FANDOM


Özel Emine Örnek Eğitim Kurumları

Özel Emine Örnek Eğitim Kurumları

Bakınız

Şablon:Özel öğretim/Bursa - d
Şablon:Bursa Özel Eğitim Kurumları


Özel öğretim - Özel öğretim/Bursa
Özel öğretim kurumları

Özel öğretim kurumları/Bursa
Bursa'da özel öğretim kurumları
Özel öğretim/Bursa
Nilüfer Eğitim Kurumları
Emine Örnek Eğitim Kurumları
Bahçeşehir Eğitim Kurumları
Tunçsiper Eğitim Kurumları
Şahinkaya Eğitim Kurumları
Doğa Koleji - Doğa Eğitim Kurumları
Hatem Eğitim Kurumları

Özel öğretim kurumları/Proğramlar
Bursa eğitim zirvesi -Eğitim günleri
Özel eğitim kurumları/Eğitim günleri
Özel öğretim/Bursa/Liseler

KurumsalEdit

Özel Emine Okulları ( İlkokul, Ortaokul, Lise ) Bursa'da Bademli yöresinde 60 dönüm, Özel Emine Örnek Ataevler Anaokulu ise 2008 yılında 2 dönüm üzerine kurulmuştur. 1998 yılında İlköğretim ' e 150 öğrenci 25 öğretmen ile başlamış, bugün 1550 öğrenci , 200 Öğretmen kadrosuyla başarılı eğitim çizgisini sürdürmektedir.

İlköğretim Okulu ve Ana sınıf ile sektördeki hayatına 1998 yılında adım atan okulumuzun bünyesine 2004-2005 öğretim yılında Anadolu Lisemiz de katılmıştır.

Okullarımız bir aile limited şirketine ait olup, akademik ve sportif açıdan Türkiye 'de büyük başarılar ve dereceler elde etmiştir.

İlk kurulduğunda sadece A bloku daha sonra ki yıllarda B bloku , 2003 yılında da kapalı ve açık spor tesislerinin yapılmasıyla okulumuz bir eğitim kampüsü haline dönüşmüştür.

Okulumuz vizyonu gereği ; İlköğretimde belirlediği kriterlere göre öğrenci seçmekte olup, liseye Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme (OKS) sınavlarına göre öğrenci almaktadır.

Okul, Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğretim Kurumları yasa ve yönetmeliğine göre yönetilmektedir. 2001-2002 eğitim yılından itibaren hızlı büyüme , Milli Eğitim Bakanlığından gelen genelgeler ve kurumsallaşma ihtiyacının da belirlenmesiyle Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmalarına başlamıştır.

Aynı yıl, eğitim – öğretim yılının ilk öğretmenler kurulu toplantısında okul gelişim yönetim ekibi (OGYE) ve tüm diğer organları gönüllülük esasına göre oluşmuştur.

OGYE organlarından biri olan kalite kurulu, çalışanların temel bilinçlendirme eğitimlerini alması için bir eğitim planı yapmış ve hemen uygulamaya koymuştur.

Bu eğitimler halen sürdürülmektedir. 19.10.2005 tarihinde okullarımız KALDER ile ulusal kalite hareketi (UKH) ile iyi niyet bildirgesini imzalayarak UKH ' a katılmışlardır.

Kurumsal misyonuEdit

 • Gelişim ve değişim süreçlerine ayak uydurabilen,
 • Ulusal kültürümüzle evrensel kültüre ve bilimselliğe varabilen,
 • Atatürk ilke ve düşüncelerini özümseyen,
 • Okuyan, sorgulayan ve çözüm üretebilen,
 • Özgüveni gelişmiş, dürüst, duyarlı, sorumluluklarını bilen,
 • İnsan haklarına dayanan, farklılıklara saygılı,
 • Kendisi ve çevresiyle barışık, iletişimi güçlü,
 • Spora ve sanata yaşamında yer veren, doğayı seven,
 • Birden fazla yabancı dil becerisini etkin bir şekilde kullanabilen
 • Üst eğitim kurumları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış aktif bireyler yetiştirmek.

Kurumsal vizyonuEdit

Sürekli gelişen eğitim sürecinde, ulusal ve uluslarası düzeyde, üstün nitelikleri ile öncü , örnek bir kurum olmak.

KurucularıEdit

Emine Örnek

Emine Örnek

Toplumlarda, nitelikli insan yapılanmasının anahtarı eğitimdir.

Eğitim ; insanda istenilen, beklenilen olumlu davranış değişikliğini yaratma sürecidir.

Yaşam boyu süren bu çabalar bütünü ne denli yoğun, anlamlı ve nitelikli yaşanırsa ; bireyin ve üyesi olduğu toplumun mutluluğu , başarısı , geleceğe olan güvenini de o denli artacaktır.

Bu bağlamda öğrencilerimizi ; yapıcı katılımcı üretken, yaratıcı ve diğer değerlere donanmış bireyler olarak topluma kazandırmak her zaman çıkış noktamız olacaktır.

Eğitim biliminin ilkeleri doğrultusunda , gerekli ortam ve koşulları da yaratarak her zaman hedeflerimize ulaştığımız kanısındayım.

Bilişsel ,duyuşsal, devinimsel kazanımlarımız her yönden sağlıklı kişiler yaratacak, her geçen gün çağdaşlık ve uygarlık yolumuzu daha bir aydınlatacaktır.

Eğitimde yüklendiği sorumluluk ve bu sorumluluğu taşımadaki bilinciyle ve kendine özgü çizgisiyle , sıra dışı bir konumda bulunan kurumlarımla onur duyuyorum.

