FANDOM


Ednâ , daha düşük, daha âdi demektir.

 • Âdı işler peşinde koşan kimeseye de denî adam denir.
 • Ednâ yakın, az veya hafif demektir.
 • "Ednâ" ayrıca yaklaştırmak anlamına da gelir. "Alâ" ile sılalandığı zaman, tazmin sureti ile sarkıtmak mânâsını da ifade eder.
 • Böylece üzerinden sıkı şekilde örtmek anlamına gelir.


Ednâ, dört manada tefsir edilir:


1. Daha uygun, daha layık, daha elverişli

 • "Bu... şehâdet için daha sağlam ve şüphe hususunda ednâdır (şüpheye düşmemeniz için daha uygundur)." [10]Bakara2/282
 • "Bu, sapmamanız için ednâdır (daha uygundur)." [11]Nisâ4/3
 • "Bu, şâhidliği gerektiği şekilde yerine getirmeleri... hususunda ednâdır (daha uygundur)." [12]Mâide:5/108

2. Daha yakın

 • "Andolsun ki Biz onlara en büyük azâbtan (âhiretteki ateş azabından) önce, ednâ azâbtan (daha yakın olan dünyadaki açlık azabından) tattıracağız." [13]Secde32/21
 • "Onlar açık bir ****** işlemedikçe (serkeşlik-itaatsizlik-isyankârlık etmedikçe), kendilerine verdiğinizin bir kısmını geri almak için onları sıkıştırmayın!" [14] Nisâ4/19
 • "Açık bir ****** işlemedikçe (serkeşlik-itaatsizlik-isyankârhk etmedikçe) onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasmlar!" [15]Talâk65/10
 • "Qâbe qavseyni (bir yayın iki ucu/iki yay kadar) oldu, hatta ednâ (daha yakın)." [16]Kamer54/9

3. Daha az

 • "Üç kişi aralarında konuşmasınlar ki O onların dördüncüleri olmasın. Beş kişi olmasınlar ki O onların altıncısı olmasın. İster bundan ednâ (daha az), ister daha çok olsunlar, O (Allah'ın ilmi), mutlaka onlarla beraberdir." [17]Mücâdele58/7

4. Aşağı, düşük İsrâîloğulları kendilerine, menn ve selva yerine, yerin bitirdiği bakliyat ve benzeri şeylerin verilmesini taleb ettiklerinde, onlara yapılan hitabta bu manada kullanılmıştır:

 • "Dedi ki: "Siz hayırlı olanı, ednâ (daha aşağı/daha düşük) olanla (arzın nebatıyla) değiştirmek mi istiyorsunuz?
 • Öyle ise Mısr'a inin; sizin için istedikleriniz var." [18]Bakara2/61.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.