FANDOMELEKTRONİK KELEPÇE NEDİR YASASI

elektronik kelepçe yasası


ELEKTRONİK KELEPÇE NEDİR

ELEKTRONİK KELEPÇE YASASI Edit

Elektronik izleme sistemi, hükümlün toplum için-de takip ve denetimini sağlayan etkili bir infaz yöntemidir. Bu sistem bazı hükümlü ve tutukluların elektronik haberleGme yöntemleri ile toplum içinde izlenmesi ve gözetim altında tutulmasını ifade etmektedir. Bu yöntem “konuttan dıGarı çıkmamak, belirli yerlere gitmemek gibi” yükümlülük veya tedbirlerin etkin denetimini sağlamada kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir. Yurt dıGı uygulamalarda uzun süredir uygulanan ve tutuklama ve hapis cezasına göre oldukça ucuz olan elektronik takip uygulaması ile Güpheli, sanık ya da hü-kümlülerin takibi belli merkezlerden rahatlıkla yapılabilmektedir.

Elektronik izleme sistemi Avrupa’nın çeGitli ülke-lerinde uygulanmaktadır. Her ülke bu anlamda kendi sis-temini ve uygulama modelini oluGturmuG durumdadır. Fakat tek tip bir uygulamadan bahsetmek ve bu sistemle Gu amaçlanmaktadır demek doğru değildir. Bu anlamda her ülkenin uygulaması birbirinden çok farklılık göster-mektedir. Bazı ülkeler elektronik izlemeyi, cezaların daha etkin infaz edilmesi için kullanırken, bazı ülkeler bu siste-mi hapse alternatif bir sistem olarak da düGünmüGlerdir

Elektronik izleme uygulamalarının, el ya da ayak bilekleri için bilezik, alan izleme, alkol testi, ses doğrulama gibi çeşitli yöntemleri vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Alkol Ölçümü: Hükümlülerin evlerine yerleştirilen ve takip merkezinin video üzerinden izlediği nefesten alkol ölçer üniteler aracılığıyla alkol izlenimidir. Elektronik izleme sisteminden yararlanmak için hükümlünün “O” sıfır promil alkollü olması gerekmektedir. Alkol öl-çüm cihazı eve kurulur, üfleme anında cihaz hükümlünün fotoğrafını çeker. Sistemin baGında bulunan kiGi, fotoğrafı çekilen kiGinin doğru kiGi olup olmadığını veri tabanında-ki fotoğrafla cihazın çektiği fotoğrafı karşılaştırarak tespit etmektedir.

  • Konutta İnfaz: Hükümlünün evinde dolaşabileceği tüm alanlar belirlenmekte ve daha sonra hükümlünün ayağına kelepçe takılmaktadır. Hükümlü hakkında hazırlanan günlük plan hükümlüye aktarılmakta ve tüm bilgi-ler sisteme yüklenmektedir. Kişiyle ilgili tüm bilgiler veri tabanında bulunmaktadır. Bürolar veri girişi yaparak tüm bilgileri ana bilgisayara yüklemektedir. Ayrıca hükümlünün evine yerleştirilen alıcıya da gerekli bilgiler yüklenir. Kişinin evine giriş çıkış saatleri ve diğer planlar program olarak sisteme yüklenir. Kelepçe açılırsa sistem alarm vermektedir. Kelepçenin açılması ihlal sa-yılmaktadır ve kelepçeyi açan hükümlü kalan cezasını ceza infaz kurumunda çekmek zorundadır.
  • Ses Doğrulama: Sabit ya da kablosuz hatlar üze-rinden RF izleme aracılığıyla gerçekleştirilir. KiGinin ses kaydı siteme tanıtılır ya da sisteme kayıt örneği yüklenir. KiGi kontrol amacıyla aradığında ya da arandığında sistemdeki ses ile eGleGtirme yapılır. RF (Frekans ölçer denilebilir) ile izlemede kiGinin ad-resi sisteme girilir. Adresten alınan sin-yal kesildiğinde sistem uyarı verir.


ELEKTRONİK İZLEME HAKKINDA NASIL ÇALIŞIR? Edit

  • Uygun kelepçe takılır.
  • Kurcalandığında ya da yetki sınırları dışına çıkıldığında izleme merkezine alarm verir.
  • İzleme merkezi uyup uymadığını, sokağa çıkıp çıkmadığını
  • Bunların haricinde belirli yerlere devam etme kararlarında da bu sistem kullanılabilir. Bu uygulamada kişinin gitmesi gereken yer ve hangi saatler arasında orada bulunacağı sisteme girilir. Belirlenen saatten önce bulunması gereken yerden ayrılması durumunda örneğin, saat 18.00’de ayrılması gerekirken saat 16.30’da ayrıldı-ğında cihaz sinyal verir ve merkeze bildirir.


NERELERDE KULLANILABİLİR? Edit

Adli kontrol kararları, kamu yararına çalışma cezaları, ev hapsi cezaları, seçenek yaptırımlar, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin takibi, şartlı salıverme kararları, mağdur koruma ve cinsel suçlar gibi toplum içerisinde infazı düşünülen diğer tüm kararlar elektronik izleme sistemi ile yerine getirilebilir.

HANGİ TEKNOLOJİLER KULLANILIR? Edit

Elektronik Gzleme sisteminde GSM, GPS ve Wireless teknolojileri kullanılmaktadır.

Elektronik izleme sistemi Amerika, İngiltere, Kuzey İrlanda, İsrail, Yeni Zelanda, Avusturya, Avustralya, Hollanda, Güney Afrika gibi birçok ülkede kullanılan bir sistemdir. Elektronik izleme sisteminde kullanılan cihaz.lar farklılık göstermektedir. Kullanılan yazılımlar, cihazların hassasiyeti farklı farklıdır. Ülkelerin tercih ettiği sisteme göre cihazlar temin edilmekte yazılımlar da ona göre oluGturulmaktadır. Ülkeye göre cihazların temini de farklılık gösterir. Kimi uygulayıcılar satın alırlarken, kimi de kiralama yoluyla kullanmaktadır. Elektronik izle-me yapan kimi firmalar ise bu ekipmanları ücretsiz vermektedir.


NEDEN ETKİLİ BİR İNFAZ YÖNTEMİDİR? Edit

Hapis dışı ceza ve tedbirlerin infazında etkili bir yöntemdir. Mahkûm sayısını yönetmekte ve ihtiyaca göre düzenlemekte esneklik sağlar. Ceza infaz kurumundaki yoğunluğun azalmasını sağlar. Daha fazla rehabilitasyonaktivitesi uygulama imkanı tanır. Tekrar suç iGleme riski-ni azaltır. Kaynak kullanımı azaltır ve başka yatırımların yapılmasına, imkân sağlar. Elektronik izleme, ceza infaz kurumu uygulamalarına göre yaklaşık 3 kat daha maliyet avantajı sağlar.

Sosyal hayata kolay entegrasyon ve güçlü aile desteği imkânı sağlar. Mahkûmun ekonomik durumunun daha da kötüye gitmesini engeller ve genel refah düzeyini artırır.

elektronik kelepçe nedir elektronik kelepçe yasası elektronik kelepçe yasası ne zaman çıkacak elektronik kelepçe kimlere uygulanacak 2012 elektronik kelepçe uygulaması elektronik kelepçe nasıl çalışır denetimli serbestlik elektronik kelepçe kimlere uygulanacak 2013

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.