Bu onurumun dayanağı değerli yöneticilerim ve öğretmenlerim, sevgili öğrencilerim , saygıdeğer velilerimle tüm çalışanlarımdır.Değerlerimizi yaşattıkça, onları geliştirmek , güçlendirmek için çabalarımızı yoğunlaştırdıkça ve hedefe birlikte yürüdükçe anılmaya değer güzellikler yaşanacaktır. ____________________________________________________________________________________

Dr. Mahmut Nedim Örnek

Dr. Mahmut Nedim Örnek

Emine Örnek Okullarının eğitim felsefesinin özünü oluşturan "Aktif ve sosyal bireyler yetiştirmek için spor branşlarında" yaygın katılımcılık ; hedef alınmaktadır.

Bu amaçla kış, sonbahar, ilkbahar ve yaz spor okulları etkinlikleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Eğitim kurumlarında yapılan spor etkinlikleri sosyalleşme sürecinin ilk basamaklarını oluşturur. Bireysel ve ekipsel sporlarda kurallara uyma ,disiplin ve taktik anlayışı , hedef için yapılan planlı egzersizler sonucu sağladıkları iletişim ve kazanacakları özgüven ile çocuklarımız daha etkili bir yapı ve düşünce yapısına kavuşacaklardır.

Bilhassa ekipsel spor dallarındaki başarılar, yaşamda onlara "ben" değil "biz" demeyi öğretecektir.

Ekip ruhu olma anlayışı başarıda motivasyon ve işbirliği alışkanlıklarının çocuklarımızın yaşamlarını anlamlı bir şekilde etkileyeceğine inanıyorum. Spora verdiğimiz alt yapı çalışmaları sonucu okulumuz son 10 yıldır ulaştığı TÜRKİYE dereceleri ve uluslar arası başarıları bizleri onurlandırmaktadır.

Genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olan "spor" la esen kalınız...

YerleşimEdit

OkulFoto

Emine Örnek okul fotoğrafı

Eğitim kurumlarımız Bursa-Bademli yöresinde 60 dönümlük kampüs içerisinde, 14.000 m2 kapalı alan kullanımıyla ilköğretim ve 10.000 m2 kapalı alanı olan Lisesi ile, doğayla bilimin kesiştiği yerde hizmet vermektedir. Örnek Kolej Spor Kulübü ne ait spor salonu, yüzme havuzu ve diğer kapalı spor üniteleri ile, 6 dönümlük açık spor alanları ve 7.000 m2'lik doğal tarım uygulama bahçeleri ile görkemli bir şekilde sergilenmektedir.

Bademli kampüsünün dışında, Bursa Ataevler semtinde, 200 kişilik modern bir anaokulu ile dershanemiz, 2000 m2'lik bir alan üzerinde bulunmaktadır. _____________________________________________________________________________________

Derslikler home

DersliklerEdit

Okulumuzda öğrencilerimizin gün boyu ana branş derslerini yaptıkları, kendilerine ait dolaplarının yer aldığı 80’e yakın sayıda derslik bulunmaktadır. 24 öğrenci kapasiteli olan tüm dersliklerimizde;tek kişi oturmalı masa ve sandalyeler mevcuttur.

Bu derslikler dışında Müzik, Satranç ,Görsel Sanatlar,Bale, Bilgisayar, SağlıkOdası (revir), Yemekhane, Spor Salonlarımız ve kafeteryamız bulunmaktadır.

Dersliklerimizin tümünde teknolojinin son yeniliklerinden yararlanılır.

Her sınıfta öğretmen ve öğrencilerimizin interaktif olarak kullanabildikleri, SMART Board Interactive bulunmakta olup, tüm derslerde aktif olarak kullanılmaktadır.

Akıllı tahtaların öğretmenler tarafından; görsel, işitsel, ve dokunmatik öğrenmeyi kolaylaştırıyor olması, öğrencide derse ilgiyi artırıp, tablet gibi kullanışlı bir yanının bulunması, dersi zevkli ve eğlenceli hale getirmektedir. İşlenen konu notlarının depolanabilir olması, zümre çalışmalarında, sınıflar arası iletişim, etkileşim ve bilgi paylaşımı konularında eşitliği sağladığı gibi konu tekrarlarında öğretmenlere büyük kolaylık sunmaktadır.

SMART Board Interactive, farklı materyalleri bir arada kullanma ortamı yarattığı için üretici bir kaynaktır.Elektronik olması sebebiyle teknolojiktir.Görsel zenginliği nedeniyle öğrencinin dikkatini çekmektedir.Renkli ve hareketli olması sebebiyle akılda kalıcıdır. Dokunmatik ve görsel olması öğrencinin el göz koordinasyonunu geliştirmektedir. Öğretmenin ve öğrencinin de yaratıcı olmasını teşvik ederek bireyin verimini artırmaktadır

Derslik 1

Derslik 1

Derslik 2

_____________________________________________________________________________________

LaboratuvarlarEdit

Günümüzde yaşanan hızlı, ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere ayak uydurabilecek, bu gelişmeleri yönlendirecek öğrenciler yetiştirmek için fen derslerimizde laboratuar uygulamalarına önem verilmektedir. Yeni müfredat kapsamında öğrenciler bilgiye nasıl ulaşacaklarını kavrarlar. Sorunları önceden tahmin etme, sorunla karşılaştıklarında ne tür yöntemler kullanabilecekleri konusunda kendilerini geliştirirler. Grup çalışmasının önemini kavrar ve bu yönde çalışmalar yaparlar. Araştırma yapar, bilimsel süreçleri öğrenirler. Öğrendiklerini günlük hayata uyarlama becerisi kazanırlar.

