FANDOM


Ege Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biri.


Ovalar Edit

Ege Bölümü'nde horstlar arasında kalan grabenler birer alüvyon ovasıdır. Bunlar Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes grabenleridir. Bu grabenler fiziksel bir haritada yeşil renk ile gösterilir. Gediz ağzında Menemen Delta ovası, Büyük Menderes ağzında Balat Delta ovası oluşmuştur.

Göller Edit

Bölge sınırları içindeki başlıca göller Bafa gölü (Çamiçi),Marmara, Işıklı,Simav, Serçin ve Azap gölleridir.

Nüfus ve Toplumsal Yapı Edit

Kentleşmenin en yoğun yaşandığı bölge konumundadır. Ülkemiz nüfusunun 1/8 kadarı Ege Bölgesi'nde yaşamaktadır. Bu nüfusun yarıdan fazlası (%62,2) kentlerdedir. Ege Bölgesi'nin ortalama nüfus yoğunluğu ise Türkiye ortalamasının üzerindedir. Nüfus yoğunluğu açısından Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırada bulunur. Ege Bölümü'ndeki ovalar üzerinde fazla olan nüfus yoğunluğu, İç Batı Anadolu Bölümü'nde ve Menteşe Yöresi'nde azalır.Nüfus bakımından Ege Bölgesi'ndeki illerin sırası şöyledir:

 1. İzmir = 3,245,549
 2. Manisa = 1.380.920
 3. Aydın = 963.633
 4. Denizli = 959,900
 5. Afyonkarahisar = 701,600
 6. Kütahya = 584,000
 7. Uşak = 600,000

Merkezi nüfus bakımından sıralama şöyledir (2008 sonuçları):

 1. İzmir :3.278.000
 2. Denizli :491.000
 3. Manisa :289.000
 4. Uşak :177.000
 5. Kütahya :214.000
 6. Aydın :179.000
 7. Afyonkr :171.000

* Veriler 2007 yılı nüfus sayımı sonuçlarıdır.

Sıra Kent 1990 Sayımı 2000 Sayımı 2007 Sayımı 2008 tahmini Bağlı olduğu il
1 İzmir 1.758.780 2.232.265 2.606.294 2.656.148 İzmir
2 Denizli 203.800 275.500 389.200 491.000 Denizli
3 Manisa 158.900 214.400 281.800 276,000 Manisa
4 Kütahya 130.944 167,000 213,00 209,000 Kütahya
5 Aydın 107.000 143.300 168.000 174.000 Aydın
6 Uşak 105.300 137.000 173.000 172.700 Uşak
7 Afyon 95.600 129,000 160,000 163.000 Afyonkarahisar
8 Turgutlu 73.634 93.727 111.000 113.374 Manisa
9 Nazilli 80.277 105.665 103.759 108.000 Aydın
10 Salihli 70.861 83.137 96.600 96.400 Manisa
11 Akhisar 73.944 81.510 96.400 99.400 Manisa
12 Ödemiş 51.620 61.896 71.219 72.372 İzmir
13 Soma 49.977 60.600 70.700 73.100 Manisa
14 Söke 50.900 62.400 66.200 66.000 Aydın
15 Torbalı 21.167 38.099 62.080 111.487 İzmir
16 Bergama 42.554 52.173 58.212 59.133 İzmir
17 Tavşanlı 38.214 47.224 55.240 56.242 Kütahya
18 Kuşadası 31.911 47.661 54.663 56.001 Aydın
19 Menemen 29.006 46.079 53.940 55.407 İzmir

Ekonomi ve Yerleşim Edit

Hayvancılık Edit

Ege bölgesinde hayvancılık çok gelişmemiştir. Üstelik yakın dönemde otlakların daralması nedeniyle, hayvan sayısında azalma gözlenmektedir. Kıyı kesimde daha çok kıl keçisi, tiftik keçisi ve koyun, iç kesimlerde sığır ve manda besiciliği yaygındır. Balıkçılık ise eski önemini kaybetmiştir özellikle İzmir Körfezi’nin sularını pis olmasından dolayı. Yine eski önemini yitirmiş olmakla birlikte Bodrum kıyılarında sünger avcılığı yapılmaktadır.Aynı zamanda Ege Bölgesi'nde kümes hayvancılığı ve arıcılık da yapılmaktadır.

