FANDOM


Eman el aman aman

eman - el-aman - aman - Barış - Korkusuzluk - Af ve yardım dileme - Eminlik - (Bak: Aman) Aman (Emân) Emniyet. İmdat. Yardım dileği. Afv, ricâ, niyâz. Sabırsızlıkla hiddet ve infiâl ifâdesi. Tenbih, sakındırma.

Bakınız

Şablon:Emniyetbakınız d <


Emniyet Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürleri Emniyet Müdürü Ömer Akpınar Emniyet müdürü atamaları
Emniyet tedbirleri
Mevzuat Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği
Şablonlar Şablon:Emniyet Şablon:EGMbakınız Şablon:Emniyet mevzuatı Şablon:Asayiş

Bakınız

Şablon:EGMbakınız - d {{EGMbakınız}}


EGM
Emniyet - Güvenlik - Asayiş
Emniyet Genel Müdürü
Emniyet Genel Müdürleri
Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu

Polis Akademisi
Polis Akademisi/Personel
Polis Akademisi Disiplin Kurulu
Polis Meslek Yüksek Okulu
Polis Meslek Yüksek Okulu Disiplin Kurulu

İl Emniyet Müdürlüğü
İl EMniyet Müdürü
İl EMniyet Müdürleri
İl Polis Disiplin Kurulu

İlçe Emniyet Müdürü

Emniyet mevzuatı
Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği
Emniyet Teşkilatı Kanunu

SözlüklerEdit

Emniyet Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürleri Emniyet Müdürü Ömer Akpınar Emniyet müdürü atamaları


Emniyet tedbirleri


Mevzuat Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği


Şablonlar Şablon:Emniyet Şablon:EGMbakınız Şablon:Emniyet mevzuatı Şablon:Asayiş

Emin:Edit

 • Kalbinde korku ve endişesi olmayıp rahatta olan. Korkusuz.
 • Kendisinden korkulmayan.
 • Kendine inanılan. İtimat eedilen.
 • İnanan, güvenen.
 • Çok iyi bilen, şüphe etmeyen.

EMÂNEdit

Sözlükte "güven, güvence, güvenlik, emniyette olmak, korkusuz olmak" gibi anlamlara gelen emân;

bir fıkıh terimi olarak,

İslâm ülkesine girmek isteyen gayrimüslim yabancıya, can ve mal güvencesi sağlayan taahhüt ve akdi ifade etmektedir.

Tanımda yer alan gayrimüslim yabancıdan, barış antlaşması bulunmayan yabancı devlet vatandaşı kastedilmektedir.

Emân isteyen kimseye müste'min , eman verilene müste'men , emân veren kişiye de müemmin denir.

Hadislerde emân kelimesi ile birlikte, ahd ve zimmet tabirleri de kullanılmaktadır.

Emân isteyen taraf, kadın veya erkek, herhangi bir dine mensup tek bir kişi ya da bir topluluk olabilir. Bir erkeğe verilen emân, hem kendisinin hem de yanında bulunan aile fertlerinin can ve mallarını hukukî güvence altına alır. Emân isteyen kişide casusluk, sabotaj, kışkırtıcılık gibi zarar vermeye yönelik bir kastın olmaması şartı aranmaktadır.

Klasik fıkıh literatüründe, belli bir şahsa veya sınırlı sayıdaki yabancıya verilen özel emânın (emânu'l-hâs ) yanında, bir şehir, bölge, kale veya ülke halkı gibi geniş topluluklara tanınan genel emândan (emânu'l-âmm ) da bahsedilmektedir. Zaman ve mekân bakımından sınırlanabilir olan emân akdi , müste'men in kendisine emân verildiğini öğrenmesinden veya kabulünden sonra başlar ve ülkesine dönmesi veya sürenin dolmasıyla sona erer.

Günümüz toplumlarında milletler arası örf ve âdetlerin değişmesi sebebiyle emân ve emânname lerin yerini tamamen devlet kontrolünde olan pasaport , vize, ikâmet izni gibi uygulamalar almıştır. (İ.P.)

==emin sıfat==

Arapça em³n

1 . Güvenli: "Gizli kitapları ve notları yok etmemiş yahut daha emin bir yere kaldırmamıştım."- R. N. Güntekin.

2 . Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz: "Dağlar hiçbir zaman emin değildir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

3 . Şüphesi olmayan: "Pek büyük bir serveti olduğundan emin idiler."- H. Z. Uşaklıgil.

4 . isim, tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı devlet görevlerindeki sorumlu kişi: "Şehremini ."- .