Fizik, Kimya, ve Biyoloji laboratuvarları fiziki yapıları ve teknik donanımları ile araştırmayı, deneyler yapmayı zevkli hale getirmektedir ve öğrencileri bilimsel çalışmalara yöneltmeye elverişli yapıdadır.

Okulumuzun , çağdaş araç - gereç ve teknolojileriyle donatılmış laboratuarlarında öğrencilerimiz fenle ilgili olarak edindikleri bilgileri; inceleme , araştırma ve deneylerle bilimselliklerini kanıtlıyorlar ve yaşamla ilişkilerini kuruyorlar...

KütüphaneEdit

Her türlü bilişim ve iletişim araçlarının, baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda, tüm dünyada hiçbir değer, kitapların yerini tutamamış, okuyucuyla dostluklarını bozamamıştır. Bu bilinçten hareketle, kitaplığımızı; eğitim ve öğretimimizin, usumuzun, yüreğimizin hazine dairesi olarak görüyoruz. Kitaplığımızı, hem nitelik hem de nicelik yönünden en üst düzeylere ulaştırmak amacındayız.

Başvuru kitapları, Milli Eğitim Bakanlığımızın "Yüz Temel Eser" listeleri kapsamındaki Türk ve dünya klasikleri yanında, tüm güncel ve çağdaş bilimsel, sanatsal, kültürel, eğitsel yayınlar izlenmekte , yararlı ve değerli bulunanlar kitaplığımıza sürekli olarak kazandırılmaktadır. Kitaplığımızın geliştirilmesi yanında işlerlik kazanması, kitaplığımıza öğrencilerimizin yoğun ilgilerinin sağlanmasına da çok önem veriyoruz.

Bu nedenle, kitaplığımız , günün her saatinde- hafta sonları da dahil açık bulundurulmaktadır.. Bilinçli, içten , güler yüzlü yaklaşımlarla bir çekim merkezi durumuna getirilmiştir. Okulumuz "Kütüphanecilik Kulübü" de kitap tanıtma, kitap okuma, masal anlatma gibi etkinliklerle ve kitap merkezli yarışmalarla kitaplığımıza sevgi ve ilgiyi pekiştirmektedir. Atatürk' ün , "Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini, kitaplara vermeseydim, bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım." sözü, kitaplığımız konusundaki çabalarımızın itici gücüdür.

Sağlık ünitesiEdit

Okulumuzdaki tüm sağlık hizmetleri, poliklinik ve koruyucu sağlık hizmetleri şeklinde yapılmaktadır. Bilindiği gibi, çocukluk dönemi sağlık alışkanlıklarının geliştirilmesi için uygun bir dönemdir. Diğer tüm alışkanlıklar ve eğitim konularında olduğu gibi, çocukların sağlık konusunda eğitilmesi yine okul ortamında gerçekleştirilmelidir.

Sağlıklı bilgi, tutum ve davranışları geliştirilen öğrenciler çevrelerindeki bireyler için de eğitici olabilirler. Okul sağlığı hizmetleri; öğrencilerin sağlığını değerlendirmek, korumak ve geliştirmek için yapılan çalışmaların tümüdür. Bu hizmet gerçekleştirilirken, hijyenik okul yaşamı sağlanır ve bir yandan da öğrenciler aracılığıyla topluma sağlık eğitimi verilmiş olur. Gelecek için sağlıklı ve başarılı örnek nesiller yetiştirmek amacında olan okulumuzun sağlık ünitesinde sürekli iki doktor ve üç hemşire ayrıca Ataevler Anaokulu nda bir hemşire görev yapmaktadır.

Tüm öğrencilerimizin sağlık kayıtları bilgisayar ortamında muhafaza edilip, takip edilmektedir. Okulda çocuklar toplu halde bulundukları için bulaşıcı hastalıkların görülme ve yayılma hızı daha fazla olabilir, ancak toplu halde bulunmalarının iyi bir yönü aşılama gibi koruyucu önlemlerin daha kolayca verilebilmesidir. Bu doğrultuda sağlık bakanlığının uyguladığı aşı takvimine uyularak okulumuzda belirli dönemlerde aşılama yapılmaktadır. Ayrıca tüm akut hastalıklara zamanında müdahale edilmektedir.

Okulda meydana gelen kazalara karşı öğrencilerimiz sigortalıdır ve gerektiğinde tam teşekküllü hastanelerde acil tedavileri ücretsiz yaptırılmaktadır.

Sağlıkta beslenmenin ve sporun öneminin bilincinde olarak öğrencilerin beslenme programlarının yeterli ve dengeli, sağlık kurallarına uygun olması okul sağlığı ekibinin denetiminde gerçekleştirilmektedir. Mutfak çalışanları düzenli olarak sağlık taramalarından geçirilmekte ve gerekli tahlilleri yaptırılmaktadır. Okulda sağlıklı bir çevre oluşumu, okul binasının, oyun alanlarının, mutfak ve tuvaletlerin, ısıtma, havalandırma, aydınlanma gibi durumlarının sağlığa uygun koşullarda olması için gerekli önlemler alınmaktadır. Başarı ve mutluluk için öncelikle sağlıklı olmak temel gerekliliktir. Sağlıklı yaşam bilincini çocukluk yaşlarından itibaren oluşturmak da bizim temel görevlerimizdendir.

Beslenme - KafeteryaEdit

Beslenme ve yemekhanelerEdit

Yemekhanemizde çocuklarımıza her sabah 10-12 çeşit kahvaltılık açık büfe olarak ve öğle yemeği ile ikindi kahvaltısı verilmektedir.

