FANDOMEkolojik Hayata Dönüş

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2009 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen “Özgür Düşün Girişimci Ol” Kadın Eğitimi Projesi Haziran ayı sonunda başarıyla sonuçlanmıştır.

ÇKA tarafından 2010 yılı Mali Destek Programı süreci 14.07.2011 tarihinde sonuçlanmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün 2010 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında vermiş olduğu organik tarım ve organik arıcılık konusunda eğitimi amaçlayan “Ekolojik Hayata Dönüş Projesi” ÇKA tarafından başarılı bulunarak desteklenecek projeler kapsamına alınmıştır.

Projenin amacı

Ekolojik Hayata Dönüş Projesinin amacı; Tüketicilere güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ekolojik dengenin korunması, bitkisel ve hayvansal üretim işletmelerinde organik tarım bilincinin geliştirilmesi;

Bu amaçla Mersin İli Yenişehir İlçesi çiftçilerinin ‘Organik Meyve Tarımı’ konusunda eğitilmeleri; göçle gelen gruplardan iş imkânı olmayanlara, 18-45 yaş arası ailelere, kadınlara ve çevredeki arıcılara ‘Arı Yetiştiriciliği ve Organik Arıcılık’ konusunda eğitim verilmesi, hibe ve kredi destekleri ile iş imkânı sağlanması amaçlanmıştır. Bunlara bağlı olarak da; Tarımsal üretimin arttırılması ve çevre duyarlılığı gelişmiş üreticiler yetiştirmek. Bu programdan eğitim alarak ticari bir faaliyet gerçekleştirecek olan kişilerin sosyo-ekonomik yapılarında pozitif yönlü bir artış sağlamak.

Projenin bütçesi

Projenin Toplam Bütçesi: 67.717,35 TL’dir

Projemiz Değirmençay beldesi, Karahacılı ve Uzunkaş köylerini, Menteş ve Kocavilayet mahallelerinde yürütülecek olmasına karşın konuya ilgi duyan diğer vatandaşlarımızda eğitimlere katıla bileceklerdir. Eğitimler sonunda kursiyerlere katılım belgeleri verilecektir.

Projemizein Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Örgütleri ve Özel Sektörden ortak ve iştirakçileri mevcuttur.

Proje ortağı

1. Mersin Yenişehir Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

İştirakçilerimiz ise;

1. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

2. Yenişehir Belediyesi

3. EKOLOG- Ekolojik Yaşam ve Girişimcileri Derneği

4. TÜRKGAP- Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

5. Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği

6. TMMOB- Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi

7. Akdeniz Ziraat Odası Başkanlığı

Bakınız


Çukurova Kalkınma - Ajans
Kalkınma ajansları
Çukurova Kalkınma Ajansı


Yönetim ve Kurul
ÇKA/Genel Sekreterlik
ÇKA/Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu
ÇKA/Kalkınma Kurulu - Kalkınma Kurulu
ÇKA/Yönetim Kurulu (Karar organı)
ÇKA/Kalkınma Kurulu (Danışma organı)
ÇKA/Genel Sekreterlik (icra organı)
ÇKA/Kalkınma kurulu
Bölge Planı Danışma Komitesi
ÇKA/Personel alımı
Adana Yatırım Destek Ofisi

ÇKA/GZFT - GZFT

Toplantılar
Çukurova Kalkınma Ajansı/Kalkınma Kurulu Toplantısı
ÇKA/Kurul toplantısı/Lamos toplantıları 9 Ocak 2009

Projeler
Proje duyuruları
2009 yılı Mali Destek Proğramı (2010 Mart ortasında müracaatlar sona erecektir.)
ÇKA/Proje hazırmada SSS
ÇKA/2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Desteklenecek Projeler Listesi
ÇKA Projeleri
ÇKA projeleri/Yenişehir
ÇKA projeleri/2011 kabul edilmiş Yenişehir projeleri
Yenişehir /Milli Eğitim/Proje Birimi
ÇKA 2011 Kabul edilmiş Mersin projeleri
ÇKA/Proje hazırlama eğitimleri

MDA
MDA
MDA 1-100
MDA 101-200
MDA 201-300
MDA 300-424
--- Gündem:2010-2013 TR62 Çukurova Bölge Planı 2010-2013 TR62 Çukurova Bölge Planı/Çalışmaları
*Haberler
ÇKA/Mersin projeleri
ÇKA/2010 Proje çağrıları
ÇKA/Tepkiler
ÇKA/Proje hazırlama eğitimleri
--- Şablonlar
Şablon:ÇKAbakınız d

Bakınız

Şablon:Kalkınma ajansı - d


Kalkınma ajansı
Kalkınma ajansı genel sekreterliği

Kalkınma ajansları
ÇKA
BEBKA
Ankara kalkınma ajansı İstambul halkına ajansı
Kalkınma Kurulu

Kalkınma ajansları mevzuatı
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
5449
DPT
ÖBGP
Ulusal Kalkınma Planları
Bölge Gelişme Planı
5449 Ön Bölgesel Gelişme Planı Ulusal Kalkınma Planları Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği Kalkınma ajansları mevzuatı
Şablon:ÇKAbakınız

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.