FANDOM


Bakınız

Şablon:Elmalıbakınız d


Elmalı Elmalı (Anlam ayırım) Elmalı, Antalya Elmalı kaymakamları Elmalı Kaymakamlığı Elmalı belediye başkanları Elmalı Belediye Başkanlığı
Muhammed Hamdi Yazır Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır Küçük Hamdi
Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır/ŞİİRLERİ
Elmalı Tefsiri Elmalı/Mukaddime Elmalılı Orjinal Tefsiri Elmalı Tefsiri (Orjinal) Elmalı Orjinal Tefsir PDF formatında Elmalı Mealini oluşturmak için düzenleme bilgileri Elmalı Orjinal Meali<br
Şablon:Elmalı Template:Elmalı Tefsiri< Template:Elmalı örneği Şablon:ET Şablon:Muhammed Hamdi Yazır
İlk defa Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Orijinal Elmalı Tefsiri PDF olarak internet ortamına kazandırıldı 1. Fatiha.pdf 2. Bakara.pdf 3.Al-i-Imran.pdf 4. Nisa.pdf Maide.pdf Enam.pdf Araf.pdf Enfal.pdf Tevbe.pdf Yunus.pdf Hud.pdf Hud.pdf Rad.pdf Ibrahim.pdf Hicr.pdf Nahl.pdf Isra.pdf Kehf.pdf Meryem.pdf Taha.pdf Enbiya.pdf Hacc.pdf Muminun.pdf Nur.pdf Nur.pdf Suara.pdf Neml.pdf Kasas.pdf Ankebut.pdf Rum.pdf Lokman.pdf Secde.pdf Ahzab.pdf Sebe.pdf Fatir.pdf Yasin.pdf Saffat.pdf Sad.pdf Zumer.pdf Mumin.pdf Fussilet.pdf Suara.pdf Zuhruf.pdf Duhan.pdf
Casiye.pdf
Ahkaf.pdf
Muhammed.pdf
Fetih.pdf
Hucurat.pdf
Kaf.pdf
Zariyat.pdf
Tur.pdf
Necm.pdf
Kamer.pdf
Rahman.pdf
Vakia.pdf
Hadid.pdf
Mucadele.pdf
Hasr.pdf
Mumtehine .pdf .pdf
Saff.pdf
Cuma.pdf
Munafikun.pdf
Tegabun.pdf
Talak.pdf
Tahrim.pdf
Mulk.pdf
Kalem.pdf
Hakka.pdf
Mearic.pdf
Nuh.pdf
Cin.pdf
Muzemmil.pdf
Muddessir.pdf
Kiyame.pdf
Insan.pdf
Murselat.pdf
Nebe.pdf
Naziat.pdf
Abese.pdf
Tekvir.pdf
Infitar.pdf
Mutaffifin.pdf
Insikak.pdf
Buruc.pdf
Tarik.pdf
Ala.pdf
Gasiye.pdf
Fecr.pdf
Beled.pdf
Sems.pdf
Leyl.pdf
Duha.pdf
Insirah.pdf
Tin.pdf
Alak.pdf
Kadr.pdf
Kadr.pdf
Zilzal.pdf
Adiyat.pdf
Karia.pdf
Tekasur.pdf
Asr.pdf
Humeze.pdf
Fil.pdf
Kureys.pdf
Maun.pdf
Kevser.pdf
Kafirun.pdf
Nasr.pdf
Tebbet.pdf
Ihlas.pdf
Felak.pdf
Nas.pdf

Dosya:13102007344.jpg

Elmalı, Muğla iline sınırı olan Antalya iline bağlı bir ilçedir. Antalya şehrinin 110 km. batısındadır.

Coğrafi konumu Edit

Elmalı ilçesi, Güney Anadolu’yu kapsayan Toros Dağları'nın Batı Akdeniz Bölgesi'nde uzanan kıvrımları arasına sıkışmış çanak şeklindeki bir plato üzerinde kutulmuştur. Kuzey yarımküre 46-46 doğu meridyen düzleminde ve 2503 m yüksekliğe varan Elmalı Dağı'nın güney eteğindedir.