Yemek listelerimiz diyet uzmanı kontrolünde gıda mühendisimiz ve okul doktorumuz tarafından günlük kalori hesaplamaları yapılarak dengeli ve yeterli beslenme kuralları çerçevesinde, sağlıklı ve doğal ürünler içermesine dikkat edilerek oluşturulmaktadır.

Hazırlanan listeler aylık olarak velilerimize ulaştırılmaktadır ve aynı gün web sitemizde yayınlanmaktadır.

Okulumuzda hijyenik beslenmeye, çocuklarımızın sağlığı düşünülerek çok büyük önem verilmektedir. Yemekler kendi mutfağımızda, gıda mühendisi miz ve gıda teknikeri miz denetiminde, deneyimli aşçı kadrosu tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek pişirilmekte ve aynı temizlik ve titizlikte servis edilmektedir.

Yemekhane personeli kesinlikle bone, eldiven ve maske kullanmak zorundadırlar.

Yemek ve servis personelimiz gıda güvenliği ve hijyen kuralları konusunda sürekli eğitim almaktadırlar. İşe girişte portör, akciğer, burun ve boğaz kültürü muayeneleri yapılmaktadır. Yemek numuneleri hijyenik koşullara uygun olarak alınır, 3 gün boyunca -18 °C' de, dolaplarımızda saklanır, periyodik olarak akredite laboratuvarlarda kontrolleri yaptırılır.

Okulumuzda tüm katlarda ve yemekhanede özel filtreli su fıskiye li Amerikan tipi sebiller yer almaktadır. Sebillerden alınan numuneler periyodik aralılarla ilgili kuruluşlara analiz için gönderilmektedir.

Mutfağımızda 15 tonluk 3 adet soğuk hava depomuz, sebze meyve dezenfeksiyonu için kullanılan 2 adet ön yıkama havuzu, otomatik bulaşık yıkama makinası, konveksiyon lu fırınlar ve çeşitli modern araç ve teçhizatlar mevcuttur.

Mutfak ve yemekhane ortamı uluslararası kalite belgelerine sahip uzman bir ilaçlama şirketi tarafından ayda bir kez periyodik olarak kontrol edilmektedir. Okulumuz doğa içinde olması nedeniyle çeşitli haşere ve sineklere karşı ilaçlanmaktadır. İlaçlamada, gıda üretim alanlarına uygun, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ilaçlar kullanılmaktadır.

Okulumuzun yedi Yeşil Bayraklı Eco School olması nedeniyle mutfakta bitkisel yağ kullanımı sonucu ortaya çıkan ve hem çevre hem insan sağlığı açısından zararlı, "tehlikeli atık" niteliği taşıyan bitkisel yağ atıkları, lisanslı atık toplama şirketlerine periyodik olarak teslim edilmekte ve geri dönüşümü sağlanmaktadır. Ayrıca atık bitkisel yağları değerlendirmek için okulumuzda "biodizel" yakıt üretme projesi yapılmaktadır.

Okulumuzda tarım alanı olarak ayrılan 7000m² alanda öğrencilerimiz kendi emekleriyle, tarım ilacı, hormon kullanmadan yetiştirdikleri ekolojik (organik) ürünlerden ıspanak, marul, biber, taze soğan v.b sebzeler mutfağımızda değerlendirilerek öğrencilerimizin bazı günler bu ürünlerle beslenmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca mutfağımızda okulumuzun ekolojik tarım sahasında yetişen domateslerden üretilen salçalar kullanılmaktadır.

KafeteryaEdit

Emine Örnek Okulları kafeteryasında okul saatleri içerisinde sadece lise öğrencilerinin yemekten sonra, alışveriş yapmasına izin verilir.

Okul çağındaki çocukların büyüme ve gelişmelerinin düzenli bir şekilde izlenmesi gerekir. Sağlıklı büyümeyi sağlayabilmek için yeterli ve dengeli beslenmeye ihtiyaç vardır. Okul yemekhanemizde planlı bir beslenme programının takip edilmesinin yanı sıra kantinimizde de sağlıklı beslenmeye özen gösterilmektedir. Evlerde ve okullarda hazır yemek tüketiminin ( fast food) yaygınlaştığı ve buna bağlı olarak tip2 diyabet ve obezitenin on yaşına kadar indiği göz önüne alınarak kafeteryamızda doymuş ve trans yağlarla yüklü şeker ve tuz deposu, kalori zengini, sağlığa yarardan çok zarar getiren ve GDO’ lu ürünler satılmamaktadır.

Çocuklarımızın kalsiyum ihtiyacı göz önüne alınarak süt ve süt ürünleri ( ayran, meyveli yoğurt, dondurma...), meyve suları, bitki çayları, lifli gıdalar, okul yemekhanesinde tam buğday unundan yapılan tost ekmekleri ile soğuk sandviçler ve taze meyve satılmaktadır.

Kantinde çalışan personelimiz beyaz önlük, kıyafet, terlik, bone ve tek kullanımlık eldiven kullanarak, sağlık şartlarına uygun hijyenik şartlarda servis yapmaktadır.

Ayrıca kantin personeli gıda güvenliği konusunda sürekli eğitilmektedir.

Kantinlerimiz okulumuzun gıda mühendisi ve gıda teknikeri tarafından Kantin Denetleme Formu ile aylık denetlenmekte, ayrıca Tarım İl Müdürlüğü’nce de rutin denetlemeye tabi tutulmaktadır.

Unutmayalım ki; sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerin neler olduğunu bilmeye bağlıdır.