Yeraltı Kaynakları Edit

Ege Bölgesi yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir; ama madenlerin birçoğu İlkçağ’dan beri işletildiğinden, tükenmiştir. Bölgede yaygın olan linyit yatakları, Kütahya ve Soma yörelerinde toplanmıştır. Kütahya yöresindeki linyitlerin işletilmesi Kütahya-Balıkesir demiryolunun yapılmasıyla kolaylaşmıştır. İşletilen yataklardan biri Değirmisaz havzasıdır; Tunçbilek bölgesindeki yataklarsa daha önemlidir. Soma’dan da oldukça iyi nitelikli linyit kömürü çıkarılmaktadır. Demire katılarak çelik elde etmeye yarayan krom, Kütahya ve Balıkesir arasındaki yataklardan Çardı’da çıkarılırken, günümüzde bu ocak tükendiği için bırakılmış, onun yerine Dağardı ve Dursunbey dolaylarındaki ocaklar işletilmeye açılmıştır. Bölgedeki çok sayıda demir yatağının başlıcaları Edremit yöresinde, Ayvalık’ın güneyinde ve Simav çevresinde yer alır; Selçuk, Uşak ve Tire’de zımpara yatakları işletilir. Ayrıca çeşitli mermer, civa, bor, manganez yatakları vardır. Türkiye’nin en önemli maden suyu Afyon dolaylarında Kızılay tarafından işletilmekte İzmir’in Çamaltı tuzlalarından da Türkiye’nin toplam tuz ürünün 3/5’ü elde edilmektedir.Aydın'ın Çine ilçesinde Türkiye de yalnız orada bulunan granit hammaddesi yatağı ve Aydın-Şahnalı'da linyit yatakları vardır.

Sanayi Etkinlikleri Edit

Ege Bölgesi Türkiye’de Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alır. Özellikle İzmir’de toplanmış olan başlıca sanayi kolları arasında dokumacılık da vardır.Dokumacılık ve tekstil Denizli ve ilçelerinde oldukça fazladır.

'Ulaşım' Edit

'KARA YOLU ULAŞIMI' Edit

ege bölgesinde karayolu ulaşımı oldukça gelişmiştir. Başlıca ulaşım merkezleri=izmir, aydın, fethiye, manisa.

'DENİZ YOLU ULAŞIMI' Edit

izmir, çeşme, kuşadası, didim, bodrum, fethiye, marmaris, orası burası surası yada ne bılıyım ucak nere gıdıyosa takıl peslerıne gıt

'HAVA YOLU ULAŞIMI' Edit

İZMİR, BODRUM, UŞAK.

DEMİRYOLU ULAŞIMIEdit

Bölgede demiryolu ulaşımı özellikle yük ve yolcu taşımacılığında kullanılır. Türkiye'nin ilk demiryolu izmir-aydın arasına döşenmiştir.

Sanayi Edit

Sanayi bakımından Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırada gelir. Bölümler arasında gelişmişlik ve sanayi oranı bakımından büyük farklılık vardır. Asıl Ege Bölümü sanayi bakımından daha gelişmiştir. Zaten bölgenin en büyük ve gelişmiş kenti İzmir de bu bölümde yer alır. İzmir sanayisi, fuarı, ve ihracat limanı ile önemli bir kentimizdir. İzmir’de Aliağa Petrol Rafinerisi de bulunmaktadır. İzmir'de otomotiv, madeni eşya, kimya, seramik, dokuma, çimento, sigara ve zeytinyağı, Edremit ve Ayvalık'ta zeytinyağı, Aydın, Denizli ve Manisa'da dokuma ve zeytinyağı, Uşak'ta şeker, dokuma ve deri, Afyonkarahisar'da şeker, çimento, kâğıt ve mermer, Uşak, Gördes, Kula, Demirci ve Simav'da halıcılık sektörleri,Aydın da incir işleme fabrikaları vardır.

Yerleşme Özellikleri, Ticareti ve Turizmi Edit

Ege Bölgesi'ndeki kentler, çoğunlukla ana yolların geçtiği oluklar ve verimli ovaların kenarlarında yer alır; kıyı kesiminde ise körfezlerin kenarlarında bulunur.Kırsal yerleşmeler, genellikle ovalardaki akarsu kenarlarında ve vadi içlerinde görülür.


Bölge turizminde Pamukkale-Denizli ve efes-selçuk önemli yer tutar.

Dış Bağlantılar Edit

Türkiye haritası Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Flag of Turkey

Akdeniz Bölgesi  · Doğu Anadolu Bölgesi  · Ege Bölgesi  · Güneydoğu Anadolu Bölgesi  · İç Anadolu Bölgesi  · Karadeniz Bölgesi  · Marmara Bölgesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.