Emin Emin Nedir?Edit

Tarihi Sözlük Osmanlı İmparatorluğu'nda, bazı devlet hizmetlerinde görevlendirilen sorumlu kişilere verilen ad Osmanlı saray teşkilatında dört eminlik vardı:

 1. Matbah-ı amire emini (saray mutfağı emini),
 1. şehremini (sonraları İstanbul Belediye Başkanlığı adını aldı),
 1. arpa emini ve
 1. darphane emini

İlmiye teşkilatındaki eminliklerin bir kısmı kadılıklara bağlı olarak çalışırdı

 1. Bab-ı meşihata bağlı çalışan en önemli görevli, fetva emini idi
 1. Yeniçeri Ocağı'nda da emin unvanlı bir memur bulunduğu gibi, geçici işler için de bu namda insanlar görevlendirilirdi
  1. Ocağın çuha ihtiyacını çuha emini karşılardı
  1. Çeşitli işlere bakan, devşirme emini ,
  1. ambar emini adı altında görevliler vardı
  1. İmparatorlukta devlete ait kıymetli eşyanın korunmasından sorumlu olan memurun unvanı, hazine emini idi
  1. Bağlı olduğu devlet dairesine ait para ve eşyayı dağıtmakla görevli olan memurun unvanı da sarf eminidir İdari kuruluşlarla ilgili işlere bakan defter emini ,
  1. hassa emini , beytülmal emini gibi görevliler vardı Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihe karışmasıyla bu makamlar başka adlar altında başka kuruluşlara bağlanırken, bir kısmı da tamamen kayboldu

EMÎNEdit

Şerrinden ve zarârından emîn olunmayan kimsenin, dîni, namazları, zekâtları kendisine fayda vermez. (Hadîs-i şerîf-Miftâh-ul-Cenne)

 • Âlimler devlet adamlarına karışmadıkça ve dünyâlık peşinde olmadıkça, peygamberlerin emînleridir. Dünyâlık toplamaya başlayınca hükûmet adamlarının arasına karışınca, bu emânete hıyânet etmiş olurlar. (Hadîs-i şerîf-Berîka)

2. Peygamber efendimizin lakabı. Peygamber olduğu bildirilmeden önce de, Kureyş kabîlesi Resûlullah'a sallallahü aleyhi ve sellem çok güvenir, inanır ve; "Muhammed-ül-emîn " derlerdi.

 • Allahü teâlâya yemîn ederim ki, muhakkak ben gökte de emînim, yerde de. (Hadîs-i şerîf-İhyâu Ulûmiddîn)
 • Resûl-i ekrem, hayra dâvet eden bir emîn idi. (Hazret-i Ebû Bekr)

3. Vücuttaki bütün âzâlarını İslâmiyete uygun şekilde ve uygun yerlerde kullanan.

Vücuttaki bütün âzâlar emânettir. Bu emânetleri uygunsuz yerlerde kullanan, emîn değildir. Allahü teâlâya isyân ve hıyânet etmiş olur. (Süleymân bin Cezâ)

EMÎN Şerrinden ve zarârından emîn olunmayan kimsenin, dîni, namazları, zekâtları kendisine fayda vermez. (Hadîs-i şerîf-Miftâh-ul-Cenne)

Âlimler devlet adamlarına karışmadıkça ve dünyâlık peşinde olmadıkça, peygamberlerin emînleridir. Dünyâlık toplamaya başlayınca hükûmet adamlarının arasına karışınca, bu emânete hıyânet etmiş olurlar. (Hadîs-i şerîf-Berîka)

2. Peygamber efendimizin lakabı. Peygamber olduğu bildirilmeden önce de, Kureyş kabîlesi Resûlullah'a sallallahü aleyhi ve sellem çok güvenir, inanır ve; "Muhammed-ül-emîn" derlerdi.

 • Allahü teâlâya yemîn ederim ki, muhakkak ben gökte de emînim, yerde de. (Hadîs-i şerîf - İhyâu Ulûmiddîn)

3. Vücuttaki bütün âzâlarını İslâmiyete uygun şekilde ve uygun yerlerde kullanan.

Vücuttaki bütün âzâlar emânettir. Bu emânetleri uygunsuz yerlerde kullanan, emîn değildir. Allahü teâlâya isyân ve hıyânet etmiş olur. (Süleymân bin Cezâ)

Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Güvenli

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] yemin

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken

Crystal Clear app internet Çeviriler

 • (İngilizce): [1] [[oath#(İngilizce)|oath]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>


Lupa Sıfat Edit

[1] güvenilir.
[2] emniyetli.

Write Yazılışlar

امين

KökenEdit

ku:emîn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.