FANDOM


Bir Mülkiye müfettişi doğuya teftişe giderken ihtiyar bir Erzurum'lu köylüye misafir olmuştu. Sohbet sırasında sordu: - Baba, memlekette kaç vali gördün? -On, onbeş vali hetirimdedir... -Peki bunlardan kaçı hizmet etti, kaçından memnunsunuz? -Allah geni geni rehmet etsin, Mustafa Paşa'dan çoh memnunduh! -Bu Mustafa Paşa ne hizmetler etti ki onbeş valinin içinde ona rahmet okudun? -Beg, o vali Erzürüm'e varmadan yoldayken vefat etmişdi. Gerisini sen anna..

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.