Eğitim sektöründe emeklilik[düzenle | kaynağı değiştir]

İlgi :

a) 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K

b) Bakanlığımızın 19.02.2012 tarihlive B.08.0.İKG.0.04.00.911/13229(2012/15 sayılı MEB genelgesi.)

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan öğretmen ve idarecilerin emeklilik işlemleri 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39.maddesi ile Bakalığınızın ilgi (b) genelge çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Buna göre ;İlimiz Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü X 'nın idareci olması nedeniyle ilgi (b) Genelge doğrultusunda emekliye ayrılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.


Atilla GÜLSAR

Milli Eğitim Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

.../01/2014


Eyüp Sabri KARTAL

Vali Yardımcısı

OLUR <...>

Münir KARALOĞLU Vali

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.