Şablon:Edepbakınız d
{{Edepbakınız}}


Edep
Edip
Edebiyyun Edipler - Edebiyatçılar<
Edebiyat
Adap veya Adab veya Âdâb
Adâb-ı muaşeret

Edep/VS

 • Ehl-i diller arasında aradım kıldım talep

Her hüner makbul imiş illa edep illa edep

Haluk Nurbaki'den alıntı.

 • Sokrates kendini sevmeyen biriyle karşışır:
 :::Adam:"Ben edepsizlere yol vermem ,demiş.
Sokrates de "ben veririm" demiş.
 • "İnsan arabaya benzetildiğinde bilgisi, motoru; edebi ve ahlakı da direksiyonudur. Motor ne kadar güçlü olsa da, direksiyon olmayınca o bir işe yaramıyor. O yüzden edep ve ahlâkın bu toplumun fertlerine öğretilmesi gerekiyor" Sebahattin Zaim[1]
 • Beni Rabb’im edeplendirdi ve te'dibimi de (edeplenmemi de) en güzel yaptı - Hz Muhammed.
Adem-i zâde eger bî-edeb est, âdem nist (âdem oğlu eğer ki edepsizdir, âdem değildir.)

Fark der cism-i benî âdem ü hayvan edeb est(âdem ve hayvan cinslerinin cismindeki fark edeptir)
Çeşm be küşâ-yı bi-bîn cümle kelâmullâh râ (gözünü aç bak cümle kelamullaha)
Ayet âyet hemegî ma’nî-i kur’ân edeb est (ayet ayet bütün manası kur’an’ın edeptir)
Mevlana Celaleddin-i Rumi

 • Edep bir tac imiş nur-i hüda’dan ,Giy ol tacı emin ol her belâdan - Türk atasözleri
 • Eddibu’n-nefse eyyühe’l-ahbabu (nefsinizi edepli kılın ey dostlar) ,
 • Turuku’d-dini kulluha edebu' (dinin tüm yolları edeptir) - İslam Atasözü
 • "El-fazlu bi’l-edeb, lâ bil asli ve’n-neseb"(erdem edeptedir, soy sopta değil) - İslam Atasözü
 • "Men lem yüeddibhü’l-ebevan" (Ailesinde edeplenmeyenleri) ,

"Yüeddibhü’l-melevan."(zaman ve koşullar edeplendirir) - İslam Atasözü

 • Hadd-i zâtında kim olmazsa edib (edebli) ,

Feleğin sillesi eyler te’dib (edeplendirir) - Nabi'den

 • İnsana aklı kazandıracak şey edeptir.
 • Edebi kaybeden kimse kötülükten zevk alır. Eflatun (Telhisü Nevamis-i Eflatun'dan syf.47 Kanun ve ilkelerin ruhuna uymayanlara ihtarından )
 • Kanun sahibinin en önemli vazifesi ; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.
 • Edep , devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halkata bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48

Şablon:Vikisöz bağlantılar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.