Elmalı, Toros Dağları'nın bir kolu olan Beydağları ile çevrili olup, şehir merkezinin bulunduğu yer adeta bir çanağı andırır. Bu çanak içinde ilçenin kuzeyinde Elmalı Dağı, doğusunda Tilkicilik Tepesi, batısında Topdağı Tepesi, güneyinde de Elmalı Ovası yer almaktadır.

Akarsuları düzenli bir rejim göstermez. Dağların eriyen karlarından oluşan çay ve dereler yukarıda belirtilen ovaların bazı yerlerin sulanmasında önemli rol oynar. 4 tarafının dağlarla çevrili olmasından dolayı İlçe, Akdeniz'den gelen ılık ve nemli hava kütlelerinin etkisine kapalı kalır dolayısıyla Akdeniz Bölgesi'nde bulunduğu halde karasal iklimin özellikleri daha ağır basmaktadır. İlçenin alçak kesimleri antropojen bozkırlarla kaplı iken yüksek kesimlerde yer yer ardıç ve sedir topluluklarına da raslanır.

Tarihi Edit

Elmalı ilçesinin tarihi M.Ö. 5. - 4. yüzyıllarda bölgede yaşayan Likyalı'lar ile başlar. Bölge, Roma İmparatorluğu'nun, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti'nin, Teke Beyliği'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde kalmıştır.

Elmalı, Likya'nın kuzeyine temsil eden önemli şehirlerden biridir. İlçe çeşitli medeniyetler ile iç içe yaşamış bir yöredir. Bunları sırasına göre tesbit etmek günümüz için imkânsızdır.

Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı idaresine geçen Elmalı, Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında Anadolu Eyaletine bağlı Teke Livasının merkezi ve Teke Paşalarının ikametgahı olmuştur. İdare merkezinin Antalya'ya nakledilmesi üzerine Elmalı kaza haline gelmiştir. İlçe sıra ile "Kabalı, Emelas, Elmalı" gibi isimlerle anılmıştır.

Nüfusu Edit

2000 yılında yapılan Nüfus Sayımı sonuçlarına göre; İlçenin merkezinde 14.610 kişi, 2 belde ile 49 köyde 80.356 kişi olmak üzere toplam 100.966 kişi yaşamaktadır. 1997 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfus artış oranı %0 12.34 dır. Nüfusun yaklaşık olarak %62 'ü köylerde, % 38'si ise ilçe merkezinde yaşamaktadır.


İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 2 belde, 89 köy ve 20mahalleden oluşmaktadır.

Yıllara göre ilçe nüfus verileri
Yıllar Merkez Köyler Toplam
2007
2000 14610 25356 39966
1997
1990 12384 22940 35324
1985
1980
1975
1970
1965
1960

Ekonomisi Edit

Genel olarak Elmalı ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Meyvecilik ön plandadır. Türkiye'deki elmanın %12 si ilçede üretilir. Son 5 yıldır yeni ürün çeşitleri ve üretim teknikleri ile meyvecilik değişim göstermiştir. Verilen destekler ile seracılık gelişmiştir. İlçede sanayi çok gelişmiş değildir ve sanayide büyük işçi grubu çalıştıran kuruluşlar yoktur. Zaten mevcut sanayi kuruluşları da ilçenin bu yapısı nedeniyle meyve ve meyve suları ile ilgilidir.2008 yılı Eylül ayında tekke köyünde üzüm ve meyve şarabı fabrikası faaliyete geçerek üretime başlamıştır. 2009 yılında 2000 ton kapasiteye ulaşacak olan Elmalı şarap fabrikası , 2010 yılında da ihracata başlıyacaktır.

İlçe turizm potansiyeli yönü itibariyle pek canlılık göstermemektedir. Bazı yabancı turist kafileleri, günübirlik ilçeyi ziyaret etmektedir. Dışarıdan gelecek olan turistler için ilçe, sadece bir geçiş yolu durumundadır. Bu da ilçe için az da olsa ekonomik bir değer ifade etmektedir. İlçenin yayla iklimi karakterinde olması, yaz aylarının serin geçmesi nedeniyle, bu aylarda Finike, Demre, Kaş, Fethiye, ve Kumluca gibi yerleşim yerlerinden ilçeye yazlıkçılar gelmektedirler. Bu durum ilçeye ekonomik katkı sağlamaktadır. Elmalı Belediyesi'ne bağlı Hacımusalar beldesinden ve semahöyük köyünün karataş mevkiinden küp mezarları çıkarılmıştır. Çoğu yerinde tarihi eserler ve sit alanları vardır.

