FANDOM


Orjinal Elmalı Fatiha Tefsiri

DUA - ELMALI HAMDi YAZIR-0

DUA - ELMALI HAMDi YAZIR-0

Bakınız

Şablon:HDKDbakınız - d {{HDKDbakınız}}


HDKD Hak Dini Kur'an Dili Şablonda tabloda yapılan ve yapılacak işlerin çetelesi ve Dünya dillerine çeviri yöntemi var.
Arapça font problemi HDKD nin Güncel Türkçeleştirilmesi Yapılacaklar: 1- iç linkler verilecek 2- alt başlıklar verilecek 3- Arabi ifadeler eklenecek; önce latin hurufu ile okunuşu sonra da Arabi aslı eklenecek Sadeleştirilmiş Elmalı Tefsiri HDKD/Sadeleştirilmiş HDKD/Güncel Türkçe HDKD/Sadeleştirilmiş/Fatiha HDKD/Fatiha HDKD/Fatiha/Sadeleştirilmiş Fatiha/HDKD/Sadeleştirilmiş Fatiha Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Bakara Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi
HDKD tercümeleri çalışması HDKD/Arapça HDKD/İngilizce
Elmalı tefsiri Elmalı Tefsiri Elmalı Tefsir
Elmalı Tefsiri (Orjinal) Elmalılı Orjinal Tefsiri Elmalı Orjinal Tefsir PDF formatında
Elmalı Orjinal Meali Elmalı Mealini oluşturmak için düzenleme bilgileri
Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır
Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime taslağı
Tefsir çalışmalarında HDKD < Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
HDKD Mukayeseli çalışmalar Fatiha Suresi / Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri (Aslı ile güncel Türkçesinin mukayesesi) Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi taslağı Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi İngilizce Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi mukayesesi Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi İngilizce Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi Arapça
HDKD/Sadeleştirilmiş HDKD/Fatiha HDKD/Bakara <
Şablon:Elmali Tefsir Şablon:Elmalı Tefsiri Tablolu HDKD çalışamaları çetelesi Şablon:Elmalıbakınız Şablon:Elmalı meali Şablon:HDKD Şablon:HDKD/Sadeleştirilmiş

Bakınız

Şablon:Elmalıbakınız d


Elmalı Elmalı (Anlam ayırım) Elmalı, Antalya Elmalı kaymakamları Elmalı Kaymakamlığı Elmalı belediye başkanları Elmalı Belediye Başkanlığı
Muhammed Hamdi Yazır Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır Küçük Hamdi
Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır/ŞİİRLERİ
Elmalı Tefsiri Elmalı/Mukaddime Elmalılı Orjinal Tefsiri Elmalı Tefsiri (Orjinal) Elmalı Orjinal Tefsir PDF formatında Elmalı Mealini oluşturmak için düzenleme bilgileri Elmalı Orjinal Meali<br
Şablon:Elmalı Template:Elmalı Tefsiri< Template:Elmalı örneği Şablon:ET Şablon:Muhammed Hamdi Yazır
İlk defa Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Orijinal Elmalı Tefsiri PDF olarak internet ortamına kazandırıldı 1. Fatiha.pdf 2. Bakara.pdf 3.Al-i-Imran.pdf 4. Nisa.pdf Maide.pdf Enam.pdf Araf.pdf Enfal.pdf Tevbe.pdf Yunus.pdf Hud.pdf Hud.pdf Rad.pdf Ibrahim.pdf Hicr.pdf Nahl.pdf Isra.pdf Kehf.pdf Meryem.pdf Taha.pdf Enbiya.pdf Hacc.pdf Muminun.pdf Nur.pdf Nur.pdf Suara.pdf Neml.pdf Kasas.pdf Ankebut.pdf Rum.pdf Lokman.pdf Secde.pdf Ahzab.pdf Sebe.pdf Fatir.pdf Yasin.pdf Saffat.pdf Sad.pdf Zumer.pdf Mumin.pdf Fussilet.pdf Suara.pdf Zuhruf.pdf Duhan.pdf
Casiye.pdf
Ahkaf.pdf
Muhammed.pdf
Fetih.pdf
Hucurat.pdf
Kaf.pdf
Zariyat.pdf
Tur.pdf
Necm.pdf
Kamer.pdf
Rahman.pdf
Vakia.pdf
Hadid.pdf
Mucadele.pdf
Hasr.pdf
Mumtehine .pdf .pdf
Saff.pdf
Cuma.pdf
Munafikun.pdf
Tegabun.pdf
Talak.pdf
Tahrim.pdf
Mulk.pdf
Kalem.pdf
Hakka.pdf
Mearic.pdf
Nuh.pdf
Cin.pdf
Muzemmil.pdf
Muddessir.pdf
Kiyame.pdf
Insan.pdf
Murselat.pdf
Nebe.pdf
Naziat.pdf
Abese.pdf
Tekvir.pdf
Infitar.pdf
Mutaffifin.pdf
Insikak.pdf
Buruc.pdf
Tarik.pdf
Ala.pdf
Gasiye.pdf
Fecr.pdf
Beled.pdf
Sems.pdf
Leyl.pdf
Duha.pdf
Insirah.pdf
Tin.pdf
Alak.pdf
Kadr.pdf
Kadr.pdf
Zilzal.pdf
Adiyat.pdf
Karia.pdf
Tekasur.pdf
Asr.pdf
Humeze.pdf
Fil.pdf
Kureys.pdf
Maun.pdf
Kevser.pdf
Kafirun.pdf
Nasr.pdf
Tebbet.pdf
Ihlas.pdf
Felak.pdf
Nas.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.