E230 Biphenyl, diphenyl Bifenil, difenil preservative koruyucu
E231 E231 Orthophenyl phenol Orthophenyl fenol preservative koruyucu
E232 E232 Sodium orthophenyl phenol Sodyum orthophenyl fenol preservative koruyucu
E233 E233 Thiabendazole Tiyabendazol preservative koruyucu N/A N / A
E234 E234 Nisin Nisin preservative koruyucu N/A N / A
E235 E235 Natamycin, Pimaracin Natamycin, Pimaracin preservative koruyucu N/A N / A
E236 E236 Formic acid Formik asit preservative koruyucu N/A N / A
E237 E237 Sodium formate Sodyum format preservative koruyucu N/A N / A
E238 E238 Calcium formate Kalsiyum format preservative koruyucu N/A N / A
E239 E239 Hexamine (hexamethylene tetramine) Heksaminden (hexamethylene tetramin) preservative koruyucu
E240 E240 Formaldehyde Formaldehit preservative koruyucu Forbidden Yasak
E242 E242 Dimethyl dicarbonate Dimetil dicarbonate preservative koruyucu N/A N / A
E249 E249 Potassium nitrite Potasyum nitrit preservative koruyucu N/A N / A
E250 E250 Sodium nitrite Sodyum nitrit preservative koruyucu N/A N / A
E251 E251 Sodium nitrate (Chile saltpeter) Sodyum nitrat (Şili güherçile) preservative koruyucu N/A N / A
E252 E252 Potassium nitrate (Saltpetre) Potasyum nitrat (Güherçile) preservative koruyucu N/A N / A
E260 E260 Acetic acid ( preservative ) Asetik asit ( koruyucu ) acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E261 E261 Potassium acetate ( preservative ) Potasyum asetat ( koruyucu ) acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E262 E 262 Sodium acetates (i) Sodium acetate (ii) Sodium hydrogen acetate (sodium diacetate) Sodyum asetat (i) Sodyum asetat (ii) Sodyum hidrojen asetat (sodyum diasetat) preservative , acidity regulator koruyucu , asit düzenleyici N/A N / A
E263 E 263 Calcium acetate ( preservative ) Kalsiyum asetat ( koruyucu ) acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E264 E264 Ammonium acetate Amonyum asetat preservative koruyucu N/A N / A
E265 E265 Dehydroacetic acid Dehydroacetic asit preservative koruyucu N/A N / A
E266 E266 Sodium dehydroacetate Sodyum dehydroacetate preservative koruyucu N/A N / A
E270 E270 Lactic acid ( preservative ) ( acid ) Laktik asit ( koruyucu ) ( asit ) antioxidant antioksidan N/A N / A
E280 E280 Propionic acid Propiyonik asit preservative koruyucu N/A N / A
E281 E281 Sodium propionate Sodyum propiyonat preservative koruyucu N/A N / A
E282 E282 Calcium propionate Kalsiyum propiyonat preservative koruyucu N/A N / A
E283 E283 Potassium propionate Potasyum propiyonat preservative koruyucu N/A N / A
E284 E284 Boric acid Asit borik preservative koruyucu N/A N / A
E285 E285 Sodium tetraborate (borax) Sodyum) tetraborat (boraks preservative koruyucu N/A N / A
E290 E290 Carbon dioxide Karbondioksit acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E296 E296 Malic acid ( acid ) Malik asit ( asit ) acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E297 E 297 Fumaric acid Fumarik asit acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A

[ edit ] E300–E399 (antioxidants, acidity regulators) [ değiştir )] E300-E399 (antioksidanlar, asitliği düzenleyicilerEdit

Code Kod Name Adı Purpose Amaç Status Durumu
E300 E300 Ascorbic acid ( Vitamin C ) Askorbik asit ( C vitamini ) antioxidant antioksidan N/A N / A
E301 E301 Sodium ascorbate Sodyum askorbat antioxidant antioksidan N/A N / A
E302 E302 Calcium ascorbate Kalsiyum askorbat antioxidant antioksidan N/A N / A
E303 E303 Potassium ascorbate Potasyum askorbat antioxidant antioksidan N/A N / A
E304 E304 Ascorbyl palmitate Askorbil palmitat antioxidant antioksidan N/A N / A
E305 E305 Ascorbyl stearate Askorbil stearat antioxidant antioksidan N/A N / A
E306 E306 Tocopherol -rich extract (natural) Tokoferol bakımından zengin) ekstresi (doğal antioxidant antioksidan N/A N / A
E307 E307 Alpha-tocopherol (synthetic) Alfa-tokoferol (sentetik) antioxidant antioksidan N/A N / A
E308 E308 Gamma-tocopherol (synthetic) Gama-tokoferol (sentetik) antioxidant antioksidan N/A N / A
