FANDOM


1891'de Istanbul'da doğdu. Yüksek öğrenimini Siyasal Bilgiler Okulunda tamamladı. Öğretmenlik mesleğine İstanbul Lisesinde başladı. Kadıköy Lisesi Müdürlüğü, İstanbul Edebiyat Fakültesinde Doçentlik, Profesörlük ve Dekanlık yaptı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.