FANDOM


Emir Emr Emîr emîr

Emir Emredici olan. Seyyid. Şerif. Bir memleketin, bir aşiretin veya kabilenin reisi.

Büyük ve meşhur bir soydan gelen.

Hz.Peygamber'in (A.S.M.) soyundan gelen.

Zengin.

Emr İş buyurma.

Buyurulan şey.

Madde, husus, hâdise.

EMÎR

İslâmî bir kavram olan emîr; devlet başkanı, vâli, yönetici, komutan, emir ve komuta sahibi gibi anlamlara gelmektedir. Hadislerde ve ilk dönem fıkıh kitaplarında emîr kelimesi ile eşanlamlı olarak âmil kelimesi de kullanılmaktadır.

Kur'ân-ı Kerim'de emîr kelimesi geçmemekte, yalnız bu manayı ifade eden ülü'l-emr tabiri kullanılmaktadır (Nisâ, 4/59, 83). Hadislerde ise pek çok yerde emîr kelimesi geçmektedir.

Dört halife döneminde ordu komutanlarına ve ordunun bir kısmına kumanda edenlere ve fetihleri gerçekleştiren valilere emîr denilmiştir. Genellikle emîrler idârî ve malî bütün yetkilere sahip; kendi vilâyetlerinde halifenin yetkilerine haizdiler. Namazlarda imamlık yapar, camiler inşa ettirir, dinî tebliğ eder ve yerleşmesini sağlardı. Adlî işleri de kendisi yönetir; kadıları tayin ederdi. Daha sonra tarih içinde emirlerin statülerinde değişiklikler olmuştur. (İ.P.)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] bey, emirlik başkanı, emir.

Write Yazılışlar

امير

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Kökenku:emîr
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.