FANDOM


DUA - ELMALI HAMDi YAZIR-0

DUA - ELMALI HAMDi YAZIR-0

Bakınız

Şablon:HDKDbakınız - d {{HDKDbakınız}}


HDKD Hak Dini Kur'an Dili Şablonda tabloda yapılan ve yapılacak işlerin çetelesi ve Dünya dillerine çeviri yöntemi var.
Arapça font problemi HDKD nin Güncel Türkçeleştirilmesi Yapılacaklar: 1- iç linkler verilecek 2- alt başlıklar verilecek 3- Arabi ifadeler eklenecek; önce latin hurufu ile okunuşu sonra da Arabi aslı eklenecek Sadeleştirilmiş Elmalı Tefsiri HDKD/Sadeleştirilmiş HDKD/Güncel Türkçe HDKD/Sadeleştirilmiş/Fatiha HDKD/Fatiha HDKD/Fatiha/Sadeleştirilmiş Fatiha/HDKD/Sadeleştirilmiş Fatiha Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Bakara Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi
HDKD tercümeleri çalışması HDKD/Arapça HDKD/İngilizce
Elmalı tefsiri Elmalı Tefsiri Elmalı Tefsir
Elmalı Tefsiri (Orjinal) Elmalılı Orjinal Tefsiri Elmalı Orjinal Tefsir PDF formatında
Elmalı Orjinal Meali Elmalı Mealini oluşturmak için düzenleme bilgileri
Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır
Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime taslağı
Tefsir çalışmalarında HDKD < Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
HDKD Mukayeseli çalışmalar Fatiha Suresi / Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri (Aslı ile güncel Türkçesinin mukayesesi) Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi taslağı Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi İngilizce Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi mukayesesi Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi İngilizce Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi Arapça
HDKD/Sadeleştirilmiş HDKD/Fatiha HDKD/Bakara <
Şablon:Elmali Tefsir Şablon:Elmalı Tefsiri Tablolu HDKD çalışamaları çetelesi Şablon:Elmalıbakınız Şablon:Elmalı meali Şablon:HDKD Şablon:HDKD/Sadeleştirilmiş

Elmalılı Merhumun Tefsirindeki Duası Edit

Elmalılı Tefsiri, ilmî ve inkılabî bir tefsirdir. Bu ilim erbabı hocalara daha çok hitap eder. İmam-Hatip öğrenci ve öğretmenlerine, İmam ve Hatiplere vaiz ve müftülere, İlahiyat öğrenci ve hocalarının tefsidir. Az çok mürekkep yalamış, İslamdan ve İslâmı terimlerden bilgisi olanlar faydalanır.Rivayetten ziyade dirayet ağırlıklı bir ilmi tefsirdir.

ELMALILI MERHUM, HAK DINI KURAN DILI MUKADDIME Edit

Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Allah ondan razı olsun) Tefsirinin mukaddimesine şöyle başlar:

`İlahî! Hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mi`râc ettim, kitabını kendime minhâc ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdâr ettin, aşkınla gönlümü bîkarar ettin. İnayetine sığındım kapına geldim, hidayetine sığındım lütfûna geldim, kulluk edemedim affına geldim. Şaşırtma beni doğruyu söylet, neş`eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kâinata sevdirdin: Sevdin de hil`at-i risaleti giydirdin; Makâm-ı İbrahim`den Makâm-ı Mahmud`a erdirdin. Server-i asfiyâ kıldın. Hatem-i Enbiyâ kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salât-ü selam, tahiyyât-ü ikrâm, her türlü ihtiram O`na, O`nun âl-ü ashab-ü etbâına yarâb!`

Güncel Türkçesi Edit

Ey Allahım!

Hamdini sözüme baştacı ettim.Zikrini kalbime çıkılacak en yüksek yer/mirac bildim. Kitabını kendime rehber/kılavuz edindim. Ben yoktum var ettin.Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü kararsız ettin.Yardımına sığındım , kapına geldim . Hidayetine sığındım lütfuna geldim. Kulluk edemedim affına geldim. Şaşırtma beni doğruyu söylet.. Aşkınla keyiflendir/neşelendir , hakikati/gerçeği öğret..Sen duyurmazsan ben söyleyemem.. Sen sevdirmezsen ben sevemem.. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini.Yar/dost,arkadaş et bize rızana erdirdiklerini.. Sevdin Habibini Kainata sevdirdin.Sevdin de "şerefli risalet elbisesi"ni giydirdin. Makam-ı İbrahimden Makam-ı Mahmuda erdirdin. Seçilmiş peygamberlerin başı/lideri kıldın. Peygamberlerin en sonuncusu kıldın.Muhammed Mustafa kıldın. Salat ve selam, tüm güzel dilek ve dualar, her türlü ikramlar ve hürmetler O'na, O'nun ailesine ve arkadaşlarına ve izinden gidenlere olsun Ya Rab!.....

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.