E309 E309 Delta-tocopherol (synthetic) Delta-tokoferol (sentetik) antioxidant antioksidan N/A N / A
E310 E310 Propyl gallate Propil gallate antioxidant antioksidan N/A N / A
E311 E311 Octyl gallate Oktil gallate antioxidant antioksidan
E312 E312L Dodecyl gallate Dodesil gallate antioxidant antioksidan
E313 E313 Ethyl gallate Etil gallate antioxidant antioksidan
E314 E314 Guaiac resin Guaiac reçine antioxidant antioksidan N/A N / A
E315 E315 Erythorbic acid Erythorbic asit antioxidant antioksidan N/A N / A
E316 E316 Sodium erythorbate Sodyum erythorbate antioxidant antioksidan N/A N / A
E317 E317 Erythorbin acid Erythorbin asit antioxidant antioksidan N/A N / A
E318 E318 Sodium erythorbin Sodyum erythorbin antioxidant antioksidan N/A N / A
E319 E319 tert-Butylhydroquinone (TBHQ) tert-Butylhydroquinone (TBHQ) antioxidant antioksidan N/A N / A
E320 E320 Butylated hydroxyanisole (BHA) Bütillenmişhidroksianisol (BHA) antioxidant antioksidan N/A N / A
E321 E321 Butylated hydroxytoluene (BHT) Bütillenmiş hidroksi (BHT) antioxidant antioksidan N/A N / A
E322 E322 Lecithin Lesitin emulsifier emülgatör N/A N / A
E323 E323 Anoxomer Anoxomer antioxidant antioksidan N/A N / A
E324 E324 Ethoxyquin Ethoxyquin antioxidant antioksidan N/A N / A
E325 E325 Sodium lactate Sodyum laktat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E326 326 Potassium lactate ( antioxidant ) Potasyum laktat ( antioksidan ) acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E327 327 Calcium lactate Kalsiyum laktat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E328 E328 Ammonium lactate Amonyum laktat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E329 E329 Magnesium lactate Magnezyum laktat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E330 E330 Citric acid Sitrik asit acid , acidity regulator asit , asitliği düzenleyici N/A N / A
E331 E331 Sodium citrates (i) Monosodium citrate (ii) Disodium citrate (iii) Sodium citrate (trisodium citrate) Sodyum sitratlar (i) Monosodyum sitrat (ii) Disodyum sitrat (iii) Sodyum sitrat (trisodyum sitrat) acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E332 E332 Potassium citrates (i) Monopotassium citrate (ii) Potassium citrate (tripotassium citrate) Potasyum sitratlar (i) monopotasyum sitrat (ii) Potasyum sitrat (tripotassium sitrat) acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E333 E333 Calcium citrates (i) Monocalcium citrate (ii) Dicalcium citrate (iii) Calcium citrate (tricalcium citrate) Kalsiyum sitratlar (i) Monocalcium sitrat (ii) dikalsiyum sitrat (iii) Kalsiyum sitrat (trikalsiyum sitrat) acidity regulator , firming agent , sequestrant asitliği düzenleyici , ajan sıkılaştırıcı , sequestrant N/A N / A
E334 E334 Tartaric acid (L(+)-) Tartarik asit (L (+)-) ( acid ) ( asit ) N/A N / A
E335 E335 Sodium tartrates (i) Monosodium tartrate (ii), Disodium tartrate Sodyum tartrates (i) Monosodyum tartarat ii), ( Disodyum tartarat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E336 E336 Potassium tartrates (i) Monopotassium tartrate (cream of tartar) (ii) Dipotassium tartrate Potasyum tartrates (i) monopotasyum tartarat (tartar krem) (ii) Dipotassium tartarat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E337 E337 Sodium potassium tartrate Sodyum potasyum tartarat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E338 E 338 Orthophosphoric acid Ortofosforik asit acid asit N/A N / A
E339 E339 Sodium phosphates (i) Monosodium phosphate (ii) Disodium phosphate (iii) Trisodium phosphate Sodyum fosfat (i) Monosodyum fosfat (ii) Disodyum fosfat (iii) trisodyum fosfat antioxidant antioksidan N/A N / A
E340 E340 Potassium phosphates (i) Monopotassium phosphate (ii) Dipotassium phosphate (iii) Tripotassium phosphate Potasyum fosfat (i) monopotasyum fosfat (ii) Dipotassium fosfat (iii) Tripotassium fosfat antioxidant antioksidan N/A N / A
