FANDOM


Ekrem Ballı
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
'den Ekrem Ballı ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

 • 1956 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Kırşehir’de tamamladı.
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden 1978 yılında mezun oldu.
 • 70. Dönem Kaymakamlık Kursunu bitirdi. Burdur-Gölhisar ve Isparta-Senirkent Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.Daha sonra sırasıyla; Ankara-Sulakyurt, Kars-Digor Kaymakamlıkları, Tunceli Vali Yardımcılığı, Denizli-Tavas, Giresun-Görele, Tekirdağ-Şarköy Kaymakamlıkları, Eskişehir Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
 • Ağustos 2012 tarihinden bu yana Bilecik Vali Yardımcılığı görevini yürütmektedir.Evli olup 2 kızı bulunmaktadır.

BAŞBAKANLIK

 • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

ADALET BAKANLIĞI:

 • Adliye ile ilgili iş ve işlemler
 • Noterlik ile ilgili iş ve işlemler

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

 • İl AB Daimi Temas Noktası

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 • Resmi Törenler ve İl Protokol Uygulamaları

KALKINMA BAKANLIĞI

 • BEBKA

SAĞLIK BAKANLIĞI:

 • İl Sağlık Müdürlüğü
 • Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
 • İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
 • İl Hıfzıssıhha Kurulu

DİĞER İŞ VE İŞLEMLER:

 • Valilikçe verilecek diğer iş ve işlemler

İZİNLİ, GÖREVLİ VEYA RAPORLU OLMASI DURUMUNDA:

 • Vali Yardımcısı Ekrem BALLI’ya verilen görevler Vali Yardımcısı Halil İbrahim ACIR tarafından
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.