FANDOM


En'am Deve, sığır, koyun gibi hayvanlar.

Kur'ân-ı Kerimin altıncı Suresinin adı ve bir kısım Kur'ân âyetlerinden ve Surelerinden müteşekkil dua kitabı.

Enam Halk. Bütün mahlukat.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.