E341 E341 Calcium phosphates (i) Monocalcium phosphate (ii) Dicalcium phosphate (iii) Tricalcium phosphate Kalsiyum fosfatlar (i) Monocalcium fosfat (ii) dikalsiyum fosfat (iii) Trikalsiyum fosfat anti-caking agent , firming agent anti-agent caking , ajan sıkılaştırıcı N/A N / A
E342 E342 Ammonium phosphates : (i) monoammonium phosphate (ii) diammonium phosphate Amonyum fosfat (i) monoamonyum fosfat (ii) diamonyum fosfat N/A N / A
E343 E343 Magnesium phosphates (i) monomagnesium phosphate (ii) Dimagnesium phosphate Magnezyum fosfat (i) monomagnesium fosfat (ii) Dimagnesium fosfat anti-caking agent anti-ajan caking This additive is under discussion and may be included in a future amendment to the Directive on miscellaneous additives Bu katkı ve görüşmeler sürüyor katkı çeşitli Yönergesi değişiklik için gelecekte olabilecek bir de eklenecek
E344 E344 Lecitin citrate Lecitin sitrat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E345 E345 Magnesium citrate Magnezyum sitrat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E349 E349 Ammonium malate Amonyum malat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E350 E350 Sodium malates (i) Sodium malate (ii) Sodium hydrogen malate Sodyum malates (i) Sodyum malat (ii) Sodyum hidrojen malat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E351 E351 Potassium malate Potasyum malat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E352 E352 Calcium malates (i) Calcium malate (ii) Calcium hydrogen malate Kalsiyum malates (i) Kalsiyum malat (ii) Kalsiyum hidrojen malat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E353 E353 Metatartaric acid Metatartaric asit emulsifier emülgatör N/A N / A
E354 E354 Calcium tartrate Kalsiyum tartarat emulsifier emülgatör N/A N / A
E355 E355 Adipic acid Adipik asit acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E356 E356 Sodium adipate Sodyum adipat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E357 E357 Potassium adipate Potasyum adipat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E359 E359 Ammonium adipate Amonyum adipat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E363 E363 Succinic acid Süksinik asit acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E365 E365 Sodium fumarate Sodyum fumarat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E366 E366 Potassium fumarate Potasyum fumarat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E367 E367 Calcium fumarate Kalsiyum fumarat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E368 E368 Ammonium fumarate Amonyum fumarat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E370 E370 1,4-Heptonolactone 1,4-Heptonolactone acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E375 E375 Niacin (nicotinic acid), Nicotinamide Niasin (nikotinik asit), Nikotinamid colour retention agent renk tutma ajanı N/A N / A
E380 E380 Triammonium citrate Triammonium sitrat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E381 E381 Ammonium ferric citrate Amonyum ferrik sitrat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E383 E383 Calcium glycerylphosphate Kalsiyum glycerylphosphate acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E384 E384 Isopropyl citrate Izopropil sitrat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E385 E385 Calcium disodium ethylene diamine tetraacetate , (Calcium disodium EDTA) Kalsiyum disodyum etilen diamin tetraacetate , (Kalsiyum disodyum EDTA) sequestrant sequestrant N/A N / A
E386 E386 Disodium ethylene diamine tetraacetate (Disodium EDTA) Disodyum etilen diamin tetraacetate (Disodyum EDTA) sequestrant sequestrant N/A N / A
E387 E387 Oxystearin Oxystearin stabiliser stabilizatör N/A N / A
E388 E388 Thiodipropionic acid Thiodipropionic asit Unpermitted Izinsiz
E389 E389 Dilauryl thiodipropionate Dilauryl thiodipropionate Unpermitted Izinsiz
E390 E390 Distearyl thiodipropionate Distearyl thiodipropionate N/A N / A
E391 E391 Phytic acid Fitik asit N/A N / A
E399 E399 Calcium lactobionate Kalsiyum lactobionate N/A N / A