Spor üniteleriEdit

Kurumumuz bünyesinde kapalı ve açık spor alanlarımız yer almaktadır. Kapalı spor kompleksimizde 700 seyirci kapasiteli 44 x 22 m ebadında trafleks zemin kaplı, Basketbol potalarının uzaktan kumanda sistemli 12 m tavan yüksekliğinde ve aynı anda voleybol ve basketbol çalışmalarının yapıldığı uluslararası standartlarda spor salonu ile Anaokulu, 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor etkinlikleri için özel olarak hazırlanmış mini spor salonu bulunmaktadır. 8 adet modern soyunma odaları, aerobik, yoga gibi aktivitelerin ek olarak yapılabildiği fitness center, sauna,buhar banyolu Türk hamamı , sağlık, ve masaj odaları, antrenör ve spor eğitmenleri için bilgisayar donanımlı çalışma odaları mevcuttur. 25 x 12,5 m ebadında 5 kulvarlı yarı olimpik ölçülerde yüzme havuzumuz mevcuttur.Havuzumuz ozon jeneratör sistemli olup klordan 352 kat daha yüksek oksidasyon kapasitesine sahip , ozon otomatik dezenfeksiyon sistemi ile steril edilmektedir. Kapalı spor kompleksimiz dışında 5 dönüm arazi üzerine kurulu , 5cm.lik sentetik çim kaplı 3 mini futbol sahası, sentetik zemin kaplamalı 2 tenis kortu, 1 adet açık basketbol sahası 1 mini kapalı spor salonu ve 9 ayrı üniteden oluşan Mini golf sahalarımız mevcuttur. Ayrıca 5-6 yaş okul öncesi öğrencilerine ait 1000 m2'lik sentetik çim zeminli aktivite ve oyun sahası vardır.

Onun dışında okulumuz ön bahçesinde yaz ve kış doğal çimle kaplı 3 dönüm arazi I. ci kademe öğrencilerine açık oyun ve aktivite alanı bulunmaktadır.

Sanat merkeziEdit

Sanat merkezimiz dört farklı atölyeden oluşmaktadır. İki resim atölyesi, seramik , teknoloji ve tasarım atölyeleri, öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirdikleri sanat olaylarını takip ettikleri, yarışmalara hazırlandıkları , aynı zamanda stres attıkları geniş ve rahat mekanlardır. Resim atölyelerinde öğrencilerimizin bütün resim tekniklerini deneyebildikleri , ebru, ahşap boyama, vitray ve baskı tekniklerini uyguladıkları donanım ve malzemeler mevcuttur. Ayrıca uygun zamanlarda öğrencilerimiz okulumuzun eşsiz bahçesinde doğada desen çalışmaları yaparak yeteneklerini geliştirmektedirler. Seramik atölyesine günümüz teknolojilerinin de kullanıldığı fırın , çark makinaları , çamur şekillendirme ve kurutma aparatları mevcuttur.

Öğrencilerimiz yuva sınıflarından başlayarak kille tanıştıkları minik elleriyle şekillendirmeye çalıştıkları ,büyük sınıflara geldiklerinde büyük bir zevkle kile hükmettikleri özgün çalışmalar sanat merkezimizin mutfağı sayılan bu atölyelerde üretilmektedir. Teknoloji ve tasarım atölyesinde öğrencilerimiz, teknolojinin tarihi seyrini öğrenmekte tasarım sürecini yaşayarak sorun çözme ve yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Toplantı salonlarıEdit

Okulumuzda üç yüz kişilik bir tiyatro salonu (PEMBE SALON) yer almaktadır. Son sistem ışık / ses ve havalandırma donanımına sahip olan salonumuzda barkovizyon sistemide bulunmaktadır. Salonumuzda yıl boyunca drama çalışmaları , kutlama ve anma programları, konserler, konferanslar, gösteriler ve bilgi yarışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ulaşım ve servislerEdit

Özel Emine Örnek Koleji, her alanda olduğu gibi servis hizmetine de titizlikle yaklaşmaktadır. Öğrencilerimizin emniyetli, konforlu, güven içinde okula gelmesi ve evlerine bırakılması deneyimli firmayla, deneyimli sürücü ve her araçta bulunan rehber öğretmen ve görevli ile kaliteli bir servis hizmeti vermektedir. Servis sürücülerimiz öğrencilerimizin güvenlik içinde yolculuk etmesi için gerekli tüm bilgi ve beceriye sahiptir.Okul taşıtına binmeden önce, ulaşım sırasında ve okul taşıtından indikten sonra servis sürücülerimizle sürekli işbirliği içinde hareket etmekteyiz. Sürücüyle ilgili tüm iletişim bilgileri hem öğrencimize hem velilerimize verilmektedir.

Okul Taşıtlarımızda;

 • Aracın arkasında bulunan DUR işareti
 • Aracın öğrenci kapasitesi
 • Aracın gidiş - geliş saatlerinin okul tarafından belirlenen programa uygun olması
 • Araç içi düzeni sağlamak ve araca iniş ve binişlerde öğrencilere yardımcı olmak üzere görevli rehber öğretmen ve görevli bulunması
 • Aracın cam ve pencerelerinin güvenli ve sabit olması sürekli kontrol alında tutulmaktadır.

Öğrencilerimize hem eğitimde hem de bizlerle birlikte olduğu ulaşım hizmeti içinde güvenli ve huzurlu ortamı sağlamak amacımızdır.

Akademik başarılarıEdit

Spor başarılarıEdit

ProjeleriEdit

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) 1993 yılında kurulmuş ve kuruluşunu takiben Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'na (FEE) üye olarak FEE 'nin koordinasyonunda dört projeyi ülkemizde uygulamaya başlamıştır. TURÇEV 'in uyguladığı projelerden biri de Eko-okullar projesidir. Eko-okullar projesi ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.

Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Eko - okullar projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösteren bir program sunmasının yanı sıra proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullarda Yeşil bayrak ödülü vermesi nedeniyle aynı zamanda ödül planı olma özelliğini taşır.

Yeşil Bayrak uluslararası düzeyde tanınan ve iki yılda bir yenilenen eko-etikettir. Okulumuz , 2001 yılından beri TURÇEV' e üyedir. Çöp -Atık Projesinin tüm okula yayılımı ile çalışmasının başarılı bir sonuç alınması ile 2002 yılında Yeşil Bayrak'la ödüllendirilmiştir. 2003 yılında "Enerji ve Su " projeleri çalışılmış ve geliştirilen yeni projelerle (Rüzgar enerjisi ile hayvanat bahçesini aydınlatma ) 2014 yılında 8. Yeşil bayrak 'ı hak etmiştir. 2005-2006 yıllarında Biyolojik Çeşitlilik projesi ile 3. Yeşil Bayrağı, 2007-2008 yıllarında da Küresel Isınma Projesi ile 4. Yeşil Bayrağı almıştır.Kolejimiz , 2008-2010 yılları arasında yapılan "Sağlıklık Yaşam ve GDO' suz Ürünlerle Beslenme" başlıklı örnek çalışmaları ile Bursa'da 5. Yeşil Bayrağı olan tek özel okuldur.Eko okul projesi tüm öğrencilere uygulanmaktadır. _____________________________________________________________________________________

Sokrates projesi

Sokrates projesi

SOCRATES Programı , Avrupa Topluluğu'nun eğitim alanındaki faaliyet programıdır.

HedeflerEdit

►Tüm düzeylerde eğitimde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi ve bir yandan Avrupa'daki Eğitim kaynaklarına geniş anlamda ülkeler arası erişimi kolaylaştırarak diğer yandan eğitimin tüm alanlarında fırsat eşitliği oluşturulmasını desteklemek.

Avrupa Birliği dillerinde , özellikle de daha az kullanılan ve öğretilen diller konusundaki bilginin kalite ve nicelik açılarından iyileştirilmesini desteklemek

►Eğitim alanında , özellikle de, Eğitim kurumları arasında değişimi teşvik ederek, Açık ve uzaktan öğrenmeyi destekleyerek, Diploma ve öğrenim sürelerinin tanınmasındaki iyileştirmeleri teşvik etmek Bilgi değişimini geliştirmek ve bu yöndeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olarak eğitim alanındaki işbirliği ve öğrenci değişimini teşvik etmek

►Eğitim uygulamaları ve malzemelerinin geliştirilmesi konusundaki yenileştirmeleri desteklemek ve eğitim alanında ortak politika konularını incelemek.

ComeniusEdit

Comenius okullar arasındaki ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek ve okul eğitimi sektöründe doğrudan yer alan personelin profesyonel gelişiminin iyileştirilmesine katkıda bulunarak okul eğitiminin kalitesini iyileştirmeyi ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi ; dil öğrenimiyle kültürler arası diyaloğun gelişmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

AnaokullarıEdit

Bademli anaokuluEdit

Özel Emine Örnek Bademli Anaokulu nda 5 - 6 yaş çocuklarına okul öncesi eğitimi verilmektedir. Çocukların nitelikli eğitim öğretim geçirerek uygar dünyanın aktif bireyleri olmalarına hedefleyen okulumuzun ilk basamağı olan anaokulu eğitiminin amacı;

 • Çocuklarımızın çok yönlü (psiko-motor, sosyo-duygusal, bilişsel, dil, öz-bakım ) gelişimlerini desteklemek,
 • Benlik kavramının gelişmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığının ve özdenetimini sağlamasına sorumluluk almasına, sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanımak,
 • Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunarak ilgi alanlarını bulmalarına yardımcı olmak,
 • Evden okula olumlu geçişi sağlamak,
 • Oyun yolu ile insanlar arası iletişim becerisi kazandırmak,
 • Karşılaştığı problemlerle baş edebilme ve çözüme yönelik yöntemler üretebilmek,
 • İlkokul için gerekli yeterlilikleri kazandırmak,
 • Çevrecilik bilinci ile yetişmiş vatanına milletine , gelenek göreneklerine bağlı çağın gerektirdikleriyle yaşayan bireyler yetiştirmek,
 • Okulöncesi eğitimi konusunda aileyi bilinçlendirmek.

Özel Emine Örnek Anaokulu 18 kişilik sınıflar olarak düzenlenmiştir. Sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, trafik pisti, bilişim teknolojileri sınıfı, spor salonu, havuz, müzik sınıfı, kütüphane, hayal odası, aynalı atölye, çok amaçlı salon ve yemek salonu bulunmaktadır.

Emine Örnek Okullarının bulunduğu eğitim yerleşkesinde bulunan tüm birimlerden çeşitli etkinlikler sırasında yararlanmaktadır. (Fen bilgisi laboratuvarları, resim- iş ve seramik atölyeleri, kapalı ve açık spor sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu ) Ayrıca okulumuza ait ekolojik tarım alanında çeşitli sebze ve meyvelerin ekilmesi, çapalanması, hasadı gözlenir, hayvanat bahçesindeki hayvanlar öğrenciler tarafından zaman zaman beslenir, mevsim değişiklikleri sırasında gözlemlenir.