Turizm Edit

Elmalı'da sınırları içinde bulunan tarihi ve arkeolojik yapılar ile kültür turizmi bakımından pek çok olanak vardır. İlçenin Teke Emirliği'nin merkezi olması dolayısıyla o çağlardan itibaren çevrenin kültür merkezidir. Osmanlı'lar devrinde ilçede 7 medrese olduğu bilinmektedir.

Bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yapılan tarihe ve tanrıçalara ev sahipliği yapan birçok tarihi eser gün ışığına çıkartılmıştır. Bunlardan bazıları olan Kızılbeli Mezarları, Likya Yolu, Fildişi Çocuklu Kadın Heykeli, Gümüş Kral Heykeli, Semahöyük Küp Mezarları, Yapraklı Köyü Yazılı Kaya, Armutlu Köyü Kaya Mezarı, Söğle Yaylası Arı Serenleri tarihsel ve kültürel zenginliğin göstergesidir. Ayrıca Elmalı'da, Çobanisa-Gilevgi köyü arasında tarihi Helenistik devri Gilevgi Kalesi bulunmaktadır.

İlçe sınırları içerisinde tarih öncesine ait hayat izleri taşıyan kalıntılar olan höyükler, eski eserler bakımından bakir inceleme alanlarıdır. Semahöyük ve Müren höyükleri en önemlilerindendir. Bölgede yapılan kazılarda, M.Ö. 2000-2500 yıllarının yerleşim kalıntılarını gün ışığına çıkarmıştır. 1963 yılında başlayan bu kazılar yaz aylarında devam etmektedir. Halen Karaburun ve Kızılbel Kral Mezarları'nın onarım ve koruma çalışmaları sürdürülmektedir. M.Ö. 450 yıllarında yapıldığı rivayet edilen bu mezarların duvarlarının iç alanları çepçevre renkli mozaik ve fresklerle süslenmiş av ve savaş sahneleri renk ve canlılığını koruyarak günümüze kadar ulaşabilen nadir eserlerdendir. Hacıyusuflar ve Yuva köyleri yanındaki Likya ve Roma kalıntıları da tarihi ve turistik yerlerdendir. Ömer Paşa Camii, Kesik Minare ve medreseler gibi Osmanlı dönemine ait pekçok görülmesi gereken yer de ilçede mevcuttur.

İlgili maddeler Edit

Wikisource-logo
Vikikaynak'ta, Antalya/Elmalı Türküleri ile ilgili metin bulabilirsiniz.

Dış bağlantılar Edit


Antalya HaritasıElmalı beldeleri ve köyleri Flag of Turkey

İl: Antalyaİlçe Merkezi: Elmalı
Beldeler: Akçay | Yuva
Köyler:
Afşar | Ahatlı | Akçainiş | Armutlu | Bayındır | Bayralar | Beyler | Bozhüyük | Büyüksöyle | Çalpınar | Çaybaşı | Çobanisa | Çukurelma | Dereköy | Düdenköy | Eskihisar | Eymir | Geçitköy | Geçmen | Gökpınar | Gölova | Göltarla | Gümüşyaka | Hacımusalar | Hacıyusuflar | Imırcık | İslamlar | Karaköy | Karamık | Kışlaköy | Kızılca | Kocapınar | Kuzuköy | Küçüksöyle | Macun | Mursal | Ovacık | Özdemir | Pirhasanlar | Salur | Sarılar | Tavullar | Tekkeköy | Yakaçiftlikköyü | Yanlızdam | Yapraklı | Yılmazlı | Yörenler | Zümrütova

Antalya İlçeleri: Merkez | Akseki | Alanya | Demre | Elmalı | Finike | Gazipaşa | Gündoğmuş | İbradı | Kaş | Kemer | Korkuteli | Kumluca | Manavgat | Serik

ca:Elmalı

cbk-zam:Elmalı de:Elmalı en:Elmalı eo:Elmalı fr:Elmalı ru:Элмалы sw:Elmalı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.