[ edit ] E400–E499 (thickeners, stabilizers, emulsifiers) [ değiştir ) stabilizatör, emülgatör] E400-E499 (koyulaştırıcı,Edit

Code Kod Name Adı Purpose Amaç Status Durumu
E400 E400 Alginic acid ( thickener ) ( stabiliser ) ( gelling agent ) Aljinik asit ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) ( jelleşme ajanı ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E401 E401 Sodium alginate ( thickener ) ( stabiliser ) ( gelling agent ) Sodyum aljinat ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) ( jelleşme ajanı ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E402 E402 Potassium alginate ( thickener ) ( stabiliser ) ( gelling agent ) Potasyum aljinat ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) ( jelleşme ajanı ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E403 E403 Ammonium alginate ( thickener ) ( stabiliser ) Amonyum aljinat ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E404 E404 Calcium alginate ( thickener ) ( stabiliser ) ( gelling agent ) Kalsiyum aljinat ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) ( jelleşme ajanı ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E405 E405 Propane-1,2-diol alginate ( Propylene glycol alginate ) ( thickener ) ( stabiliser ) Propan-1 ,2-diol aljinat ( Propilen glikol aljinat ) ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E406 E406 Agar ( thickener ) ( gelling agent ) Agar ( kalınlaştırıcı ) ( jelleşme ajanı ) stabiliser stabilizatör N/A N / A
E407 E407 Carrageenan ( thickener ) ( stabiliser ) ( gelling agent ) Karagenan ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) ( jelleşme ajanı ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E407a E407a Processed eucheuma seaweed ( thickener ) ( stabiliser ) ( gelling agent ) Işlenmiş Eucheuma yosun ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) ( jelleşme ajanı ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E408 E408 Bakers yeast glycan Ekmek mayası glikan N/A N / A
E409 E409 Arabinogalactan Arabinogalactan N/A N / A
E410 E410 Locust bean gum (Carob gum) ( thickener ) ( stabiliser ) ( gelling agent ) Keçiboynuzu zamkı (Keçiboynuzu zamkı) ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) ( jelleşme ajanı ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E411 E411 Oat gum ( thickener ) Yulaf sakız ( kalınlaştırıcı ) stabiliser stabilizatör N/A N / A
E412 E412 Guar gum ( thickener ) Guar gum ( kalınlaştırıcı ) stabiliser stabilizatör N/A N / A
E413 E413 Tragacanth ( thickener ) ( stabiliser ) Kitre ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E414 E414 Acacia gum ( gum arabic ) ( thickener ) ( stabiliser ) Akasya sakızı ( gum arabic ) ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E415 E415 Xanthan gum ( thickener ) Xanthan ( kalınlaştırıcı ) stabiliser stabilizatör N/A N / A
E416 E416 Karaya gum ( thickener ) ( stabiliser ) Karaya sakız ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E417 E417 Tara gum ( thickener ) Tara sakız ( kalınlaştırıcı ) stabiliser stabilizatör N/A N / A
E418 E418 Gellan gum ( thickener ) ( stabiliser ) Gellan sakız ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E419 E419 Gum ghatti ( thickener ) ( stabiliser ) Sakız ghatti ( kalınlaştırıcı ) ( sabitleyici ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E420 E420 Sorbitol (i) Sorbitol (ii) Sorbitol syrup ( emulsifier ) ( sweetener ) Sorbitol (i) Sorbitol (ii) Sorbitol şurubu ( emülgatör ) ( tatlandırıcı ) humectant nemlendirici N/A N / A
E421 E421 Mannitol ( anti-caking agent ) Mannitol ( anti-caking ajan ) sweetener tatlandırıcı N/A N / A
E422 E422 Glycerol ( emulsifier ) Gliserol ( emülgatör ) sweetener tatlandırıcı N/A N / A
E424 E424 Curdlan Curdlan Unpermitted Izinsiz
E425 E425 Konjac (i) Konjac gum (ii) Konjac glucomannane Konjac (i) konjac sakız (ii) konjac glucomannane emulsifier emülgatör May not be used in confectionery owing to choking risk Mayıs risk boğulma nedeniyle şekerleme kullanılamaz
