Ekders Ücret Onayı İnceleme Komisyonu

   İlçemiz kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan İdareci ve Öğretmenlerin, 2009/2010 Eğitim-Öğretim yılında
ekders ücretlernin ödenebilmesi için, ilçlemiz okullarında görevli idarecilerin yeraldığı bir komisyon kurulmuştur. bu
komisyon da görev alan idarecilerimizin listesi aşağıdaki gibidir:

Adı Soaydı Görevi Görev Yeri

A.Nebi ATADAN Müdür V. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi

Veysi FIRAT Müdür BaşYard. Barbaros İlköğretim Okulu

Turgut ACAR Müdür BaşYard. Dumlupınar İlköğretim Okulu

Zafer TOPÇU Müdür BaşYard. Yahya Günsur E.M.L.

Metin UĞURLU Müdür BaşYard. Mehmet Adnan Özçelik And. Lisesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.