Ataevler anaokuluEdit

Özel Emine Örnek Ataeveler Anaokulu nda 3 - 4- 5 - 6 yaş çocuklarına okul öncesi eğitimi verilmektedir. Çocukların nitelikli eğitim öğretim geçirerek uygar dünyanın aktif bireyleri olmalarına hedefleyen okulumuzun ilk basamağı olan anaokulu eğitiminin amacı;

 • Çocuklarımızın çok yönlü (psiko-motor, sosyo-duygusal, bilişsel, dil, öz-bakım ) gelişimlerini desteklemek,
 • Benlik kavramının gelişmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığının ve özdenetimini sağlamasına sorumluluk almasına, sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanımak,
 • Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunarak ilgi alanlarını bulmalarına yardımcı olmak,
 • Evden okula olumlu geçişi sağlamak,
 • Oyun yolu ile insanlar arası iletişim becerisi kazandırmak,
 • Karşılaştığı problemlerle baş edebilme ve çözüme yönelik yöntemler üretebilmek,
 • İlkokul için gerekli yeterlilikleri kazandırmak,
 • Çevrecilik bilinci ile yetişmiş vatanına milletine , gelenek göreneklerine bağlı çağın gerektirdikleriyle yaşayan bireyler yetiştirmek,
 • Okulöncesi eğitimi konusunda aileyi bilinçlendirmek.

Özel Emine Örnek Anaokulu 18 kişilik sınıflar olarak düzenlenmiştir. Sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, trafik pisti, bilişim teknolojileri sınıfı, spor salonu, havuz, müzik sınıfı, kütüphane, hayal odası, aynalı atölye, çok amaçlı salon ve yemek salonu bulunmaktadır.

Emine Örnek Okullarının bulunduğu eğitim yerleşkesinde bulunan tüm birimlerden çeşitli etkinlikler sırasında yararlanmaktadır. (Fen bilgisi laboratuvarları, resim- iş ve seramik atölyeleri, kapalı ve açık spor sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu ) Ayrıca okulumuza ait ekolojik tarım alanında çeşitli sebze ve meyvelerin ekilmesi, çapalanması, hasadı gözlenir, hayvanat bahçesindeki hayvanlar öğrenciler tarafından zaman zaman beslenir, mevsim değişiklikleri sırasında gözlemlenir.

İlkokulEdit

İlkokulda temel hedef, öğrencilerimizde temel becerilerin kazandırılması ve bu yolla mutlu olan ve mutlu eden insan kimliğinin yaratılmasıdır. Öğretim bilgi boyutudur.

Bilgi çağında, her alanla ilgili bilgilerin eksiksiz ve sağlıklı olarak verilmesi zorunludur. Emine Örnek İlkokulu, bilgiye ulaşmada kaynak, araç, gereç ve eğitim teknolojilerinden yararlanmayı ve bunları uygulayabilecek anlayışta, değişim ve gelişim sürecine hızla uyabilen, uzman yönetici ve eğitimcileri seçmeyi ilke edinmiştir. 1998 yılında kurulan okulumuz Bademli Eğitim Kampüsü içerisinde yeralmaktadır. Öğrencilerin bireysel yetenek ve becerilerinin ortaya çıkmasına öncülük etmektedir. Kurumumuzda, modern eğitim uygulamalarının yanısıra, eğitim değerini yücelten, sanatsal, eğitsel, sosyal etkinlikler, anasınıfından başlayan yabancı dil,bale, folklor, müzik, yaratıcı drama, tiyatro, satranç, seramik dersleri ve spor etkinlikleriyle, üst sınıflarda fen ve bilgi teknolojilerine yönelik çalışmalar yer almaktadır.

OrtaokulEdit

1998 yılından beri eğitim ve öğretim alanında edindiği deneyimleri, değişen eğitim sistemlerine uygun olarak düzenleyen Emine Örnek Ortaokulu başarıların sürekliliğini hedeflemektedir.

Sadece değişimi takip eden değil, değişime yön veren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Ortaokulumuz, genel sınavlarda yaptığı Türkiye dereceleri ile başarısını her yıl arttırarak kanıtlamıştır.

Emine Örnek Ortaokulunda “Fark yaratan aktif bireyler” yetiştirmek eğitim ve öğretimin temelinde yatar. Akademik başarılarının yanında sosyal ve kültürel değerleri benimseyen, spor ve sanatsal alanlarda yeteneklerini geliştiren öğrencilerimiz kendi potansiyelini gerçekleştirerek hedeflenen başarıya ulaşır.

LiseEdit

Özel Emine Örnek Lisesi

Özel Emine Örnek Lisesi

Özel Emine Örnek Lisesi, Emine Örnek Eğitim Kurumları nın üçüncü kurumu olarak ; 2004–2005 Eğitim Öğretim yılında hizmete girmiştir.

Özel Emine Örnek Lisesi, İlköğretim okuluyla birlikte aynı eğitim kampüsü içerisinde yer almaktadır. Özel Emine Örnek Lisesi'nin hedefi Üst Eğitim Kurumları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış aktif bireyler yetiştirmektir. Büyük hizmet gelişiminde olan Özel Emine Örnek Lisesi'nin yeni binası Emine Örnek Eğitim Kurumları nın 60 dönümlük arazisi üzerinde 2008 Eylül'ünde hizmete açılmıştır.

Bu kampüste, son teknolojileri içeren her türlü özel derslikler ve teknoloji sınıfları bulunmakta olup gelişen ve değişen eğitim dünyasına öğrencilerin daha çabuk ve etkin bir şekilde adaptasyonları sağlanmaya çalışılmıştır.

Bu bağlamda eğitim misyon ve vizyonumuza uygun olarak , etkin öğretmen , etkin öğrenci ve etkin sınıf kavramları yaşama geçirilmiştir.