E426 E426 Soybean hemicellulose Soya hemiselüloz
E429 E429 Peptones Peptonlar N/A N / A
E430 E430 Polyoxyethene (8) stearate ( emulsifier ) Polyoxyethene (8) stearat ( emülgatör ) stabiliser stabilizatör N/A N / A
E431 E431 Polyoxyethene (40) stearate Polyoxyethene (40) stearat emulsifier emülgatör N/A N / A
E432 E432 Polyoxyethene (20) sorbitan monolaurate (polysorbate 20) Polyoxyethene (20) sorbitan monolaurate (polisorbat 20) emulsifier emülgatör N/A N / A
E433 E433 Polyoxyethene (20) sorbitan monooleate (polysorbate 80) Polyoxyethene (20) sorbitan monooleate (polisorbat 80) emulsifier emülgatör N/A N / A
E434 E434 Polyoxyethene (20) sorbitan monopalmitate (polysorbate 40) Polyoxyethene (20) sorbitan monopalmitate (polisorbat 40) emulsifier emülgatör N/A N / A
E435 E435 Polyoxyethene (20) sorbitan monostearate (polysorbate 60) Polyoxyethene (20) sorbitan monostearat (polisorbat 60) emulsifier emülgatör N/A N / A
E436 E436 Polyoxyethene (20) sorbitan tristearate (polysorbate 65) Polyoxyethene (20) sorbitan tristearate (polisorbat 65) emulsifier emülgatör N/A N / A
E440 E440 Pectins (i) pectin (ii) amidated pectin Pektinler (i) pektin (ii) amidated pektin emulsifier emülgatör N/A N / A
E441 E441 Gelatine ( emulsifier ) Jelatin ( emülgatör ) gelling agent jelleşme ajanı N/A N / A
E442 E442 Ammonium phosphatides Amonyum phosphatides emulsifier emülgatör N/A N / A
E443 E443 Brominated vegetable oil Bromlu bitkisel yağ N/A N / A
E444 E444 Sucrose acetate isobutyrate Sakaroz isobutyrate asetat emulsifier emülgatör N/A N / A
E445 E445 Glycerol esters of wood rosins ahşap rosins ve gliserol esterleri emulsifier emülgatör N/A N / A
E446 E446 Succistearin Succistearin N/A N / A
E450 E450 Diphosphates (i) Disodium diphosphate (ii) Trisodium diphosphate (iii) Tetrasodium diphosphate (iv) Dipotassium diphosphate (v) Tetrapotassium diphosphate (vi) Dicalcium diphosphate (vii) Calcium dihydrogen diphosphate Diphosphates (i) Disodyum difosfat (ii) trisodyum difosfat (iii) Tetrasodium difosfat (iv) Dipotassium difosfat (v) Tetrapotassium difosfat (vi) dikalsiyum difosfat (vii) Kalsiyum dihidrojen difosfat emulsifier emülgatör N/A N / A
E451 E451 Triphosphates (i) Sodium triphosphate (pentasodium triphosphate) (ii) Pentapotassium triphosphate Trifosfatlardan (i) Sodyum trifosfat (pentasodium trifosfat) (ii) Pentapotassium trifosfat emulsifier emülgatör N/A N / A
E452 E452 Polyphosphates (i) Sodium polyphosphates (ii) Potassium polyphosphates (iii) Sodium calcium polyphosphate (iv) Calcium polyphosphates (v) Ammonium Polyphosphate Polifosfatlar (i) Sodyum polifosfatlar (ii) Potasyum polifosfatlar (iii) Sodyum kalsiyum polifosfat (iv) Kalsiyum polifosfatlar (v) Amonyum polifosfat emulsifier emülgatör N/A N / A
E459 E459 Beta-cyclodextrine Beta-cyclodextrine emulsifier emülgatör N/A N / A
E460 E460 Cellulose (i) Microcrystalline cellulose (ii) Powdered cellulose Selüloz (i) Mikrokristalin selüloz (ii) Toz selüloz emulsifier emülgatör N/A N / A
E461 E461 Methyl cellulose Metil selüloz emulsifier emülgatör N/A N / A
E462 E462 Ethyl cellulose Etil selüloz emulsifier emülgatör N/A N / A
E463 E463 Hydroxypropyl cellulose Hidroksipropil selüloz emulsifier emülgatör N/A N / A
E464 E464 Hydroxy propyl methyl cellulose , = hypromellose Hidroksi propil metil selüloz , = hypromellose emulsifier emülgatör N/A N / A
E465 E465 Ethyl methyl cellulose Etil metil selüloz emulsifier emülgatör N/A N / A
E466 E466 Carboxymethyl cellulose , Sodium carboxy methyl cellulose Karboksimetil selüloz , sodyum karboksi metil selüloz emulsifier emülgatör N/A N / A
E467 E467 Ethyl hydroxyethyl cellulose Etil hidroksietil selüloz N/A N / A
E468 E468 Crosslinked sodium carboxymethyl cellulose (Croscarmellose) Çapraz bağlı sodyum karboksimetil selüloz (Croscarmellose) emulsifier emülgatör This additive is under discussion and may be included in a future amendment to the Directive on miscellaneous additives Bu katkı ve tartışma altında çeşitli katkı Direktifi bir gelecekte değişiklik eklenebilir
