Ekmek fiyatları[düzenle | kaynağı değiştir]

Mersin'de ekmek fiyatları[düzenle | kaynağı değiştir]

EKMEK FİYATLARI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Mersin Fırıncılar Un ve Undan Mamul Ürünler İmalat ve Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odasının talebi üzerine, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulunca alınan 12/08/2015 tarih ve 50/1 sayılı karara istinaden 250 gram somun ve pide ekmek fiyatı 75 kuruştan, önce 1.20 ye çıkarılmış sonra alınan bir kararla 1(Bir) TL’ ye indirilmiştir. (Ek:1)


2- YILLARA GÖRE FİYAT MUKAYESELERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  • 03.03.2007 150 Gr 30 Kr
  • 02.07.2008 300 Gr 75 Kr
  • 22.03.2012 250 Gr 75 Kr
  • 15.07.2015 250 Gr 1,10 TL
  • 12.08.2015 250 Gr 1 TL

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununu 62 maddesi gereğince, söz konusu ekmek fiyatındaki bu artışa, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının 12/08/2015 tarih ve 2715-12241 sayılı yazıları ile ekmek fiyatının yeniden değerlendirilmesi istenmiştir.


4- KOMİSYONUN TOPLANTISI ve USULÜ[düzenle | kaynağı değiştir]

Yine 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığının bu itirazını görüşmek üzere, 19/08/2015 tarih ve 9964246 sayılı Valilik oluru ile oluşturulan komisyon, 20/08/2015 Perşembe günü saat:14.00 de Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda komisyon toplantısına

ile toplanacaktır.(Ek:3)

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 maddesi gereğince teşekkül eden komisyon tarafından alınacak karar sonucuna göre, yine aynı kanunun 62. Maddesinin 3. Ve 4. Bentleri gereğince “komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon tarifeleri uygun bulmadığı takdirde yürürlükten kalkar Komisyon kararına karşı, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir.”

hükmüne göre hareket edilir.

5- HUKUKİ DAYANAK[düzenle | kaynağı değiştir]

a) 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 62 maddesi

b) Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik

Ekmek fiyatına itirazla ilgili toplantı 20/08/2015 Perşembe günü saat:14.00 de toplanacağından herhangi bir karar bulunmamaktadır. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 maddesi hükümlerine göre komisyon karar alacaktır..

7-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ[düzenle | kaynağı değiştir]

Yıllara göre Mersin merkez, ile Adana Hatay ve Karaman İllerinde uygulanan ekmek fiyatlarını gösterir belgeler ekte sunulmuştur.(Ek:4)

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulunca alınan 12/08/2015 tarih ve 50/1 sayılı karara istinaden 75 kuruştan, 1(Bir) TL’ ye çıkarılan 250 gram somun ve pide ekmek fiyatının çevre illerde uygulanan ekmek fiyatları da göz önünde bulundurularak, indirilmesi Mersin halkını mağdur etmemesi açısından uygun olacaktır..

Ekler[düzenle | kaynağı değiştir]

1-Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği karar fotokopisi (1 adet)

2-Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi yazı fotokopisi (1 adet)

3- Komisyon toplantısıyla ilgili Valilik Oluru fotokopisi (1 adet)

4- Mersin, Adana, Hatay ve Karaman İlleri ekmek fiyatlarını gösterir belgeler (4 adet)

5- Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik (1 Adet)

6- 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu (1 adet)

7- Bakanlık görüş yazısı fotokopisi (1 adet)

Diğer konular[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.