1891'de Istanbul'da doğdu. Yüksek öğrenimini Siyasal Bilgiler Okulunda tamamladı. Öğretmenlik mesleğine İstanbul Lisesinde başladı. Kadıköy Lisesi Müdürlüğü, İstanbul Edebiyat Fakültesinde Doçentlik, Profesörlük ve Dekanlık yaptı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.