E469 E469 Enzymically hydrolysed carboxymethylcellulose Enzymically karboksimetilselüloz hidrolize emulsifier emülgatör N/A N / A
E470 E470 Salts of fatty acids with base Al, Ca, Na, Mg, K and NH4 baz Al, Ca, Na, Mg, K ve NH4 ile yağ asitlerin tuzları N/A N / A
E470a E470a Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids ( emulsifier ) Sodyum, potasyum ve yağ asitlerinin kalsiyum tuzları ( emülgatör ) anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E470b E470b Magnesium salts of fatty acids ( emulsifier ) asitleri (yağ Magnezyum tuzları emülgatör ) anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E471 E471 Mono- and diglycerides of fatty acids (glyceryl monostearate, glyceryl distearate) Mono ve yağ asitlerinin digliseritleri (gliseril monostearat, gliseril distearate) emulsifier emülgatör N/A N / A
E472a E472a Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin asetik asit esterleri emulsifier emülgatör N/A N / A
E472b E472b Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin laktik asit esterleri emulsifier emülgatör N/A N / A
E472c E472c Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin sitrik asit esterleri emulsifier emülgatör N/A N / A
E472d E472d Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin tartarik asit esterleri emulsifier emülgatör N/A N / A
E472e E472e Mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids Mono ve digliseridlerinin yağ asitleri ve esterlerinin mono-diasetil tartarik asit emulsifier emülgatör N/A N / A
E472f E472f Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin karışık asetik ve tartarik asit esterleri emulsifier emülgatör N/A N / A
E472g E472g Succinylated monoglycerides Succinylated Monogliseritlerin bileşimi emulsifier emülgatör N/A N / A
E473 E473 Sucrose esters of fatty acids Yağ asitlerinin sukroz esterleri emulsifier emülgatör N/A N / A
E474 E474 Sucroglycerides Sucroglycerides emulsifier emülgatör N/A N / A
E475 E475 Polyglycerol esters of fatty acids yağ asitlerinin poligliserol esterleri emulsifier emülgatör N/A N / A
E476 E476 Polyglycerol polyricinoleate Poligliserol polyricinoleate emulsifier emülgatör N/A N / A
E477 E477 Propane-1, 2-diol esters of fatty acids, propylene glycol esters of fatty acids Propan-1, yağ asitlerinin 2-diol esteri, yağ asitlerinin propilen glikol esterleri emulsifier emülgatör N/A N / A
E478 E478 Lactylated fatty acid esters of glycerol and propane-1 gliserol Lactylated yağ asidi esterleri ve propan-1 emulsifier emülgatör N/A N / A
E479b E479b Thermally oxidized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids Termal yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin ile etkileşim soya fasulyesi yağı okside emulsifier emülgatör N/A N / A
E480 E480 Dioctyl sodium sulfosuccinate Dioktil sodyum sulfosuccinate emulsifier emülgatör N/A N / A
E481 E481 Sodium stearoyl-2-lactylate Sodyum stearoyl-2-lactylate emulsifier emülgatör N/A N / A
E482 E482 Calcium stearoyl-2-lactylate Kalsiyum stearoyl-2-lactylate emulsifier emülgatör N/A N / A
E483 E483 Stearyl tartrate Stearyl tartarat emulsifier emülgatör N/A N / A
E484 E484 Stearyl citrate Stearyl sitrat emulsifier emülgatör N/A N / A
E485 E485 Sodium Stearoyl Fumarate Sodyum Stearoyl fumarat emulsifier emülgatör N/A N / A
E486 E486 Calcium Stearoyl Fumarate Kalsiyum Stearoyl fumarat emulsifier emülgatör N/A N / A
E487 E487 Sodium laurylsulphate Sodyum laurylsulphate emulsifier emülgatör N/A N / A
E488 E488 Ethoxylated Mono- and Di-Glycerides Etoksile Mono-ve Di-Gliseritler emulsifier emülgatör N/A N / A
E489 E489 Methyl Glucoside - Coconut Oil Ester Metil glucoside - Hindistan cevizi yağı Ester emulsifier emülgatör N/A N / A
E490 E490 Propane-1,2-diol Propan-1 ,2-diol N/A N / A
E491 E491 Sorbitan monostearate Sorbitan monostearat emulsifier emülgatör N/A N / A
E492 E492 Sorbitan tristearate Sorbitan tristearate emulsifier emülgatör N/A N / A