Spor kulübüEdit

Kulübümüz 2001 yılı Haziran ayında Emine Örnek Okulları kurucularımızdan Dr. Mahmut Nedim Örnek önderliğinde kurulmuştur. Çeşitli spor etkinliklerinin yanında eğitimsel, sosyal ve sanatsal etkinlikleri de amaçlayan kulübümüz 5 spor dalında federasyona katılmayı gerçekleştirmiştir. Kulüp 2001 yılında Yüzme-Tenis-Voleybol-Basketbol-Kayak ana branşlarında etkin çalışmalara başlamıştır.

Genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olan spor, okullarda sosyalleşme sürecinin en önemli bir boyutudur. Spora başlamadan önce çocuğunuzun spor yapmaya engel olabilecek sağlık sorunlarının olup olmadığı araştırılmalıdır. Çocuğun yaşı, fiziksel durumu göz önünde bulundurularak, hangi sporlara yatkın olduğuna karar verilir.

Spor, çocuklarımıza fiziksel gelişiminin yanında psikolojik ve sosyal yönden gelişiminde de büyük katkılar sağlamaktadır. Hareketsizlik ve aşırı kilo sonucunda erişkin dönemde oluşabilecek kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı ve diğer sağlık sorunlarının oluşması spor ile engellenebilir.Ana okulunda ve 1. sınıflarda eğitim gören öğrencilerimizin fiziksel gelişimleri için en uygun spor dalları yüzme ve jimnastiktir. Kurumumuzda küçük sınıflarda yüzme sporu zorunludur. Spor yeteneklerinin yönlendirilmesi ve organizasyonunda alt yapı çalışmalarını, Türkiyede ve Bursa ilinde en başarılı bir şekilde kurumumuz uygulamaktadır.

Emine Örnek Okullarının eğitim felsefesinin özünü oluşturan "Aktif ve sosyal bireyler yetiştirmek için spor branşlarında" yaygın katılımcılık ; hedef alınmaktadır.

Bu amaçla kış, sonbahar, ilkbahar ve yaz spor okulları etkinlikleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Eğitim kurumlarında yapılan spor etkinlikleri sosyalleşme sürecinin ilk basamaklarını oluşturur. Bireysel ve ekipsel sporlarda kurallara uyma, disiplin ve taktik anlayışı, hedef için yapılan planlı egzersizler sonucu sağladıkları iletişim ve kazanacakları özgüven ile çocuklarımız daha etkili bir yapı ve düşünce yapısına kavuşacaklardır. Spora verdiğimiz alt yapı çalışmaları sonucu okulumuzun hedeflediği TÜRKİYE dereceleri ve uluslararası başarıları bizleri onurlandırmaktadır.

DershaneEdit

Emine Örnek Dershanesi 1990 yılında Osmangazi ilçesi Çakırhamam semtinde hizmete başladı. Eğitim ve öğretime verdiği hizmetlerle binlerce öğrencinin; Anadolu ve Fen liselerine yerleşmesi sağlandı. Bursa halkının eğitime verdiği önem dershanemizin çağdaş misyonu, disiplin kültürü ve planlı çalışması ile birleşince başarı sonuçları birbirini takip etmeye başladı.

Eğitimden sağlanan kazanımlarımızı, yine eğitime yatırım prensibimiz bizlere çağın , teknolojinin ve ihtiyaçların gelişimine göre Nilüfer'de 2. şubeyi açmaya yönlendirmiştir.

2006 yılında Emine Örnek Eğitim Kurumları’na ait Ataevler'deki arsa üzerine dershane mimarisine göre ; deprem dahil her türlü güvenligi sağlanmış teknolojik donanımlara sahip modern bir öğretim kurumu yapılmıştır. Aynı yılda SBS'nin yanında ÖSS çalışmalarına başlanılmıştır.

OKS ‘nin yanında ÖSS eğitim hizmetlerine geçilmesi üzerine dershanemizin yönetim ve akademik kadrosu seçicilik prensipleriyle en güçlü haliyle yeniden dinamik ve etkin bir formata kavuşturulmuştur.

Emine Örnek Eğitim Kurumları misyonu ve vizyonunun yanında eğitimdeki deneyimi, başarısı ve istikrarın verdiği güvenle hizmetine yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Emine Örnek Dershaneleri nde, başarıları tabana yaymak amaçtır. Bu stratejik olgu sonucu olarak, öğrenciler bilgi ve yetenekleri doğrultusunda "Seviye Belirleme Sınavları " ile sınıflara yerleştirilir. Ders yılı içerisinde yapılan deneme sınavları sonucunda başarı gösteren öğrenciler bir üst düzey seviye sınıfına geçme olanağına sahiptirler. Dershane öğretmenleri ve rehber öğretmenler deneyim ve birikimleri ile, etkin öğrenme ve sınav kaygısını yenme yöntemleri konularında yönlendirici görevlerini başarı ile uygularlar.

SBS ve ÖSS Etüt çalışmaları öğrencinin yetersiz oldukları ve çözemedikleri konuları ders öğretmenleri ile bire bir, bire iki, bire üç, bire dört gibi faaliyetlerle çözüm aradıkları yoğun bir etkinlik olarak sürdürülmektedir.

Yeterli düzeyde kavranılamayan ve öğrenilemeyen konular, dershane öğretmenleri tarafindan tekrarı uygulanır. Nisan ayında bitirilen tüm derslerin sınavlara kadar olan zaman diliminde, pekiştirici geri besleme öğretim uygulamaları sağlanarak TAM ÖĞRENME ile sonuçlandırılır.

İletişimEdit
 • Emine Örnek dershanesi
 • Adres: Cumhuriyet Mah. Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıtlı Cad. İpek Sok. No:27/A Ataevler / BURSA
 • Telefon: 0(224) 452 56 28 - 29
 • Faks: 0(224) 452 52 75
 • E-posta: dershane@emineornek.com

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.