FANDOM


Ecel Serhengi


Çalab veribiye sna bir gün ecel serhengini

Gele görüne gözüne azdıra benzin rengini.


Ayda sana emaneti, ıssı diler tapşırayım

Ala senden emaneti ede seninle cengini.


Emaneti senden ala, gövdeni kuru boş sala

Veballer boynunda kala nefsin ura külüngünü.


Malın u varın ey paşa hısımın kavmin üleşe

İleteler seni haşa göre sinin tengini.


Seni, sininde koyalar, menzil mübarek diyeler

Üstüne tez tez yumalar dünyanın hak ü sengini.


Karanı yerde olasın, amelin ile kalasın

Çok ah edip söyleyesin peşimanlığın nengini.


Yunus imdi tevbeye gel, can sendeyken eyle amel

Aşk ile gel kuşanagörbu dervişlik palhengini.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.