E493 E493 Sorbitan monolaurate Sorbitan monolaurate emulsifier emülgatör N/A N / A
E494 E494 Sorbitan monooleate Sorbitan monooleate emulsifier emülgatör N/A N / A
E495 E495 Sorbitan monopalmitate Sorbitan monopalmitate emulsifier emülgatör N/A N / A
E496 E496 Sorbitan trioleat Sorbitan trioleat emulsifier emülgatör N/A N / A
E497 E497 Polyoxypropylene-polyoxyethylene polymers Polyoxypropylene-polyoxyethylene polimerler N/A N / A
E498 E498 Partial polyglycerol esters of polycondensed fatty acids of castor oil hint yağı polycondensed yağ asitlerinin Kısmi poligliserol esterleri N/A N / A
E499 E499 Cassia gum Cassia sakız N/A N / A

[ edit ] E500–E599 (acidity regulators, anti-caking agents) [ değiştir )] E500-E599 (asitliği düzenleyiciler, anti-caking ajanlarEdit

Code Kod Name Adı Purpose Amaç Status Durumu
E500 E500 Sodium carbonates (i) Sodium carbonate (ii) Sodium bicarbonate (Sodium hydrogen carbonate) (iii) Sodium sesquicarbonate ( acidity regulator ) Sodyum karbonat (i) Sodyum karbonat (ii) Sodyum bikarbonat (Sodyum hidrojen karbonat) (iii) Sodyum sesquicarbonate ( asitlik düzenleyici ) raising agent ajan yetiştirme N/A N / A
E501 E501 Potassium carbonates (i) Potassium carbonate (ii) Potassium bicarbonate (Potassium hydrogen carbonate) Potasyum karbonat (i) Potasyum karbonat (ii) Potasyum bikarbonat (potasyum hidrojen karbonat) acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E503 E503 Ammonium carbonates (i) Ammonium carbonate (ii) Ammonium bicarbonate (Ammonium hydrogen carbonate) Amonyum karbonat (i) Amonyum karbonat (ii) Amonyum bikarbonat (Amonyum hidrojen karbonat) acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E504 E504 Magnesium carbonates (i) Magnesium carbonate (ii) Magnesium bicarbonate Magnesium hydrogen carbonate Magnezyum karbonat (i) Magnezyum karbonat (ii) Magnezyum bikarbonat Magnezyum hidrojen karbonat acidity regulator , anti-caking agent asitliği düzenleyici , anti-caking ajan N/A N / A
E505 E505 Ferrous carbonate karbonat Demir acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E507 E507 Hydrochloric acid Hidroklorik asit acid asit N/A N / A
E508 E508 Potassium chloride ( gelling agent ) Potasyum klorür ( jelleşme ajanı ) seasoning baharat N/A N / A
E509 E509 Calcium chloride ( sequestrant ) Kalsiyum klorür ( sequestrant ) firming agent ajan sıkılaştırıcı N/A N / A
E510 E510 Ammonium chloride , ammonia solution ( acidity regulator ) Amonyum klorür , amonyak solüsyonu ( asitlik düzenleyici ) improving agent ajan iyileştirilmesi N/A N / A
E511 E511 Magnesium chloride Magnezyum klorür firming agent ajan sıkılaştırıcı N/A N / A
E512 E512 Stannous chloride Kalay klorür antioxidant antioksidan Unpermitted Izinsiz
E513 E513 Sulphuric acid Sülfürik asit acid asit N/A N / A
E514 E514 Sodium sulphates (i) Sodium sulphate (ii) Sodyum sülfat (i) Sodyum sülfat (ii) acid asit N/A N / A
E515 E515 Potassium Sulphates (i) Potassium Sulphate (ii) Potasyum Sülfatlar (i) Potasyum Sülfat (ii) N/A N / A
E516 E516 Calcium sulphate Kalsiyum sülfat N/A N / A
E517 E517 Ammonium sulphate Amonyum sülfat improving agent ajan iyileştirilmesi N/A N / A
E518 E518 Magnesium sulfate (Epsom salts), ( acidity regulator ) Magnezyum sülfat (ingiliz tuzu), ( asitliği düzenleyici ) firming agent ajan sıkılaştırıcı N/A N / A
E519 E519 Copper(II) sulphate Bakır (II) sülfat preservative koruyucu N/A N / A
E520 E520 Aluminium sulphate Alüminyum sülfat firming agent ajan sıkılaştırıcı N/A N / A
E521 E521 Aluminium sodium sulphate Alüminyum sodyum sülfat firming agent ajan sıkılaştırıcı N/A N / A
E522 E522 Aluminium potassium sulphate Alüminyum potasyum sülfat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E523 E523 Aluminium ammonium sulphate Alüminyum amonyum sülfat acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E524 E524 Sodium hydroxide Sodyum hidroksit acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E525 E525 Potassium hydroxide Potasyum hidroksit acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E526 E526 Calcium hydroxide ( acidity regulator ) Kalsiyum hidroksit ( asitlik düzenleyici ) firming agent ajan sıkılaştırıcı N/A N / A
E527 E527 Ammonium hydroxide Amonyum hidroksit acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E528 E528 Magnesium hydroxide Magnezyum hidroksit acidity regulator asitliği düzenleyici N/A N / A
E529 E529 Calcium oxide ( acidity regulator ) Kalsiyum oksit ( asitlik düzenleyici ) improving agent ajan iyileştirilmesi N/A N / A
E530 E530 Magnesium oxide ( acidity regulator ) Magnezyum oksit ( asitlik düzenleyici ) anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E535 E535 Sodium ferrocyanide ( acidity regulator ) Sodyum ferrosiyanat ( asitlik düzenleyici ) anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E536 E536 Potassium ferrocyanide Potasyum ferrosiyanat anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E537 E537 Ferrous hexacyanomanganate Demirli hexacyanomanganate anti-caking agent anti-ajan caking Unpermitted Izinsiz
E538 E538 Calcium ferrocyanide Kalsiyum ferrosiyanat anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E539 E539 Sodium thiosulphate Sodyum tiyosülfat antioxidant antioksidan N/A N / A
E540 E540 Dicalcium diphosphate ( acidity regulator ) Dikalsiyum difosfat ( asitlik düzenleyici ) emulsifier emülgatör N/A N / A
E541 E541 Sodium aluminium phosphate (i) Acidic (ii) Basic Sodyum alüminyum fosfat (i) Asidik (ii) temel emulsifier emülgatör N/A N / A
E542 E542 Bone phosphate (Essentiale Calcium Phosphate, Tribasic) Kemik fosfat (Essentiale Kalsiyum Fosfat, Tribasic) anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E543 E543 Calcium sodium polyphosphate Kalsiyum sodyum polifosfat emulsifier emülgatör N/A N / A
E544 E544 Calcium polyphosphate Kalsiyum polifosfat emulsifier emülgatör N/A N / A
E545 E545 Ammonium polyphosphate Amonyum polifosfat emulsifier emülgatör N/A N / A
E550 E550 Sodium Silicates (i) Sodium silicate (ii) Sodium metasilicate Sodyum Silikatlar (i) Sodyum silikat (ii) Sodyum metasilicate anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E551 E551 Silicon dioxide (Silica) Silisyum dioksit (Silis) anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E552 E552 Calcium silicate Kalsiyum silikat anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E553a E553a (i) Magnesium silicate (ii) Magnesium trisilicate (I) Magnezyum silikat (ii) Magnezyum trisilicate anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E553b E553b Talc Talk anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E554 E554 Sodium aluminosilicate (sodium aluminium silicate) Sodyum alüminosilikat (sodyum alüminyum silikat) anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E555 E555 Potassium aluminium silicate Potasyum alüminyum silikat anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E556 E556 Calcium aluminosilicate (calcium aluminium silicate) Kalsiyum alüminosilikat (kalsiyum alüminyum silikat) anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E557 E557 Zinc silicate Çinko silikat anti-caking agent anti-ajan caking Unpermitted Izinsiz
E558 E558 Bentonite Bentonit anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E559 E559 Aluminium silicate (Kaolin) Alüminyum silikat (kaolin) anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E560 E560 Potassium silicate Potasyum silikat anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E561 E561 Vermiculite Vermikülit N/A N / A
E562 E562 Sepiolite Sepiyolit N/A N / A
E563 E563 Sepiolitic clay Sepiolitic kil N/A N / A
E565 E565 Lignosulphonates Lignosulphonates N/A N / A
E566 E566 Natrolite-phonolite Natrolit-fonolit N/A N / A
E570 E570 Stearic acid (Fatty acid) Stearik asit (Yağ asidi) anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E572 E572 Magnesium stearate , calcium stearate ( emulsifier ) Magnezyum stearat , kalsiyum stearat ( emülgatör ) anti-caking agent anti-ajan caking N/A N / A
E574 E574 Gluconic acid Glukonik asit